Kvietimas bendradarbiavimui dėl metalo atliekų tvarkymo
AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“ SUDARYS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS ĮVAIRIŲ METALO ATLEIKŲ TVARKYMUI (PIRKIMUI-PARDAVIMUI)
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) organizuoja potencialių metalo atliekų tvarkytojų - supirkėjų atranką bendradarbiavimo sutarčiai sudaryti įvairių metalo atliekų tvarkymui (pirkimui – pardavimui). Bendradarbiavimo sutartis (toliau – Sutartis) bus pasirašoma 3 metams su visais pageidaujančiais, kurie atitiks žemiau nurodytas sąlygas. Pasirašydama Sutartis su potencialiais metalo atliekų tvarkytojais – supirkėjais (toliau – Pirkėjai), Bendrovė tik susitaria dėl bendrųjų ir specialiųjų metalo atliekų tvarkymo sąlygų taikymo. Pirkėjai, pasirašydami šią Sutartį patvirtina ir garantuoja, kad supranta, jog Bendrovė neįgis jokių privalomų įsipareigojimų prieš Pirkėją dėl Metalo atliekų kiekių pardavimo ar taikytinų įkainių taikymo. 
Bendrovė, sukaupusi tam tikrą kiekį, tam tikros rūšies metalo atliekos, pakvies Pirkėjus, su kuriais Bendrovė bus pasirašiusi Sutartis, apžiūrėti parduodamas metalo atliekas ir pateikti pasiūlymą jų pirkimui. Laimėtojas, konkrečiai metalo atliekos rūšiai pirkti, bus išaiškintas apklausos (arba e-aukciono) būdu, kuri bus organizuojama tarp Pirkėjų, su kuriais Bendrovė bus pasirašiusi Sutartis. Jei bus vykdomas e-aukcionas, Bendrovė kvietimus dalyvauti e-aukcione teiks e-platformoje Connect (e-aukciono dalyvio atmintinė bus pateikta Pirkėjams atskirai), o Pirkėjai  pasiūlymus pirkimui turės pateikti taip pat e-platformoje Connect.
Pirkėjui, kviečiamam pateikti pasiūlymą, bus pateikta tokia informacija: metalo atliekos rūšis, atliekos kodas, kiekis ir pasiūlymų pateikimo terminas, per kurį Pirkėjai turės pateikti savo pasiūlymus nurodytu būdu. Pasibaigus pateikimo terminui, Bendrovė įvertins pateiktus pasiūlymus ir nustatys laimėtoją, pateikusį naudingiausią Bendrovei pasiūlymą. Su laimėtoju bus pasirašytas pardavimo užsakymas konkrečiai metalo atliekos rūšiai įsigyti.
Parduodamų metalo atliekų (toliau – atliekos) rūšys:
• 120102 - Juodųjų metalų dulkės ir dalelės (drožlės);
• 120103 - Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos;
• 170402 – Aliuminis;
• 170405 - Geležis ir plienas (negabaritinis juodas metalas, plienas);
• 170405 – Geležis ir plienas (nerūdijantis plienas);
• 170405 – Geležis ir plienas (karščiui atsparus Ni/Mo nerūdijantis plienas);
• 170405 – Geležis ir plienas (aušintuvų laužas su briaunuotais vamzd. (~20 proc. aliuminio);
• 170405 – Geležis ir plienas (nerūšiuoti);
• 170405 – Geležis ir plienas (gabaritinis juodas metalas, plienas);
• 170405 - Geležis ir plienas (juodo metalo skarda);
• 170405 - Geležis ir plienas (užterštas);
• 170405 - Geležis ir plienas (drožlės)
• 170407 - Metalų mišiniai;
• 170411 - Kabeliai (su vario šerdimi);
• 170411 - Kabeliai (su aliuminio šerdimi);
• Kitos rūšies laužo atliekos susidariusios bendrovėje.
Bendrovė per metus vidutiniškai surenka apie 2 000 t įvairių metalo atliekų. Metalo atliekos randasi Bendrovės teritorijoje ir/ar jos padaliniuose (Juodeikiuose ir/ar Biržuose ir/ar Būtingėje). Labai retais atvejais metalo atliekos gali būti kitose vietose.
Bendradarbiavimo sutartys bus sudaromos su įmonėmis, kurios atitinka šias sąlygas:
1. Pirkėjas garantuoja, kad yra užsiregistravęs kaip Atliekų tvarkytojas LR įstatymų numatyta tvarka, turi visus reikalingus galiojančius leidimus ir licencijas metalo atliekų supirkimui;
2.  Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę LR įstatymų numatyta tvarka tvarkyti ir vežti atliekas, kurios nurodytos aukščiau;
3. Pirkėjas įsipareigoja užsiregistruoti bei užregistruoti Sutartį, kuri bus sudaryta su Pirkėju, GPAIS sistemoje per dvi darbo dienas nuo tokios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei prieš vieną dieną iki planuojamos metalo atliekos išvežimo dienos.
4. Pirkėjas garantuoja, kad metalo atliekų išvežimas bus organizuotas GPAIS sistemoje, prieš išvežimą išleidžiant lydraštį GPAIS sistemoje;
5. sutinka savo kaštais ir jėgomis surinkti, pasikrauti bei Bendrovėje nustatyta tvarka pasverti ir išsivežti metalo atliekas iš Bendrovės teritorijos ar kitos Bendrovės nurodytos metalo atliekų buvimo vietos;
6. sutinka atsiskaityti už parduodamas metalo atliekas išankstiniu pavedimu;
7. sutinka gauti prieigą prie e-platformos Connect (dalyvavimui e-aukcionuose);
8. sutinka dalyvauti e-aukcionuose (jei/kai tokie bus pravedami) Bendrovės nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
9. sutinka su Bendrovės pateiktos bendradarbiavimo sutarties projekto sąlygomis (bus teikiamas tik potencialiems pirkėjams, išreiškusiems pageidavimą sudaryti Sutartį);
10. Pirkėjas įsipareigoja pateikti Bendrovei galutinį atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus ne vėliau, kaip per 1 metus nuo metalo laužo perdavimo dienos;
11. su Pirkėju bus pasirašyta sutartis, kuri pagal savo esmę atitinka ir yra laikoma Atliekų tvarkymo sutartimi.
Visus potencialius pirkėjus, atitinkančius nurodytas sąlygas ir norinčius sudaryti Sutartį su Bendrove, prašome informuoti el.paštu dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt ir pateikti sutikimą su 1 – 11  punktuose išvardintomis sąlygomis.
Bendrovė turi teisę atšaukti / sustabdyti / nutraukti atranką nenurodydama priežasties ir potencialūs pirkėjai negali pareikšti  Bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. 
Dėl detalesnės informacijos ir atrankos vykdymo prašome kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. į Dalią Povilaitienę tel. +370 443 92 076 arba el. paštu dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai