Socialinės atsakomybės principai
 • AB „ORLEN Lietuva“ rūpinasi bendruomene;
 • AB „ORLEN Lietuva“ yra pajėgi ir privalo prisidėti prie teigiamų pokyčių Lietuvoje;
 • AB „ORLEN Lietuva“ savo socialines programas kuria naudodama pažangiausias pasaulio socialinių investicijų praktikas;
 • AB „ORLEN Lietuva“ socialinė politika nuolat padeda spręsti socialines problemas ir kartu siekti verslo tikslų.
Įgyvendinant šiuos principus, kiekvienoje AB „ORLEN Lietuva“ veiklos srityje bus siekiama:

 • sukurti ir įdiegti sistemas rizikų identifikavimui ir valdymui bei efektyviam sprendimų priėmimui reikalingos tikslios informacijos generavimui;
 • mokyti Bendrovės darbuotojus ir sudaryti sąlygas, reikalingas socialinės atsakomybės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • veikloje vadovautis „Global Compact“ principais;
 • gerbti suinteresuotų šalių atstovų socialines, ekonomines ir kultūrines teises;
  taikyti politikas, standartus ir veiklos praktikas, užtikrinančias nuolatinį tobulėjimą;
 • nustatyti veiklos standartus, viršijančius įstatymų reikalavimus. Vertinti veiklą pagal prisiimtų principų ir standartų nuostatas;
 • skatinti darbuotojų aktyvumą socialinės atsakomybės srityje;
 • dalintis sėkme bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis atitinkamose bendruomenės vystymo programose;
 • konsultuotis su suinteresuotųjų šalių atstovais jų veiklos srities  klausimais;
  informuoti apie savo veiklą tiksliai, skaidriai ir laiku.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai