„ORLEN Lietuva“ vyksta darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas

01-08-2018  Naujienos

Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ vyksta darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę  „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0074).

Planuojama, jog šiuose mokymuose dalyvaus virš 400 bendrovės darbuotojų. Mokymų temos orientuotos į techninių žinių bei gebėjimų stiprinimą, pradedant  nuo specifinių naftos verslui reikalingų įgūdžių iki bendrųjų kompetencijų, reikalingų konkrečioje darbo vietoje tokių kaip anglų kalba bei kompiuterinių įgūdžių tobulinimo. Projekto metu mokymus ves tiek išorės ekspertai, tiek bendrovėje dirbantys specialistai.

Diegiant inovacijas ir tobulinant darbuotojų kompetencijas siekiama didinti bendrovės tarptautinį konkurencingumą, produktyvumą ir užtikrinti aukščiausią gaminamų produktų kokybę.

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo ir įgyvendinamas nuo 2018-05-21 iki 2021-05-21.

 

Kuriame Lietuvos ateiti.jpg

 

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai