Ekskursijos


Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau - Bendrovė) siekdama supažindinti visuomenę su vienintele Baltijos šalyse naftos perdirbimo produktų gamykla, jos istorija, gaminamais produktais ir diegiamomis technologijomis organizuoja ekskursijas Bendrovės lankytojams ir svečiams.


Norint atvykti ekskursiją į AB „ORLEN Lietuva“ būtina išankstinė registracija. Siekiame, kad jūsų apsilankymas būtų ne tik naudingas, bet ir saugus bei sklandus, todėl prašome atkreipti dėmesį į ekskursijų Bendrovėje organizavimo taisykles: 

1. Ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki pageidaujamos ekskursijos dienos el. paštu ekskursijos@orlenlietuva.lt į ekskursiją atvykti norinti lankytojų grupė turi atsiųsti pasirašytą prašymą (PRAŠYMAS_EKSKURSIJAI.docxPRAŠYMAS_EKSKURSIJAI.docx), kartu su visų atvykstančiųjų asmenų sąrašu (įskaitant transporto priemonių vairuotojus). Sąraše nurodomi visų ekskursantų vardai, pavardės ir gimimo datos. Pateiktas ekskursantų sąrašas nekoreguojamas.

2. Tik AB  „ORLEN Lietuva“ patvirtinus ekskursijos grupės vadovui, kad prašymas yra gautas ir suderintas, laikoma, jog ekskursija yra užregistruota ir galės įvykti.

3.Ekskursijos organizuojamos grupėms. Pavieniai asmenys ekskursijoms nėra registruojami.

4.Ekskursijos trukmė – apie 1–3 val. Ekskursijos gali būti organizuojamos ir vedamos lietuvių arba anglų kalbomis.
 
5.Ekskursijos švietimo ar socialinių įstaigų atstovams organizuojamos darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis iki 15.00 val.).

6. Atvykus į Bendrovę ekskursijos tikslais privaloma vadovautis ir kitomis Bendrovės aktualiomis taisyklėmis, susijusiomis su leidimų patekimui į rėžiminius objektus išdavimu, darbuotojų ir procesų sauga, taip pat informacijos ir asmens duomenų apsauga.

7. Ekskursijos metu draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti technologinius Bendrovės įrenginius ir procesus, jei nėra gautas atitinkamas Kontrolės ir saugos skyriaus leidimas

8. Dėl Bendrovėje vykdomos veiklos išskirtinės specifikos incidentų ir kitais nenumatytais atvejais Bendrovė bet kuriuo metu gali atšaukti suplanuotą ar jau vykdomą ekskursiją pateikiant arba nepateikiant paaiškinimo ekskursantams.

 

_8CM3787t_3.jpg​​​​​​

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai