Automatizuota teršalų matavimo sistema

Automatizuota teršalų matavimo sistema (toliau - AMS) AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykloje įdiegta, vykdant Europos Sąjungos direktyvų 2001/80/EB, 2010/75/ES bei Įgyvendinimo Sprendimo 2014/738/ES reikalavimus, kurie keliami išmetamų teršalų stebėsenai iš didelių kurą deginančių įrenginių, procesų įrenginių, katalizinio krekingo įrenginių.

AMS ir visi ją sudarantys elementai yra sertifikuoti tinkamais naudoti automatinėms matavimo sistemoms, AMS kokybė užtikrinama vadovaujantis LST EN 14181 standarto nuostatomis. AMS įdiegta šiuose įrenginiuose:

  - dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 50 MW (atmosferos taršos  šaltiniai Nr.001, 006, 100_1, 104, 301);
  -  katalizinio krekingo įrenginyje (atmosferos taršos šaltinis Nr.100_2);
  -  sieros gamybos įrenginiuose (atmosferos taršos šaltiniai Nr.015, 108).

Konkretaus įrenginio kamine ar dūmų kanale (dūmtraukyje) yra matuojami tokie parametrai:

1. Dujinių teršalų CO, NOx, SO2 koncentracija  bei deguonies koncentracija;
2. Kietųjų dalelių (KD) koncentracija;
3. Dūmų temperatūra, dūmų absoliutinis slėgis;
4. Dūmų debitas. Sieros gamybos įrenginiuose ir katalizinio krekingo įrenginyje dūmų debitas yra matuojamas, panaudojant dūmų debito matavimo prietaisus. Kitų įrenginių dūmų debitas yra apskaičiuojamas pagal sudeginamo kuro kiekio matavimus.

Vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Europos komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2014/738/ES, kuriame pagal  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos išvados dėl naftos ir dujų perdirbimo geriausių prieinamų gamybos būdų ( toliau - GPGB) gamyklai taikomos išmetamų CO, kietųjų dalelių individualios vertės bei apibendrintos NOx ir apibendrintos SO2  vertės:

- apibendrinta NOx vertė pagal 57 GPGB taikoma kurą deginantiems įrenginiams ir katalizinio krekingo įrenginiui;
- apibendrinta SO2 vertė pagal 58 GPGB taikoma kurą deginantiems įrenginiams, katalizinio krekingo įrenginiui bei sieros gamybos įrenginiams.

Į apibendrintų NOx ir SO2 verčių skaičiavimą įtraukiami ir kurą deginantys įrenginiai, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia nesiekia 50 MW (atmosferos taršos šaltiniai Nr. 011, 157). AMS šiuose įrenginiuose nėra įdiegta, NOx, SO2 ir dūmų srauto debitą matuoja AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija ir matavimų rezultatai rankiniu būdu įvedami į AMS darbo stotį.

Atitikimas išmetamų teršalų ribinėms vertėms

Vadovaujantis GPGB reikalavimais, laikoma, kad nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės nėra viršijamos, jei  vidutinė mėnesio vertė neviršijo nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių.

AMS duomenys už kiekvieną mėnesį pateikiami žemiau.

2024 METAI PDF​
Sausis​​ 2024 m. sausis.pdfParsisiųsti
Vasaris​ 2024 m. vasaris.pdfParsisųsti
​Kovas 2024 m. kovas.pdfParsisiųsti
​Balandis 2024 m. balandis.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2024 m. geguze.pdfParsisiųsti

2023 METAI PDF​
Sausis​​ 2023 m. sausis.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2023m. vasaris.pdfParsisiųsti
​Kovas 2023 m. sausis.pdfParsisiųsti
​Balandis 2023 m. balandis.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2023m. gegužė.pdfParsisiųsti
​Birželis 2023 m. birželis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2023 m. liepa.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2023m. rugpjūtis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2023m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2023 m. spalis.pdfParsisiųsti
Lapkritis 2023 m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Gruodis 2023 m. gruodis.pdfParsisiųsti

2022 METAI PDF​
Sausis​​ Parsisiųsti​
​Vasaris Parsisiųsti​
Kovas ​Parsisiųsti​
Balandis Parsisiųsti​
​Gegužė Parsisiųsti​
Birželis Parsisiųsti​
Liepa Parsisiųsti​
​Rugpjūtis 2022m. rugpjūtis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2022m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​​Spalis 2022 m.spalis.pdfParsisiųsti
​​Lapkritis 2022 m. lapkritis .pdfParsisiųsti
​Gruodis 2022m. gruodis.pdfParsisiųsti
​2021 METAI PDF​
Sausis​​ 2021 m. sausis.pdfParsisiųsti
​Vasaris Parsisųsti.pdfParsisųsti
​Kovas Parsisiųsti
​Balandis Parsisiųsti
​Gegužė Sauliaus matulaicio 2021 m. gegužė.pdfParsisisųti
​Birželis Parsisiųsti​
​Liepa Parsisiųsti​
​Rugpjūtis Parsisiųsti​
​Rugsėjis 2021m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
Spalis ​Parsisiųsti​
​Lapkritis ​Parsisiųsti​
​Gruodis Parsisiųsti​

 

​2020 METAI PDF​
Sausis​​ 2020m. sausis.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2020m. vasaris.pdfParsisiųsti
​Kovas 2020m. kovas.pdf
Parsisiųsti
​Balandis 2020 m. balandis.pdfParsisiųsti
Gegužė 2020m. gegužė.pdfParsisiųsti
​Birželis 2020m. birželis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2020m. liepa.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2020 m. rugpjūtis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2020m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2020m. spalis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2020 m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Gruodis 2020 m. gruodis.pdfParsisiųsti


​2019 METAI PDF​
​Sausis 2019m. sausis.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2019m. vasaris.pdfParsisiųsti
​Kovas 2019m. kovas.pdfParsisiųsti
​Balandis 2019m. balandis.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2019m.gegužė.pdfParsisiųsti
​Birželis 2019 m. birželis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2019m. liepa.pdf
Parsisiųsti
​Rugpjūtis 2019m. rugpjutis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2019m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2019 m. spalis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2019m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Gruodis 2019m. gruodis.pdfParsisiųsti

 

​2018 METAI PDF​
​Sausis Sausis. men.pdfParsisiųsti
​Vasaris Vasaris. men.pdfParsisiųsti
​Kovas Kovas. men.pdfParsisiųsti
​Balandis Balandis. men.pdfParsisiųsti
​Gegužė Gegužė.pdfParsisiųsti
​Birželis Birželis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2018m. liepa .pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2018m. rugpjūtis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2018m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2018m. spalis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2018m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Gruodis 2018 m. gruodis.pdfParsisiųsti

 

2017 METAI​ PDF​
Sausis Sausio mėnesio AMS protokolas.pdfParsisiųsti
​Vasaris Vasario men.pdfParsisiųsti
​Kovas KOVO men. 2017.pdfParsisiųsti
​Balandis Balandžio men.pdfParsisiųsti
Gegužė gegužės men.pdfParsisiųsti
​Birželis Birželio men.pdfParsisiųsti
​Liepa Liepos men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis Rugpjūčio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis Rugsėjo men.pdfParsisiųsti
​Spalis Spalio. men.pdfParsisiųsti
​Lapkritis Lapkričio. men.pdfParsisiųsti
​Gruodis Gruodžio. men.pdfParsisiųsti
2016 METAI​ PDF​
​Gruodis Gruodžio AMS protokolas men.pdfParsisiųsti
​Lapkritis Lapkricio men.pdfParsisiųsti
​Spalis Spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis Rugsėjo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis Rugpjūčio mėn.pdfParsisiųsti
​Liepa 2016m liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2016m birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2016m geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2016m balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2016m.kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2016_vasaris.pdfParsisiųsti
Sausis 2016m.sausis.pdfParsisiųsti
IKI 2015.12.31

Remiantis LR aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr.486 (Žin. 2001, Nr. 88-3100), 30 punkto nuostatomis TIPK leidime įrašyta sąlyga - „taršos šaltiniuose Nr. 001, 006, 100_1 ir 301, kuriuose matuojama automatiniu (nepertraukiamu) būdu laikoma, kad nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės nėra viršijamos, jei:

30.1.  Jokia kalendorinio mėnesio vidutinė vertė neviršijo išmetamų teršalų ribinių verčių ir šiais atvejais:
30.2.  97 proc. visų 48 valandų vidutinių sieros dioksido ir kietųjų dalelių verčių neviršija 110 proc. išmetimo ribinės vertės;
30.3.  95 proc. visų 48 valandų vidutinių azoto oksidų ir anglies monoksido verčių neviršija 110 proc. išmetimo ribinės vertės “.
 
Taršos matavimų duomenys:

 
2015 METAI​ PDF​
​Gruodis 2015m.gruodis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2015m.lapkritis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2015m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2015 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2015 m. rugpjucio men.pdfParsisiųsti
​Liepa 2015 m. liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2015 m. birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2015 m. geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2015 m. balandzio men.pdfParsisiųsti
​Kovas 2015 m.kovo men.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2015 m. vasario men.pdfParsisiųsti
​Sausis 2015 m. sausio men .pdfParsisiųsti
​2014 METAI​
​Gruodis 2014 m. gruodzio mėn.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2014 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
​Spalis 2014 m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2014 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2014 m.rugpjucio men.pdfParsisiųsti
​Liepa 2014m.liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2014m  birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2014m. geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2014 m. balandis.pdfParsisiųsti
Kovas​ 2014 m. kovo men.pdfParsisiųsti
Vasaris​ Parsisiųsti
Sausis​ Parsisiųsti​
2013 METAI​
Gruodis​ 2013 m. gruodis.pdf
Parsisiųsti
Lapkritis​ 2013 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
Spalis​ Parsisiųsti
​Rugsėjis 2013 m. rugsejis.pdfParsisiųsti
Rugpjūtis​ 2013 m. rugpjutis.pdfParsisiųsti
Liepa​ 2013 m. liepa .pdfParsisiųsti
Birželis​ 2013 m. birzelis.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2013 m. geguze.pdfParsisiųsti
​Balandis 2013m. balandis.pdfParsisiųsti
Kovas​ 2013 m. kovo menn.pdfParsisiųsti
Vasaris​ 2013 m.vasario men.pdfParsisiųsti
Sausis​ 2013 m.sausio men.pdfParsisiųsti
2012 METAI​
Gruodis​ 2012 m. gruodis .pdfParsisiųsti
Lapkritis​ 2012 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
Spalis​ 2012m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2012 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2012m.  rugpjutis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2012 m. liepos men.pdfParsisiųsti
Birželis​ 2012 m. birzelis .pdfParsisiųsti
​Gegužė 2012 m. geguze.pdfParsisiųsti​
​Balandis 2012m. balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2012 m.kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2012 vasaris.pdfParsisiųsti
​Sausis 2012 m.  sausis.pdfParsisiųsti
​2011 METAI
Gruodis​ 2011m. gruodis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2011 m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2011m. spalis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2011  rugsejis .pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2011 rugpjutis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2011 liepa.pdfParsisiųsti
​Birželis 2011_birzelis_.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2011_geguze.pdfParsisiųsti
​Balandis 2011_balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2011_kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2011_vasaris.pdfParsisiųsti
 ​​​​​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai