Darbuotojų kompetencijų tobulinimas

19-04-2022  kuriame-lietuvos-ateiti.jpg 

Darbuotojų ugdymo sistema bendrovėje kryptingai stiprina darbuotojų potencialą ir gerina kompetencijas. Investuodami į darbuotojų tobulėjimą, geriname darbo kokybę ir efektyvumą, nes kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai iš esmės prisideda prie bendrovės sėkmės ir remia bendrovę stiprinant jos padėtį rinkoje, įgyvendinant esamus ir ateities verslo plėtros planus bei kuriant organizacinę kultūrą.

Vienas iš sėkmingai įgyvendinamų mokymų projektų yra Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr.09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektas. Šiame projekte nuo 2018 m. gegužės 21 d. dalyvauja ir AB „ORLEN Lietuva".

Įvertinant sudėtingą pandemijos laikotarpį ir keliamus naujus reikalavimus mokymų organizavimui, projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2022 m. vasario 21 d. Mokymuose dalyvavo per 990 darbuotojų, tarp jų 634 unikalūs dalyviai.

 

Projekto metu organizuota 39 skirtingi mokymai:


Rockwell Automation Logix basic mokymai

Technologinių procesų automatizuotos valdymo sistemos Modicon valdiklių programavimo/aptarnavimo tobulinimosi kursai

Naftos perdirbimo technologija, proceso valdymas bei efektyvinimas

Naftos perdirbimo technologijos pagrindų baziniai bendro pobūdžio kursai ne technologams (vidiniai lektoriai)

Suvirinimo technologijos

Plienai - žymėjimas/atpažinimas, savybės

Plienai – suvirinimas, terminis apdorojimas (vidinis  lektorius)

Oracle Primavera P6 Advanced mokymai

Termovizija - tobulinimosi kursai.

MS Office kursai (vidiniai lektoriai)

Kompiuterinių įgūdžių tobulinimas ir jų pritaikymas chemijos pramonėje pažengusiems

Patikimumas (reliability) naftos perdirbimo pramonėje

Atmosferinė ir vakuuminė distiliacija, mazuto likučio perdirbimas, hidrovalymo procesai ir katalizatoriai

Laboratorijos veiklos kokybės gerinimas

Atsakingo vairavimo kultūros mokymai

Duomenų valdymas naudojant ArcGIS

CADWORX naudojimo įgūdžių tobulinimas

Ekonominė naftos perdirbimo operacijų optimizacija

Laytime & demurrage

Naftos pramonės operacijos ir teisė

Tarptautinis naftos tiekimas, transportavimas, perdirbimas ir prekyba

Sertifikuotas verslo analitikas / BCS Foundation in Business Analysis

Web aplikacijų testavimas

Web aplikacijų saugumas

"Windows 10" diegimas ir konfigūravimas

Sertifikuotas etiškas hakeris

VMware vSphere: diegimas, konfigūravimas ir valdymas

"Microsoft SQL Server" duomenų bazių administravimas

Automatinis administravimas naudojant "Windows PowerShell"

Sustiprinto Junos saugumo mokymai (AJSEC)

Check Point Certified Endpoint Specialist CCES 

Oracle duomenų bazės 11g: administravimo seminaras

Verslo anglų kalba (vidinis lektorius)

Verslo anglų kalba intensyvus pažengusiems

B2B Pirkimų konferencija

Pardavimo galimybių išnaudojimas ir darbas su svarbiais klientais

Procesų rizikos vertinimo metodai bei jų pritaikymas naftos perdirbimo pramonės procesuose

Projektų valdymas ne projektų vadovams

Elektros įrenginių operatyvinio valdymo ir priežiūros  procesų, efektyvinimas


Bendra projekto vertė per 484 tūkst. Eurų. Projektas dalinai yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

AB „ORLEN Lietuva“ siekia nuolat stiprinti savo darbuotojų žinias bei tobulinti turimus jų įgūdžius. Sėkmingai įgyvendintų mokymų dėka užtikriname kokybiškesnę darbuotojų veiklą. Visos įgytos žinios bendrovei leis pasiekti geresnių rezultatų.

 


2020.11.06 AB „ORLEN Lietuva" vyksta darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas.

2018-08-01 AB „ORLEN Lietuva" vyksta darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas.​​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai