Parduodamas įvairus turtas

Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva (toliau bendrovė) parduoda įvairų turtą (toliau – parduodamas turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą.  

1. Informacija apie parduodamą turtą, jo buvimo vietą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau atskirose laikmenose. Turtą galima apžiūrėti iš anksto susiderinus telefonu, nurodytu parduodamo turto sąraše.  
2. Pirkimo pasiūlymas turi būti pateikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu) iki nurodyto termino, 4.2. punkte nurodytu būdu. 
Pasiūlyme (užpildyti pateiktą prašymą) turi būti nurodyti:
·        turto inventorinis numeris (-iai);
·        parduodamo turto pavadinimas (-ai);
·      siūloma kaina, EUR be PVM. Kaina turi būti ne žemesnė už nurodytą pradinę vieneto pardavimo kainą (jei tokia nurodyta). Jei pradinė vieneto pardavimo kaina nenurodoma, pirkėjas siūlo savo kainą;
·        asmeniniai ir/ar įmonės duomenys, kontaktiniai duomenys, el.paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (pripažinus laimėtoju).
·        Pirkėjas savo kaštais ir jėgomis turi demontuoti turtą ir pasikrauti į savo transporto priemonę bei jį išsivežti, taip pat padengti kitas su turto įsigijimu susijusias išlaidas (jei tokių būtų).
3. Pardavimo sąlygos:
·        mokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas;
·        transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

 

4. Pasiūlymo pateikimo terminas ir sąlygos:
4.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 16 d., 24.00 val. (Lietuvos laiku).
4.2 Pasiūlymas teikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu), elektroniniu paštu, dviem nurodytais elektroniniais adresais tokiu būdu: slaptažodžiu apsaugotas pasiūlymas (tik pasiūlymas) pateikiamas e-paštu: dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt, o slaptažodis (tik slaptažodis) e-paštu: violeta.zabinskiene@orlenlietuva.lt
5. Bendra informacija:
5.1. Bendrovė neatsako už elektroninio pašto trikdžius ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių prašymai nebuvo gauti ir/ar buvo gauti pavėluotai;
5.2. Parduodamam turtui neteikiamos garantijos;
5.3. Apie bendrovės sprendimą parduoti turtą bus informuoti tik laimėtojais pripažinti pirkėjai, su kuriais bus pasirašoma atitinkama pirkimo–pardavimo sutartis;
5.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti/sustabdyti/nutraukti pardavimo procesą bei turto neparduoti nenurodydama priežasties ir pirkėjai negali pareikšti  bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. Ši nuostata galioja ir tuo atveju, kai pirkėjo pasiūlyta kaina bus žemesnė nei tokio turto pardavimo kaip antrinės žaliavos kaina.
6. Dėl detalesnės informacijos konkurso vykdymo ir sutarčių sudarymo klausimais kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. tel. +370 443 92 076 arba el. paštu dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt.
​Turtas Sąrašas​ ​Nuotraukos Dokumentai​
Staklės Parduodamos stakles.xlsParsisiųsti Staklės.pdfParsisiųsti
 


 
​​​​
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai