Aplinkosauga
AB „ORLEN Lietuva“ skiria ypatingą dėmesį aplinkosaugai. Bendrovė skiria daug lėšų gamtos apsaugos priemonių diegimui, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis kompanijomis kurdama ekologines programas. AB „ORLEN Lietuva“ yra tvirtai užsibrėžusi laikytis visų aplinkosaugos reikalavimų.
 
 
Pasaulyje pripažintų firmų atlikti bendrovės gamtosauginiai auditai teigiamai vertina įmonės ekologinę situaciją, jos veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams aplinkosaugos reikalavimams. Siekdama užtikrinti nepriekaištingą pramoninių avarijų, kurios gali pakenkti aplinkai, prevenciją ir likvidavimą, AB „ORLEN Lietuva“ rūpinasi techninių priemonių parengimu, organizuoja nuolatines skubios pagalbos tarnybų pratybas, naudojasi civilinės atsakomybės draudimu polisu.
 
 
Bendrovei suteiktas tarptautinis aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001:2015. Šis sertifikatas — liudijimas apie augančią AB „ORLEN Lietuva“ socialinę atsakomybę, kurios dalis — rūpestis aplinkos apsauga, gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms.
 
 
AB „ORLEN Lietuva“ stengiasi, kad technologijos atitiktų geriausių gamybos būdų rekomendacijas, tuo būdu mažinant ir išmetimus į aplinką.
 
 

14001.PNG
 
 
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai