Aktuali informacija fiziniams ir juridiniams asmenims

  

Dokumentai susiję su veiklos vykdymo ypatumais magistralinių vamzdynų apsaugos zonose:

- AB ORLEN Lietuva" generalinio direktoriaus įsakymas "Dėl fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos zonose, informavimo"TV1(1.2-1)-127.pdfParsisiųsti 

- Magistralinių vamzdynų žemėlapis Magistralinių vamzdynų žemelapis.pngParsisiųsti

- Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklės čia

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas čia


Kontaktinis asmuo dėl veiklos vykdymo magistralinių vamzdynų apsaugos zonose:


AB ORLEN Lietuva" Magistralinių vamzdynų vadovas Audrius Balčiūnas, tel. 8 443 93489, e-paštas audrius.balciunas@orlenlietuva.lt  

​ ----------------------------

​​

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai