Aplinkosauga Būtingės terminale ir vamzdynuose
​​Būtingės terminale taikomos modernios technologijos, tarp jų — ir naftos nuotėkio aptikimo sistema.

Remiantis tarptautinių kompanijų bei Lietuvos mokslininkų poveikio aplinkai įvertinimais, patvirtinta griežta aplinkos apsaugos monitoringo programa, pagal kurią nuolat vykdomas gamtosauginis Būtingės terminalo monitoringas. Monitoringo rezultatai kasmet viešai pristatomi.

Siekiant užtikrinti nepriekaištingą galimų avarijų likvidavimą, Būtingės terminale naudojamos šios priemonės:

— du terminalą aptarnaujantys laivai yra aprūpinti naftos surinkimo nuo jūros paviršiaus įranga. Naftos išsiliejimo atveju šie laivai operatyviai lokalizuotų išsiliejimą ir surinktų išsiliejusią naftą.
— esant būtinybei į pagalbą gali būti pasitelkta ir daugiau laivų bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos gelbėjimo laivas „Šakiai“.
— Būtingės terminalo jūrinės dalies specialistai periodiškai organizuoja pratybas ir mokymus, kurių metų praktikuojasi efektyviai ir operatyviai likviduoti bet kokį galimą incidentą.


Šiuo metu bendrovė prižiūri apie 500 km eksploatuojamų naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų. Naftotiekyje dirba vamzdynų priežiūros specialistai, kurie pasirengę operatyviai reaguoti į avarijas magistraliniuose vamzdynuose.

Vamzdynų apsaugai nuo korozijos užtikrinti naudojami du apsaugos metodai: pasyvi apsauga — bituminė arba polimerinė apsauginė plėvelė, ir aktyvi apsauga — elektrocheminė vamzdynų apsauga.

Vidinės vamzdynų diagnostikos prietaisais periodiškai atliekama magistralinių vamzdynų vidinė diagnostika. Jos metu nustatomi visi vamzdynų geometrijos ir sienelės defektai: įlenkimai, mechaniniai pažeidimai, vidinės ir išorinės korozijos židiniai, išsisluoksniavimai, skersinių siūlių kokybė.

2000 m. vasaros pabaigoje pradėjo veikti programinė įranga, numatanti naftos plitimą upėmis ir grioviais galimos avarijos atveju, tad avarinės likvidavimo tarnybos gali greičiau ir efektyviau užkirsti kelią teršalams plisti bei sumažinti aplinkos taršą.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai