Akreditacija

Kokybės tyrimo centro atitiktį standartui LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ patvirtino Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ir išdavė Akreditavimo pažymėjimą, liudijantį, kad Kokybės tyrimų centras yra akredituotas atlikti naftos produktų tyrimus, aplinkos tyrimus (cheminius tyrimus bei fizikinių veiksnių tyrimus) ir rankinį ėminių ėmimą.

Kokybės tyrimų centro akreditavimo sritis apima tiriamuosius objektus: benzinas, dyzelinas, reaktyvinių variklių kuras, žibalas, naftos perdirbimo dujos, kūrenamasis mazutas, oras, vanduo, paviršinis vanduo, nuotekos, gruntas, dumblas, dirvožemis. Kokybės tyrimų centras taiko Lanksčią akreditavimo sritį.


Visai akreditavimo sričiai nustatytas tyrimų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių dokumentų taikymo lankstumo atvejis.

 

Lanksti akreditavimo sritis suteikia teises Kokybės tyrimų centrui pačiam įvertinti akredituotus tyrimo metodus aprašančių dokumentų pasikeitimų svarbą, jų įtaką tyrimų rezultatams, priimti galutinį sprendimą dėl šių pasikeitusių tyrimo metodų taikymo Kokybės tyrimų centre ir patvirtinti naują akreditavimo sritį.​

 

 

​​KTC akreditavimo sritis A-F-29.1-01-00 pazym+sritis 17025 BL LAST - LT 2024 final.pdfParsisiųsti
​​KTC aktuali akreditavimo sritis (lanksti) Aktuali akreditavimo sritis (lanksti).pdfParsisiųsti
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai