Sutartys

Šioje skiltyje Jūs greitai galite susipažinti su AB „ORLEN Lietuva“ Didmeninės prekybos grupės taikomomis bendrosiomis sutarčių salygomis.

Pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (toliau — BS) — tai Sutarties dalis, kurioje nurodyta informacija apie Sutarties šalių įsipareigojimus, prekinį kreditą ir finansinę atskaitomybę, bendrosios Prekės ar Prekės siuntos pirkimo ar apmokėjimo nuostatos, pakrovimo tvarka, Sutarties šalių atsakomybė bei kitos sąlygos ir nuostatos. BS nėra spausdinamos ir atskirai pasirašomos, o yra pateikiamos OL internetiniame puslapyje (www.orlenlietuva.lt) arba Pirkėjo prašymu gali būti persiunčiamos telekomunikacijų galiniais įrenginiais, arba fiziškai įteikiamos Pirkėjui. Kai kuriais atvejais esant Pirkėjo prašymui BS gali būti pasirašomos, visais kitais atvejais, kai sutarčių tekste kalbama apie Sutarties pasirašymą, laikoma, kad pasirašomos tik Specialiosios sąlygos, taikomos kiekvieno konkretaus produkto pirkimui.

BS galite peržiūrėti čia:

 

 2024.pdf2024

 2023.pdf2023

 2022 BS.pdf 2022

 

 

 

 

​ ​​​

AB „ORLEN Lietuva“
Didmeninės prekybos skyrius 

Tel.: +370 443 9 23 05
Faksas: +370 5 252 64 69
AB „ORLEN Lietuva“ parduodamų naftos produktų orientacinės didmeninės kainos
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai