Aplinkosauga
AB „ORLEN Lietuva“ skiria ypatingą dėmesį aplinkosaugai. Bendrovė skiria daug lėšų gamtos apsaugos priemonių diegimui, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis kompanijomis kurdama ekologines programas. AB „ORLEN Lietuva“ yra tvirtai užsibrėžusi laikytis visų aplinkosaugos reikalavimų.
 
 
Pasaulyje pripažintų firmų atlikti bendrovės gamtosauginiai auditai teigiamai vertina įmonės ekologinę situaciją, jos veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams aplinkosaugos reikalavimams. Siekdama užtikrinti nepriekaištingą pramoninių avarijų, kurios gali pakenkti aplinkai, prevenciją ir likvidavimą, AB „ORLEN Lietuva“ rūpinasi techninių priemonių parengimu, organizuoja nuolatines skubios pagalbos tarnybų pratybas, naudojasi civilinės atsakomybės draudimu polisu.
 
 
Bendrovei suteiktas tarptautinis aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatas (ISO 14001:2004). Šis sertifikatas — liudijimas apie augančią AB „ORLEN Lietuva“ socialinę atsakomybę, kurios dalis — rūpestis aplinkos apsauga, gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms.
 
 
AB „ORLEN Lietuva“ stengiasi, kad technologijos atitiktų geriausių gamybos būdų rekomendacijas, tuo būdu mažinant ir išmetimus į aplinką.
 
 
Bendrovės investicijos į aplinkos apsaugos priemones:
 
Metai Investicijos  tūkst. Lt
1995 986
1996 5784
1997 1415
1998 1207
1999 745
2000 417
2001 1947
2002 12156
2003 47516
2004 4329
2005 4609
2006 14976
2007 7457
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai