Socialinė atsakomybė
​Savo veikloje vadovaujamės verslo etikos ir socialinės atsakomybės principais. Bendrovė yra Jungtinių Tautų iniciatyvos Pasaulinio susitarimo („Global Compact“) narė ir viena Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo Lietuvoje steigėjų.

Aplinkosauga — viena prioritetinių AB „ORLEN Lietuva“ sričių.
Bendrovė skiria daug lėšų gamtos apsaugos priemonių diegimui, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis kompanijomis, kurdama ekologines programas. Esame tvirtai užsibrėžę laikytis visų aplinkosaugos reikalavimų.

Saugai darbe teikiame didelę reikšmę. Modernizuodama darbo vietas, skirdama daug lėšų asmeninėms apsaugos priemonėms, organizuodama saugos darbe mokymus, vykdydama nelaimingų atsitikimų prevenciją ir atliekamų darbų kontrolę, AB „ORLEN Lietuva“ siekia sukurti saugią ir sveiką darbo aplinką.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai