Garantijos

Kolektyvinė sutartis yra pagrindinis bendrovės „ORLEN Lietuva“ ir jos darbuotojų santykius apibrėžiantis dokumentas. Jis reglamentuoja darbo sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo, darbo apmokėjimo ir organizavimo, socialinių lengvatų, atostogų trukmės ir jų suteikimo tvarkos, socialinės partnerystės principus, o taip pat nustato darbo tvarkos taisykles, reguliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei materialinės atsakomybės klausimus.

2018 m. gruodžio 18 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis galiojanti iki 2020 m. pabaigos.

Kolektyvinėje sutartyje apibrėžtos socialinės garantijos ir lengvatų paketas, numatantis priemokas už bendrovės veiklos rezultatus, išmokas darbo bendrovėje jubiliejaus proga, darbuotojų sveikatos priežiūros ir stiprinimo programas, vaikų vasaros poilsio rėmimą, kalėdines dovanas darbuotojams ir jų vaikams bei kitas socialines garantijas ir papildomas naudas.

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai