Darbuotojai

Žmonės – viena iš svarbiausių mūsų bendrovės vertybių. Tikėdami ja įsipareigojame nuolat tobulėti, bendradarbiauti, dirbti sąžiningai. O ir kitose vertybėse žmogiškasis faktorius nė kiek ne menkesnis – jose atsispindi darbuotojų motyvacija, atsakomybė, kompetencija, patikimumas.

​AB „ORLEN Lietuva“ daug dėmesio skiria bendrovėje dirbantiems žmonėms, jų kvalifikacijai ir motyvacijai. Galiojanti kolektyvinė sutartis numato darbo užmokesčio didinimo kriterijus, patrauklų socialinių lengvatų paketą. Skatinant darbuotojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, bendrovėje taikoma darbuotojų skatinimo ir motyvavimo programa.
 
Bendrovėje veikia Naftininkų profesinė sąjunga. Darbuotojai, deleguoti į šią sąjungą,naudingi tiek darbdaviui, tiek darbuotojams. Ši bendradarbiavimo forma yra vienas iš būdų realizuoti darbuotojų atstovų teisę į informavimą ir konsultacijas bei paskatinti darbuotojus prisidėti prie efektyvaus personalo valdymo.
 
Prioritetinė personalo valdymo ir motyvavimo sritis — darbuotojų ugdymas ir pagalba, planuojant jų karjerą. Bendrovėje įdiegtos įvairias kompetencijas ugdančios programos. Buvimas didelėje tarptautinėje grupėje suteikia galimybių darbuotojams siekti karjeros ir užsienyje.
 
Šiuo metu Bendrovėje veikia ir dvišaliai komitetai bei komisijos:
- Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kurio tikslas – padėti darbdaviui užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas aptariant aktualius darbų saugos klausimus; 
- Darbuotojų reikalų komitetas, nagrinėjantis pareiškimus dėl nustatomų Veiklos vertinimo rodiklių;
- Pareigybių vertinimo komisija, sudaryta pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas numatytam pareigybių vertinimui;
- Socialinių poreikių fondo komitetas, atsakingas socialinių poreikių fondo lėšų administravimą.
 
Mes niekada nepasiduodame, drąsiai priimame naujus verslo iššūkius, nuolat ieškome dar geresnio sprendimo, keičiamės, augame ir tobulėjame!
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai