Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai

​Čia pateikiama visa informacija darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuri bus reikalinga rangovinių organizacijų darbuotojams.

Dokumento pavadinimas

Failas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL RANGOVO DARBUOTOJŲ PAGAL ATITINKAMŲ
SUTARČIŲ SU BENDROVE SĄLYGAS ATLIEKANČIŲ RANGOS DARBUS BENDROVĖS
TERITORIJOJE ĮVADINIO INSTRUKTAVIMO IR DARBŲ VADOVŲ BEI ŽEMĖS DARBŲ
VADOVŲ KORTELIŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO IKI 2021-01-31
INFORMACINIS PRANEŠIMAS LT.pdfParsisiųsti
​Trijų lygių reagavimo sistemos, atsiradus rizikai užsikrėsti COVID-19 liga taisyklės TV1(1.2-1)-501.LT.pdfParsisiųsti
​Evakavimo planas Evakavimo planas.pdfParsisiųsti
​Instrukcija rangovo darbuotojui nustačius COVID-19 Instrukcija rangovo darbuotojui nustačius COVID-19 TV1(1.2-1)-476 2020 09 28.pdfParsisiųsti
ATMINTINĖ RANGOVAMS ATMINTINĖ  RANGOVAMS.pdfParsisiųsti
Būdingiausi pažeidimai​ Parsisiųsti
​BDS-1 Įvadinė instrukcija​ BDS-1 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-4​ Darbo įrenginių priežiūra BDS-4 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-5 Darbai nesusiję su įrenginių išsandarinimu​  BDS-5 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-5 Darbų leidimo forma Darbų leidimo forma LT.docxParsisiųsti
​​​BDS-6/1 Įrenginių išsandarinimo ir remonto darbai​ BDS-6-1 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-6/2 Darbai uždarose talpose​ BDS-6-2  LT.pdfParsisiųsti
​BDS-7 Ugnies darbai​ BDS-7 LT.pdfParsisiųsti
BDS-9 Degalų pildymas​ BDS-9 DEGALŲ PILDYMAS.pdfParsisiųsti
​BDS-10 Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo priemonių naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje   BDS-10_LTpdf.pdfParsisiųsti
​BDS-10 Priedas Nr. 1 BDS-10 1 priedas.docxParsisiųsti
​BDS-11 Darbai aukštyje​ BDS-11 2020_12_14 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-12 Nešiojamųjų dujų analizatorių ar detektorių naudojimas BDS-12_LT.pdfParsisiųsti
BDS-17 Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių sandėliavimo instrukcija​ BDS-17 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-19 Guminių žarnų eksploatavimas BDS-19.pdfParsisiųsti
​BDS-20 Aptvėrimų instrukcija​ Instrukcija BDS-20 2019_01_07.pdfParsisiųsti
​BDS-26 Darbai su asbestu BDS-26 LT.pdfParsisiųsti
BDS-27 Padidintos rizikos darbai​ BDS-27_LT.pdfParsisiųsti
​BDS-29 Įrenginių izoliavimas BDS-29 LT.pdfParsisiųsti
​​BDS-29 Įrenginių izoliavimas (nuo 2020-11-30) BDS-29 2020_09_02 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-31 Žemės darbų instrukcija​ Parsisiųsti.pdfParsisiųsti
BDS-32 Suvirinimo/pjovimo dujomis darbų instrukcija​ BDS-32 LT.pdfParsisiųsti
BDS-33 Kėlimo kranų saugaus naudojimo instrukcija​ BDS-33 Kėlimo kranų priežiūra ir naudojimas.pdfParsisiųsti
​BDS-40 Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 LT.pdfParsisiųsti
​BDS-40 dalinis pakeitimas Įsakymas dėl BDS-40 dalinio pakeitimo LT.docxParsisiųsti
​BDS-40 Priedai Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 2020_09_09.docxParsisiųsti
​BDS-41 Saugos ir sveikatos ženklai BDS-41 Saugos ir sveikatos ženklai.pdfParsisiųsti
BDS-42 Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, instrukcija​ Parsisiųsti
BE-2 Elektros prietaisų ir įrankių eksploatavimo instrukcija​ BE-2 Elektros prietaisu ir irankiu eksploatavimo instrukcija.pdfParsisiųsti
BE-16 Elektros įrenginių laikino prijungimo instrukcija​ Parsisiųsti
BE-16 Priedas. Prašymas dėl elektros įrenginių laikino prijungimo​ Parsisiųsti
SAUGOS REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS Lankstinukas lankytojams 2019 05 30.pdfParsisiųsti
​SAUGOS REIKALAVIMAI VISUOMENEI ORLEN Lietuva Informacija visuomenei.pdfParsisiųsti
​Rizikos vertinimo kortelės forma Rizikos vertinimo kortelės forma.docxParsisiųsti
​PRANEŠIMAS APIE PAVOJINGĄ VIETĄ (forma) PRANEŠIMAS APIE PAVOJINGĄ VIETĄ .docParsisiųsti

 

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai