Kokybės tyrimų centras

Kokybės politika

Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų kokybės lygį.

Kokybės tyrimų centro veikla turi atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

Išsikovoti autoritetą tarp produkcijos užsakovų ir vartotojų šalies viduje ir užsienyje.

 

Veiklos nešališkumas

Kokybės tyrimų centras nesiima veiklos, kuri galėtų susilpninti pasitikėjimą KTC kompetencija, bešališkumu, teisingumu bei vientisumu.

Atliekant tyrimus, Kokybės tyrimų centro sprendimai grindžiami tik gautais tyrimo rezultatais. Šie sprendimai nėra ir negali būti įtakoti bet kokių interesų ar kitų šalių.

 

Veiklos konfidencialumas

Visa informacija apie išorės užsakovą ir jo pateikto tiriamojo objekto tyrimų rezultatai yra laikoma Kokybės tyrimų centro konfidencialia informacija.

 

Istorija

1979 m. - Naftos perdirbimo gamyklos „Mažeikių nafta“ centrinė laboratorija pradėjo savo veiklą.

2001 m. - Įmonės centrinė laboratorija reorganizuota į Kokybės tyrimų centrą.

2005 m. - Kokybės tyrimų centras akredituotas tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai. Kokybės tyrimų centras akredituotas atlikti naftos produktų tyrimus ir rankinį ėminių ėmimą.

Akreditaciją suteikė Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras, kuris yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo, bandymų ir gaminių sertifikavimo srityse. Biuras yra tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys, ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

2022 m. - Bendrovės aplinkos tyrimų laboratorija tapo Kokybės tyrimo centro dalimi – Aplinkos tyrimų grupė.


 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai