Modernizacija ir investicijos

Naftos perdirbimo versle – modernizacija yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurie leidžia pasiekti aukščiausią gaminamų produktų kokybę, išlaikyti milžinišką konkurenciją ir užtikrinti esamo verslo perspektyvą. Tai ne vien tik išorinis įmonės blizgesys. Čia daug ir nematomų dalykų – inovacijos yra ne tik nauji aparatai, bet ir naujos proceso sąlygos, naujausi katalizatoriai, proceso atnaujinimo teisingos krypties pasirinkimas ir daugelis kitų dalykų. Šiame skyriuje Jūs galite susipažinti su ORLEN Lietuva technologinės plėtros vizija.

Pagrindinės ORLEN Lietuva technologinės plėtros kryptys yra šios:

  1. Šviesių naftos produktų išeigos didinimas.
  2. Žaliavų naftos chemijai gamyba.
  3. Energijos efektyvumo gerinimas.
  4. Maržos didinimas.
  5. Atitikimas produktų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimams.

Šviesių naftos produktų išeigos didinimas

Be įvairiausių žaliavų, gamybinio režimo bei produkcijos gamybos optimizavimo būdų didžiausią įtaką šios krypties realizavimui duotų naftos perdirbimo gilumo didinimas, pastatant naują konversijos įrenginį. Šviesių naftos produktų išeigos didinimą skatina keli veiksniai:

  • Konkurencinio pranašumo didinimas, t. y. vertingesnių produktų, kurie pagerintų įmonės finansinius rezultatus, gamyba. Dabartinis naftos perdirbimo kompleksišumas palieka nemažą kiekį sunkios frakcijos (mazuto), kurios išeiga yra keletą kartų didesnė, palyginus su Vakarų Europos naftos perdirbimo gamyklų vidurkiu. Mazuto ir naftos kainų skirtumas visada yra neigiamas. Ilgalaikės prognozės dar niūresnės, rodančios dar mažesnę mazuto vertę. ORLEN Lietuva yra itin nuo mazuto rinkos priklausoma, nes neturi kitos mazuto panaudojimo galimybės, išskyrus jo pardavimą.
  • Mazuto, kuris sudaro apie šeštadalį produktų išeigų, kokybės reikalavimų sierai pasikeitimas nuo 2020 01 01 (šiuo metu maksimalus leistinas sieros kiekis 3,5 % bus sumažintas iki 0,5 %).

Įrenginys leistų gerokai sumažinti su galimybe visiškai atsisakyti mazuto gamybos, o gamyklos kompleksiškumas priartėtų prie geriausių pasaulio naftos perdirbimo gamyklų lygio. Naujame įrenginyje susidarę produktai toliau būtų perdirbami esančiuose gamyklos įrenginiuose, o likutinio produkto sumažėtų daugiau nei dvidešimt kartų.

Žaliavų naftos chemijai gamyba

Šita kryptis mūsų įmonei yra gana nauja, nors jos vystyme matome didelį potencialą. Nuo 2019 m. pradžios bendrovė pradės eksploatuoti pirmą žaliavą naftos chemijai gaminantį propileno koncentravimo įrenginį. Pagamintas aukštos kokybės propilenas toliau bus naudojamas polipropileno gamybai, o pastarasis, gaminant plastikines detales, pakavimo medžiagas, plėveles šiltnamiams ir t. t. Šios krypties vystymą skatina keletas veiksnių:

  • Konkurencinio pranašumo didinimas, t. y. vertingesnių produktų, kurie pagerintų įmonės finansinius rezultatus, gamyba. Naftos chemijos žaliavos kainuoja žymiai daugiau nei naftos produktai.
  • Produkcijos diversifikavimas, siekiant sumažinti priklausomybę vien nuo naftos produktų rinkos, tuo pačiu padidinant finansinių rezultatų stabilumą. Nėra tiesioginės koreliacijos tarp naftos, jos produktų bei naftos chemijos žaliavų kainų.
  • Veiklos tęstinumas, atsižvelgiant į pasaulines naftos produktų vartojimo tendencijas, automobilių parko elektrifikavimą.

Tolimesni įmonės planai: analizuoti benzeno, techninės anglies, polimerinio bitumo bei kitų nišinių produktų gamybos patrauklumą.

Energijos efektyvumo gerinimas

Nuo 2006 metų ORLEN Lietuva dalyvauja naftos perdirbimo gamyklų palyginimo studijoje. Energijos suvartojimas yra viena iš studijoje analizuojamų sričių. Per daugiau nei dešimt pastarųjų metų energijos suvartojimas, naudojant organizacines priemones bei įgyvendinant sąlyginai nedidelių investicijų, greitai atsiperkančius projektus projektus sumažėjo apie 40 %. Dabartinis energijos suvartojimas yra žemesnis nei pramonės vidurkis, tame pačiame regione patenkantis į pirmą ketvirtį geriausių rezultatų. Nepaisant pasiekto didelio progreso, tolimesnis energijos suvartojimo mažinimas yra būtinas, siekiant dar mažinti išlaidas energijai.

Maržos didinimas

Šiai krypčiai priklauso visi kiti projektai, nepatenkantys po anksčiau minėtomis technologinės plėtros kryptimis. Tai yra pažangių procesų valdymo sistemų diegimas, įrenginių modernizavimas, siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus, pagerinti jų kokybę ar padidinti jų išeigą ir kt.

Atitikimas produktų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimams

Į šią grupę patenka visi projektai, kurių tikslas užtikrinti veiklos tęstinumą dviem aspektais: galimybe parduoti produkciją, atsižvelgiant į būsimus kokybinių parametrų pasikeitimus ir galimybe tęsti veiklą, t. y. gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, atsižvelgiant į būsimus taršos reikalavimus.

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai