Benzinas

Benzinas – tai angliavandenilių mišinys, kuris susideda iš maždaug 200–300 skirtingų junginių, kurių virimo temperatūros yra apytikriai tarp 30 ir 215 oC. Šiame mišinyje yra ir komponentų, kurių virimo temperatūros yra žemesnės, tačiau jų kiekį prekiniame benzine riboja tokie kokybės rodikliai kaip sočiųjų garų slėgis. Vairuotojui ir vartotojui nėra labai svarbi benzino sudėtis, – svarbiausia jo eksploatacinės savybės. Benzinui taikoma daug įvairių kokybės rodiklių, kurių visi faktiniai dydžiai nurodomi kokybės pažymėjime, kuris lydi kiekvieną išsiunčiamą produkcijos siuntą.

Kokybės rodiklius galima santykinai suskirstyti į kelias grupes:

  • eksploataciniai – oktaninis skaičius, distiliacijos charakteristikos, oksidacinis stabilumas, vario plokštelės bandymas;
  • ekologiniai – sieros junginių kiekis, aromatinių junginių kiekis, benzeno kiekis;
  • svarbūs sandėliuojant ir transportuojant – esamų dervų kiekis, sočiųjų garų slėgis (lakumo indeksas);
  • reikalingi apskaičiuoti/perskaičiuoti komponentų ar priedų kiekius - tankis, deguonies kiekis, etanolio kiekis ir t.t.

Nuo 2007 metų Lietuvos rinkai tiekiamas benzinas maišomas su denatūruotu biologinės kilmės etanoliu. Etanolis kaip priedas pradėtas naudoti, siekiant užtikrinti įsipareigojimus ES dėl kuro pagaminto iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimo. Etanolis taip pat turi didelį oktano skaičių, tačiau didesnius jo kiekius benzine riboja padidėjęs mišinio garavimo intensyvumas (sočių garų slėgis). Jis ribojamas siekiant išvengti nuostolių sandėliavimo metu ir dujų kamščių kuro padavimo sistemoje.

Pagrindiniai benzino techniniai parametrai

Jūsų automobiliui – ne tas pats, ką į jo baką pilate. Nuo to, kokį benziną pasirinksite, priklausys, ar automobilis springs ir trūkčios it arklys, ar lėks kaip vėjas.

Oktaninis skaičius. Jis nusako benzino savybę vidaus degimo variklyje sudegti be detonacijos. Detonacija – savaiminis ir priešlaikinis benzino garų ir oro mišinio užsidegimas ne nuo žvakės, bet nuo suspaudimo bei įkaitusių cilindro dalių. Minėtojo mišinio atsparumas savaiminei detonacijai nusakomas oktaniniu skaičiumi. Oktaninis skaičius nustatomas dviem būdais: varikliniu (charakterizuoja važiavimą miesto sąlygomis) ir tiriamuoju (greitkelio sąlygomis). Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo didesnis galimas variklio suspaudimo laipsnis ir galia. Pagal oktano skaičių benzinai skirstomi į markes. Pvz., 95 markė reiškia, kad benzino atsparumas detonacijai yra ne mažesnis kaip 95.

AB „ORLEN Lietuva“ jau nuo 1995 metų oktano skaičiaus didinimui nenaudoja etiliavimo (tetraetilšvino) priedo. Vietoj jo aukštaoktaniniams benzinams naudojamas metiltretbutilo eteris (MTBE), izomerizatas, oligomerizatas, alkilatas ar daugiaoktanis angliavandenilių mišinys. Reiktų atkreipti dėmesį, kad tokio benzino nereikėtų ilgai sandėliuoti nesandariuose induose, nes didžioji dalis MTBE, alkilato nugaruos (šių komponentų virimo temperatūros yra žemesnės už nulį). Šiuo metu visų markių benzinas, pagamintas Bendrovėje, yra neetiliuotas ir visiškai atitinka Europos standartus.   

Korozinis benzino aktyvumas. Jį charakterizuoja cheminių reakcijų greitis tarp benzino, jo degimo produktų ir medžiagų, iš kurių pagamintos visos sistemos, kuriomis produktai cirkuliuoja: kuro padavimo, išmetimo sistemos, degimo kameros. Korozinis aktyvumas nustatomas vario plokštelės korozijos bandymu. Tai bandymas, kurio metu sudaromos geros sąlygos korozijai. Nušlifuota varinė plokštelė išlaikoma 50 oC temperatūros benzine tris valandas. Apie korozinį aktyvumą sprendžiama iš vario plokštelės spalvos pasikeitimo. Variui koroduojant jo paviršius keičia spalvą taigi rezultatai matomi vizualiai ir lyginami su standartine palete. Tai santykinis bandymas.

Korozinis aktyvumas priklauso nuo benzino rūgštingumo, bendro sieros kiekio, merkaptaninės sieros, vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekio. „ORLEN Lietuva“ gaminamame benzine sieros kiekis neviršija 10 ppm ( 0,001 proc.) Tai visiškai atitinka dabartinius Europos standartus. Faktiniai sieros junginių kiekiai neviršija 8 ppm.(0,0008 proc.). Pagal ES reikalavimus sieros junginių kiekis benzinuose nuo 2009 metų sausio 1 dienos neturi viršyti 10 ppm.

ES kokybės reikalavimus atitinkantis benzinas

Griežtėjant rinkos reikalavimams vartotojams vis aktualesnė darosi gaminamų naftos produktų kokybė. AB „ORLEN Lietuva“ gamina ir tiekia į rinką tik aukščiausios kokybės ES reikalavimus atitinkančius benzinus.

Sieros junginių kiekis visų rūšių degaluose mažinamas siekiant mažinti atmosferos taršą, nes sudegus sieros junginiams susidaro SO2 ir SO3, sudarantys rūgščią aplinką, kurios pasekmė – dirvos rūgštėjimas ir spartesnė metalų korozija.

Benzinas su multifunkciniais priedais „VERVA“

Bandymais nustatyta, kad net labai geras benzinas sudegdamas palieka nuodegas. Joms pašalinti naudojami multifunkciniai priedai. Jie yra pilami į benziną tik prieš pateikiant vartotojui. Tada nuodegos neprilimpa prie sienelių, išsivalo cilindrai, degimo kamera, vožtuvai ir kuro purkštukai – šitaip išplaunama visa kuro sistema, pradedant nuo benzino bako. Multifunkciniai priedai skatina geresnį kuro sudegimą cilindruose, dėl to kuro sąnaudos sumažėja iki 2,5 proc. Jie padengia variklio kuro sistemą antikorozine plėvele, šalina iš šios sistemos vandenį ir neleidžia užsikimšti filtrams, kas ypač aktualu žiemos metu.

Benzinas su multifunkciniais priedais, pagamintas AB „ORLEN Lietuva“, turi prekinį pavadinimą VERVA. Naudojant šį benziną dėl multifunkcinių priedų poveikio žymiai pagerėja automobilio variklio darbas ir sumažėja išmetamų į atmosferą kenksmingų medžiagų kiekis.

Benzinai su multifunkciniais priedais bendrovėje gaminami jau seniai. Anksčiau jie turėjo prekinį pavadinimą „Ventus“. Apie multifunkcinių priedų poveikį išsamiau galite rasti skyrelyje naudinga informacija.

AB „ORLEN Lietuva“ didmeninės prekybos grupės 
Tel: 8-5-25 26 450
Faksas: 8-5-25 26 452
AB „ORLEN Lietuva“ parduodamų naftos produktų orientacinės didmeninės kainos
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai