Kūrenamasis mazutas

Kūrenamasis mazutas gaminamas sumaišant likutinius ir distiliacinius komponentus santykiu, užtikrinančiu prekinio produkto kokybę pagal užsakovo pateiktos specifikacijos reikalavimus. Į prekinio kūrenamojo mazuto srautą taip pat gali būti įvedami kokybę gerinantys marketingo priedai.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai