Darbuotojų kompetencijų tobulinimas

06-11-2020  

ES logo.jpg
Akcinė bendrovė  „ORLEN Lietuva" nuolat atlieka įvairius modernizavimo darbus siekdama užtikrinti aukščiausią gaminamų produktų kokybę ir išlikti konkurencinga itin dinamiškoje naftos produktų perdirbimo rinkoje.

 
Diegiamos inovacijos apima ne tik investicijas į naujus įrenginius ar žmogiškuosius išteklius, bet ir naujus procesus, naujas technologijas. Tai reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojų.  Jau trečius metus (nuo 2018 m. gegužės 21 d.) AB  „ORLEN Lietuva" vykdo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą, sudarantį sąlygas diegiant inovacijas didinti bendrovės produktyvumą ir užtikrinti sklandų užsibrėžtų tikslų realizavimą. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projekte viso jau dalyvavo daugiau nei 570 AB  „ORLEN Lietuva"  darbuotojų. Organizuota beveik 30 skirtingų sričių mokymų. Jau įvykusių mokymų temos:

schema1.png- Technologinių procesų automatizuotos valdymo sistemos Modicon valdiklių programavimo/aptarnavimo tobulinimas;
- Plienai - žymėjimas/atpažinimas, savybės;
- Termovizija - tobulinimosi kursai;
- Naftos pramonės operacijos ir teisė;
- CADWORX naudojimo įgūdžių tobulinimas;
- Duomenų valdymas naudojant ArcGIS;
- Atsakingo vairavimo kultūros mokymai;
- Laboratorijos veiklos kokybės gerinimas;
- Web aplikacijų testavimas ir saugumas;
- „Microsoft SQL Server“ duomenų bazių administravimas;
- VMware vSphere: diegimas, konfigūravimas ir valdymas;
- Sertifikuotas etiškas hakeris;
- Procesų rizikos vertinimo metodai bei jų pritaikymas naftos perdirbimo pramonės procesuose;
- Elektros įrenginių operatyvinio valdymo ir priežiūros  procesų, efektyvinimas;
- Pardavimo galimybių išnaudojimas ir darbas su svarbiais klientais bei kitos temos.

Iki 2022 m. vasario 21 d. vykdomame projekte dar suplanuota visa eilė mokymų. Tarp kurių: technologinių procesų automatizuotos valdymo sistemos Foxboro Evo įrangos aptarnavimo ir sistemos žmogaus-mašinos sąsajos (HMI) mokymai, šešioms dešimtims ne technologinio personalo darbuotojų skirti naftos perdirbimo technologijos pagrindų baziniai bendro pobūdžio kursai, beveik 50 darbuotojų skirtas kursas apie atmosferinę ir vakuuminę distiliaciją, mazuto likučio perdirbimą, hidrovalymo procesus ir katalizatorius, taip pat MS Office ir kompiuterinių įgūdžių tobulinimo, jų pritaikymo chemijos pramonėje kursai, verslo anglų kalbos kursai ir kt.


ORLEN Lietuva inf.        


2018-08-01 AB „ORLEN Lietuva" vyksta darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai