Siera

Elementinė siera – šalutinis produktas, gaunamas iš naftos produktų šalinant sieros junginius ir juos perdirbant „Klauso“ technologija gamybos įrenginyje į elementinę sierą. Šis produktas gaunamas iš garų fazės iškondensavus sierą skystu pavidalu, vėliau iš skystos sieros jai auštant susidaro didelio grynumo kristalinė siera. Įgyvendinant gamtosauginius reikalavimus, skysta siera yra granuliuojama ir prekinė produkcija Klientui pateikiama tabletės formos pavidalu. Kokybė reglamentuojama eile kokybės rodiklių, kurių vienas aktualiausių – minimalus grynumas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 99,98 masės procentų.

Kitas grynumą nusakantis rodiklis – peleningumas, pagal standartą nustatytas ne didesnis kaip 0,02 masės procento.

Sieros išskyrimo grynumą nusako ir maksimalus leidžiamas organinių junginių kiekis, kuris ribojamas – ne didesnis kaip 0,01 masės procento.

Priemaišų kiekis nustatomas vizualiai, be to, nustatomas vandens kiekis – ne daugiau 0,5 masės procentų.

Elementinė granuliuota kristalinė siera kraunama į dengtus pusvagonius ir iš įmonės išvežama geležinkelio transportu.

Siera naudojama sieros rūgšties, sulfatinių trąšų gamybai, gumos vulkanizavimui, popieriaus pramonėje. Nedideliais kiekiais siera naudojama kovai su augalų grybelinėmis ligomis šiltnamiuose.

AB „ORLEN Lietuva“ didmeninės prekybos grupės 
Tel: 8-5-25 26 450
Faksas: 8-5-25 26 452
AB „ORLEN Lietuva“ parduodamų naftos produktų orientacinės didmeninės kainos
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai