Darbuotojų ir procesų sauga
Bendrovėje ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai. Griežtai laikomasi saugos darbe reikalavimų, modernizuojamos darbo vietos. Daug lėšų skiriama asmeninės apsaugos priemonėms ir darbo rūbams. Didelis dėmesys taip pat skiriamas saugos darbe mokymams, nelaimingų atsitikimų prevencijai, vykdomų darbų kontrolei.
 
2008 m. Bendrovei suteiktas Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 (nuo 2019 m. – ISO 45001) sertifikatas, liudijantis, kad Bendrovėje įdiegta Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka geriausios praktikos reikalavimus.
 
Bendrovėje nuo 2012 m. pradėjus įgyvendinti „Sauga svarbiausia“ programą, įdiegta daugiau kaip 70 įvairių darbuotojų saugą ir sveikatą bei procesų saugą gerinančių priemonių, pvz., organizuojamos kasmėnesinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos, įdiegta Trijų pakopų patikrinimo sistema, Pavojingų vietų registravimo bei šalinimo sistema, Darbuotojų saugos ir sveikatos motyvavimo sistema, Saugiausiai dirbančių padalinių ir darbuotojų apdovanojimo sistema, Rangovų saugos programa ir kt.  
 
Siekiame, kad „Sauga svarbiausia“ būtų ne vien tik programos pavadinimas, bet ir Bendrovės misija bei veiklos šia kryptimi idėjinis turinys, atspindintis įmonės ir, svarbiausia, visų jos darbuotojų požiūrį į darbuotojų saugą ir sveikatą. Savo ilgamete ir nuoseklia veikla siekiame, kad saugus darbas taptų „madingas“, kad Bendrovės bei rangovų darbuotojai būtų sąmoningi ir siektų pačių aukščiausių darbuotojų saugos ir sveikatos standartų.
 
Pradėjus įgyvendinti „Sauga svarbiausia“ programą, Bendrovėje įvykusių nelaimingų atsitikimų skaičius nuolat mažėja. 2020 m. pasiektas rekordas – išdirbtos 702 dienos (arba daugiau kaip 7 mln. val.) be nelaimingų atsitikimų darbe tiek su Bendrovės, tiek su Bendrovėje dirbančių rangovų darbuotojais.  
  
Siekiant užtikrinti aukštą žmonių, aplinkos ir turto apsaugos lygį bei apsisaugoti nuo didelio masto avarijų Bendrovė įgyvendina ir nuolat tobulina technologinę (arba procesų) saugą. Procesų sauga organizuojama vadovaujantis Seveso III direktyva bei naudojantis kitų šalių gerąja praktika ir apima keturiolika elementų, tokių kaip technologinių procesų pavojų ir rizikos įvertinimas, pokyčių valdymas, mechaninės įrangos efektyvus valdymas ir priežiūra, incidentų tyrimas, procesų valdymas ir kt.
 
Jau tapo tradicija, jog kiekvienais metais renkame saugiausiai mūsų Bendrovėje dirbančią rangovinę organizaciją (toliau – Rangovas). Nugalėtoju išrenkamas rangovas, vadovaujantis Akcinės Bendrovės „ORLEN Lietuva“ Rangovų motyvavimo saugos ir sveikatos srityje nuostatais, pasiekęs aukščiausią Saugos ir sveikatos rodiklį. Šio rodiklio sudėtinės dalys: nelaimingų atsitikimų rodiklis, procesų saugos incidentų rodiklis, pažeidimų rodiklis ir pranešimų apie pavojingas vietas rodiklis.
„SAUGIAUSIU RANGOVU“ 2020 m. išrinktas rangovas - AB “ORLEN Service Lietuva“.    
„SAUGIAUSIU RANGOVU“ 2021 m. išrinktas rangovas - Nafto Sp.Zo.o. LT Division

SAUGIAUSIU RANGOVU“ 2022 m. išrinktas rangovas - NAFTOREMONT - NAFTOBUDOWA SP. Z O.O.​

SAUGIAUSIU RANGOVU“ 2023 m. išrinktas rangovas - AB “ORLEN Service Lietuva“. ​sau.svar.png          Capture2.PNG

 
​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai