Akreditacija

Kokybės tyrimo centro atitiktį standartui LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ patvirtino Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ir išdavė Akreditavimo pažymėjimą, liudijantį, kad Kokybės tyrimų centras yra akredituotas atlikti naftos produktų tyrimus ir rankinį ėminių ėmimą.

Kokybės tyrimų centro akreditavimo sritis apima aplinkos tyrimus (cheminius tyrimus bei fizikinių veiksnių tyrimus) ir tiriamuosius objektus: benzinas, dyzelinas, reaktyvinių variklių kuras, žibalas, naftos perdirbimo dujos, kūrenamasis mazutas. Lanksti akreditavimo sritis taikoma naftos produktų tyrimams.​​


Visai akreditavimo sričiai nustatytas tyrimų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių dokumentų taikymo lankstumo atvejis.

 

Lanksti akreditavimo sritis suteikia teises Kokybės tyrimų centrui pačiam įvertinti akredituotus tyrimo metodus aprašančių dokumentų pasikeitimų svarbą, jų įtaką tyrimų rezultatams, priimti galutinį sprendimą dėl šių pasikeitusių tyrimo metodų taikymo Kokybės tyrimų centre ir patvirtinti naują akreditavimo sritį.​

 

 

​Akreditavimo pažymėjimas Akreditavimo pažymėjimas (liet. k.).pdfParsisiųsti
​​KTC akreditavimo sritis Akreditavimo sritis (liet. k.).pdfParsisiųsti
​​KTC aktuali akreditavimo sritis (lanksti) Aktuali akreditavimo sritis (lanksti).pdfParsisiųsti
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai