Darbuotojai

Kiekvienas iš mūsų esame svarbi „ORLEN Lietuva“ dalis. Visiems kartu siekiant bendrų tikslų, tikime savo komanda bei jos sėkme. 

Žmonės – viena iš svarbiausių mūsų bendrovės vertybių. Vertiname ir gerbiame kiekvieną darbuotoją, nes tik jie yra svarbiausias mūsų sėkmės variklis. Kartu kuriame atvirą organizaciją, kuri pripažįsta įvairovę, vertina patirtį, įgūdžius ir žinias bei sudaro sąlygas tobulėti ir įveikti vis naujus iššūkius. Siekiame sukurti teigiamą ir įkvepiančią darbo aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi vertinamas ir motyvuotas.

AB „ORLEN Lietuva“ skatina ilgalaikį darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą, suteikdama galimybes karjeros augimui ir profesiniam tobulėjimui. Darbuotojai turi galimybę dalyvauti tiek vidiniuose, tiek išoriniuose mokymuose, seminaruose, kursuose, taip pat konferencijose. Taip pat skatiname darbuotojus siekti aukštesnio išsilavinimo, suteikdami finansinę paramą studijoms ir kvalifikacijos kėlimui. Mūsų tikslas yra sukurti aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas gali tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir tapti savo srities specialistu.. Pasikliaujame ilgametį stažą turinčių darbuotojų žiniomis ir patirtimi bei skatiname juos tapti mažiau patyrusių kolegų mentoriais. Profesijos mokymų ir kitų ugdomųjų procesų pagalba siekiame kryptingai didinti darbuotojų potencialą ir kompetencijas.

Untitled1.png

Vykstant kartų kaitai, siekiame užtikrinti nepertraukiamą veiklos procesų funkcionavimą, įpėdinystę bei padėti numatyti darbuotojų lygiomis galimybėmis paremtą karjerą bendrovėje, ugdant ir išlaikant darbuotojus. Buvimas didelėje tarptautinėje grupėje suteikia galimybių darbuotojams siekti karjeros ir užsienyje. Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimas pritraukiant naujus darbuotojus, teigiamos kandidatų patirties įdarbinimo procese užtikrinimas, adaptacijos programos bei „Naujokų dienos“ leidžia užtikrinti sklandų naujų darbuotojų įsiliejimą į organizaciją, jų integravimąsi į kolektyvą. 

Untitled2.png
Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos universitetais, kolegijomis, profesinio rengimo mokyklomis bei kitomis mokymosi įstaigomis. Kviečiame studentus atlikti praktiką bendrovėje, kuri suteikia galimybę padidinti žinių bagažą pritaikant teorines žinias praktiškai realioje darbo aplinkoje, o baigus mokslus laukiame darbuotojų gretose.  

Untitled3.png

Lygybė ir įvairovė yra viena iš pagrindinių mūsų vertybių. Mes tikime, kad įvairi ir įtrauki darbo jėga prisideda prie kūrybiškumo, inovacijų ir geresnių rezultatų. Todėl užtikriname, kad visi darbuotojai turėtų lygias galimybes nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, amžiaus, religijos, lytinės orientacijos, negalios bei kitų įsitikinimų ar pažiūrų.

Nuo Bendrovės įkūrimo iki šių dienų įvyko daug pasikeitimų. Sparčiai žengiame į priekį atnaujindami ir modernizuodami gamybos įrenginius, gerindami darbo sąlygas, kad įmonėje nebeliktų pozicijų, kuriose dėl darbų saugos apribojimų, negalėtų dirbti moterys. Įdarbinimo, atrankos ir karjeros rėmimo priemonėmis siekiame padidinti lyčių balansą ir užtikrinti, kad moterys ir vyrai turėtų vienodas galimybes siekti karjeros ir tobulėti „ORLEN Lietuva“ bendrovėje, todėl pareigų pavadinimus darbo skelbimuose nurodome pirmiausia moteriškos giminės galūne, o trumpais vaizdo įrašais apie pozicijas bendrovėje siekiame akcentuoti, jog tikime, kad nėra tik vyriškų ar moteriškų profesijų. Tiesiog yra darbai, kuriems reikalingas tam tikras požiūris ir mąstymo būdas ir juos puikiai gali atlikti tiek vyras tiek moteris jei jam ar jai šis darbas patinka. Norime paneigti stereotipinį požiūrį į moteriškumą ir vyriškumą, todėl atrankos pokalbiuose taikome vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas tiek moterims, tiek vyrams, įskaitant ir būsimą atlyginimą. Bendrovėje už tą patį arba lygiavertį darbą mokamas vienodas atlygis, nežiūrint į tai, kas tą darbą atlieka.

Untitled6.png
Didžiuojamės, kad jau antrus metus iš eilės jungiamės į DuoDay iniciatyvą, kuri naikina stereotipus apie žmonių su negalia darbo galimybes bei šiais metais paminėta Mergaičių ir moterų moksle diena, kuri pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą. AB „ORLEN Lietuva“ griežtai laikosi Bendrovėje nustatytų Mobingo, diskriminavimo, priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklių ir aktyviai skatina lyčių lygybę bei įvairiapusiškumą visose veiklos srityse.

Untitled7.png
Esame įsipareigoję užtikrinti tvarias ir palankias darbo sąlygas visiems savo darbuotojams. Bendrovėje siekiame sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas gali jaustis gerai ir produktyviai dirbti. Skatiname sveiką gyvenimo būdą, teikdami įvairias sveikatos ir gerovės programas, kurios apima sveikatos draudimą, sporto užsiėmimus, įvairias šeimos draugiškas iniciatyvas, pensijų kaupimą, naudų paketą. Rūpinamės ne tik dabartiniais jų poreikiais, bet ir žvelgiame į ateitį, siekdami užtikrinti ilgalaikę gerovę. Siekiame, kad visi dirbtų palankioje ir palaikančioje aplinkoje, nes darbuotojų gerovė ir darbo bei gyvenimo balansas yra esminiai tvarios ir ilgalaikės sėkmės komponentai.

Grįžtamojo ryšio teikimas kuria atsakomybės už darbe priimtus iššūkius jausmą ir suteikia galimybę atsiverti skirtingiems požiūriams, taip skatinant inovatyvumą tarp darbuotojų. Darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo tyrimai, informacinės dienos, „Ekspertų klubas“, „Personalo pulso“ skiltis vidiniame bendrovės tinklapyje, geriausių darbuotojų rinkimai ir kitos priemonės formuoja įtraukiančią darbo aplinką, paremtą vertybėmis, kūrybiškumu, keitimosi žiniomis ir patirtimi kultūra bei dialogu. Lyderystė ir tikro bendradarbiavimo dvasia, pagarba ir pasitikėjimas yra svarbūs veiksniai, stiprinantys grįžtamojo ryšio kultūrą.

Darbuotojų renkamas Etikos atstovas konsultuoja ir vykdo mokomąją bei informacinę veiklą skatinant Etikos kodekso nuostatomis pagrįstą darbuotojų požiūrį bei lygių galimybių įgyvendinimą. Siekiame, kad visi darbuotojai galėtų dirbti saugiai, draugiškoje ir abipusės pagarbos atmosferoje.

 [1] 2023-12-31 duomenys.​

​​​​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai