Suskystintos naftos dujos

Pagrindiniai automobilinių suskystintų naftos dujų komponentai – propanas, butanas ir kai kurie jų homologai.

Vienas iš pagrindinių automobilinių suskystintų naftos dujų kokybės rodiklių – oktano skaičius. Nors norma yra ne mažiau kaip 89, dažniausiai šis rodiklis siekia 90 ir daugiau punktų motoriniu metodu.

Ribojamas ir nesočiųjų angliavandenilių, turinčių dvi dvigubas jungtis, t. y. linkusius polimerintis ir sudaryti dervingus junginius, kiekis. Šių junginių norma yra ne daugiau 0,5 molinių procentų di-eninių angliavandenilių.

Normuojamas ir sieros junginių kiekis po odoravimo. Kadangi dujos yra bekvapės, tam, kad būtų galima nustatyti sistemos nesandarumus, į dujas papildomai dozuojama specialiųjų medžiagų – merkaptanų. Tai pagal savo cheminę struktūrą panašios į alkoholius medžiagos, kurių bendra formulė R-SH. Šių medžiagų net labai nedidelius kiekius lengvai juntame dėl jų specifinio nemalonaus kvapo – jeigu užuodžiame automobilyje “dujų” kvapą, aišku, kad dujų sistema nesandari ir tokį automobilį nesaugu eksploatuoti.

Automobilinėms suskystintoms naftos dujoms, kaip ir benzinams, nustatomas korozinis agresyvumas, t. y. kiek koroziškai agresyvūs dujose liekantys sieros junginiai. Tai standartinis testas, kai į produktą, pašildytą iki 40 °C temperatūros, vienai valandai merkiama vario plokštelė. Pagal jos spalvos pasikeitimus ir sprendžiama apie korozinį aktyvumą.  

Manometrinis garų slėgis ribojamas siekiant sumažinti sandėliavimo ir transportavimo pavojingumą. Dujos turi didelį plėtimosi koeficientą, automobilinės dujos skystėja esant 16 atmosferų slėgiui, todėl kuo didesnis manometrinis slėgis, tuo griežtesni reikalavimai balionams ir cisternoms, kurie skirti suskystintų dujų laikymui.

Būtent šiuo rodikliu ir skiriasi vasarinė ir žieminė dujų rūšys. Visų rūšių automobilinėms suskystintoms dujoms ribojamas garų manometrinis slėgis, kuris negali būti didesnis kaip 1550 kPa esant 40 °C temperatūrai. Žieminėms rūšims kaip eksploatacinis rodiklis ribojamas minimalus slėgis – esant ne didesnei kaip minus 10 °C temperatūrai jis turi būti ne mažesnis kaip 150 kPa. Taip užtikrinama, kad būtų įmanoma užvesti variklį žiemos sąlygomis. Šį rodiklį užtikrina reikia-mas propano kiekis dujų mišinyje.

Kaip ir visiems produktams, nenormuojamas, bet nustatomas tankis, esant 15 °C temperatūrai.

Šiuo metu bendrovė „ORLEN Lietuva“ gamina:

  • Automobilines suskystintas naftos dujas, žieminė rūšis;
  • Automobilines suskystintas naftos dujas, vasarinė rūšis;
  • Suskystintas angliavandenilines dujas komunaliniams ir buitiniams poreikiams;
  • Suskystintas naftos dujas (propano-propileno frakciją). 

 

AB „ORLEN Lietuva“ didmeninės prekybos grupės 
Tel: 8-5-25 26 450
Faksas: 8-5-25 26 452
AB „ORLEN Lietuva“ parduodamų naftos produktų orientacinės didmeninės kainos
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai