Užsakymo pateikimas

Užsakovas Kokybės tyrimų centrui užsakymą atlikti tyrimus pateikia ant Užsakovo firminio blanko. Užsakymai gali būti pateikiami paštu, asmeniškai arba elektroniniu paštu.

Užsakyme turi būti nurodoma:

 1. Naftos produkto, kuriam bus atliekamas tyrimas, pavadinimas;
 2. Pageidaujamo nustatyti tiriamojo parametro pavadinimas ir tyrimo metodo žymuo;
 3. Pateikiamų mėginių kiekis;
 4. Mėginių pristatymo į Kokybės tyrimų centrą laikas (mėginį pristato Užsakovas);
 5. Ryšio priemonės, kuriomis Užsakovas pageidauja gauti tyrimo rezultatus (paštu, el. paštu, asmeniškai);
 6. Kontaktinis asmuo iš Užsakovo pusės ir jo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas);
 7. Informacija, kad Užsakovas neprieštarauja, kad tyrimų atlikimui bus taikomos paskutinės Kokybės tyrimų centre naudojamos tyrimo metodų versijos;
 8. Informacija, kad Užsakovas garantuoja apmokėjimą už tyrimus per 15 kalendorinių dienų po sąskaitos pateikimo;
 9. Užsakovo rekvizitai, reikalingi sąskaitos išrašymui;
 10. Informacija dėl mėginio likučio utilizavimo ar gražinimo (užsakovo sąskaita). Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva" atliekamos mėginio utilizavimo paslaugos kaina 30,00 EUR (be PVM) už 1 mėginio utilizavimą.

Kokybės tyrimų centras bendradarbiauja su Užsakovu ir teikia šias paslaugas:

 1. Atlieka naftos produktų kokybės rodiklių tyrimus, taikydamas metodus, nurodytus Kokybės tyrimų centro atliekamų tyrimų kainyne;
 2. Tyrimų rezultatus pateikia Tyrimų protokole;
 3. Tyrimų protokolą Užsakovui perduoda asmeniškai, elektroniniu paštu ar paštu kaip nurodyta užsakyme;
 4. Užsakovui pageidaujant, leidžia stebėti jų užsakymu atliekamus tyrimus Kokybės tyrimų centro patalpose, tuo pačiu užtikrinant kitiems užsakovams atliekamų tyrimų slaptumą;
 5. Užtikrina konfidencialumą. Įsipareigoja neskelbti bei neplatinti informacijos apie Užsakovą ir užsakovo pateikto tiriamojo objekto tyrimų rezultatus.

PASTABOS:

 • Kokybės tyrimų centras nesaugo Užsakovo mėginių likučių;
 • Kokybės tyrimų centras netaiko sprendimo taisyklės dėl specifikacijos arba standarto atitikties pareiškimo.

 

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai