Akreditacija

Kokybės tyrimo centro atitiktį standartui LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ patvirtino Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ir išdavė Akreditavimo pažymėjimą, liudijantį, kad Kokybės tyrimų centras yra akredituotas atlikti naftos produktų tyrimus ir rankinį ėminių ėmimą.

Kokybės tyrimų centro akreditavimo sritis apima tiriamuosius objektus: benzinas, dyzelinas, reaktyvinių variklių kuras, žibalas, naftos perdirbimo dujos, kūrenamasi mazutas, sunkusis kūrenamasis mazutas.

Visai akreditavimo sričiai nustatytas tyrimų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių dokumentų taikymo lankstumo atvejis.

Lanksti akreditavimo sritis suteikia teises Kokybės tyrimų centrui pačiam įvertinti akredituotus tyrimo metodus aprašančių dokumentų pasikeitimų svarbą, jų įtaką tyrimų rezultatams, priimti galutinį sprendimą dėl šių pasikeitusių tyrimo metodų taikymo Kokybės tyrimų centre ir patvirtinti naują akreditavimo sritį.

​Akreditavimo pažymėjimas KTC akreditavimo pažymėjimas 2020-10-15 LT.pdfParsisiųsti
​KTC akreditavimo sritis ​ KTC akreditavimo sritis  2020-10-15 LT.pdfParsisiųsti
​KTC aktuali akreditavimo sritis (lanksti) KTC aktuali akreditavimo sritis 2021-01-15.pdfParsisiųsti
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai