Dokumentai prekių pirkėjams
​Čia pateikiami dokumentai prekių pirkėjams, kurie perka iš Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" jai nuosavybės teise priklausantį turtą, išskyrus naftą, kitas naftos produktams gaminti skirtas žaliavas bei bet kuriuos kitus naftos produktus:

 PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS.pdf 

 GENERAL TERMS CONDITIONS FOR GOODS PURCHASE-SALE CONTRACT.pdf 

 OБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ.pdf
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai