Occupational Safety and Health Documents

All the following information is related to Occupational Safety and Health issues applicable to Contractor employees.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Jest tu zamieszczona informacja dla pracowników firm podwykonawczych dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Здесь размещена вся информация по вопросам охраны труда и здоровья, необходимая работникам подрядных организаций. 

Document Title / Dokument / Документ EN​ ​PL ​RU
​Instructions in Case Contractor is Suspected of or Tested Positive for COVID-19 Instrukcija dėl COVID-19 ENG.pdfDownload
​MEMO FOR CONTRACTORS MEMO FOR CONTRACTORS.pdfDownload
​BDS-1 Introductory procedure​ BDS-1 ENGL.pdfDownload
​BDS-5 Works irrelevant to equipment unsealing BDS-5 EN.pdfDownload
​Permit for Works Form for BDS-5 Darbų leidimo forma EN.docxDownload
​BDS-6.1 Equipment depressurization and maintenance works BDS-6-1 EN.pdfDownload
​​BDS-6.2 Work in Confined Spaces  BDS-6-2 EN.pdfDownload
​​BDS-7 Hot Works  BDS-7 ENGL.pdfDownload
BDS-9 Refueling BDS-9 REFUELING.pdfDownload
​BDS-10 Use of Work Equipment in Potentially Explosive Atmospheres BDS-10_EN.pdfDownload
​BDS-10 Attachment 1 BDS-10 Attachment 1.docxDownload
BDS-11 Work at Height  BDS-11 ENGL.pdfDownload
​BDS-11 Supplementation of 16-07-2019 Įsakymas dėl BDS-11 pakeitimo_EN_2018.01.19.pdfDownload
​BDS-12 Use of Portable Gas Analyzers or Detectors  BDS-12_EN.pdfDownload
BDS-17 Storage and Handling of Chemical Substances
BDS-17 ENG.pdfDownload
​BDS-19 Use of Rubber Hoses BDS-19 ENG.pdfDownload
BDS-20 Barriers Download.pdfDownload
​BDS-26 Asbestos handling BDS-26 Asbestos handling.pdfDownload
BDS-27 High-Risk Works BDS-27_ENG.pdfDownload
​BDS-29 Equipment isolation BDS-29 EN.pdfDownload
BDS-31 Earthworks​ ​ BDS-31 EN.pdfDownload
BDS-32 Gas Welding and Cutting BDS-32 2015-07-15 (ENG).pdfDownload
BDS-33 Operation of Litfting Cranes
BDS-33 Instrukcja bezpiecznej eksploatacji dźwigów
BDS-33 Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов​
BDS-33_EN.pdfDownload ​ BDS-33_PL.pdfPobierz BDS-33_RU.pdfСкачать​
​BDS-33 Supplementation of 28-06-2018 BDS-33 pakeitimas EN.pdfDownload
​BDS-40 Procedure for Contractors BDS-40_ENGL.pdfDownload
​BDS-40 Supplementation of 29-08-2019  Įsakymas instrukcijos BDS-40 pakeitimui_ENG.pdfDownload
​BDS-40 Supplementation of 24-10-2019 Instrukcijos BDS-40 papildymas EN.pdfDownload
BDS-40 Attachment 1. Occupational Safety and Health Assessment Questionnaire for Contractors BDS-40 1 priedas_ENGL.docDownload
​BDS-40 Attachment 2. Statement of Preparediness by Contractor to Start Contractual Works Annex 2 to Occupational Health  Safety Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
BDS-40 Attachment 3. Declaration of Conformity with OHS Regulations by Contractor    BDS-40 3 priedas_ENGL.docDownload
BDS-40 Attachment 4. Information on Subcontractors Annex 4 to Occupational Health  Safety Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
BDS-40 Attachment 5. Occupational Health and Safety Plan BDS-40 5 priedas_ENGL.pdfDownload
​BDS-40 Attachment 6. List of OHS Procedures Included into the Test for Work Manager BDS-40 6 priedas_ENGL.pdfDownload
​BDS-40 Attachment 7. Statement-Permit for Civil Construction/Installation Works BDS-40 7 priedas_ENGL.docDownload
BDS-40 Attachment 8. Incident report BDS-40 8 priedas_ENGL.docDownload
BDS-40 Attachment 9. Requirements for the Construction of Temporary Containers BDS-40 9 priedas_ENGL.pdfDownload
​BDS-40 Attachment 10. Occupational Health and Safety Violation Report BDS-40 10 priedas_ENGL.pdfDownload
BDS-42 Working in Potentially Explosive Atmosphere
BDS-42 Dla pracowników wykonujących czynności w atmosferze zagrożonej wybuchem
BDS-42 Работы в потенциально взрывоопасной среде​
Download ​ Pobierz ​ Скачать​
BDS-42 Attachment
BDS-42 Załącznik
BDS-42 Приложение​​
Download ​ Pobierz ​ Скачать​
BE-2 Operating Procedure for Electrical Equipment
BE-2 Instrukcja eksploatacji mechanizmów z napędem elektrycznym​
Download Pobierz​
BE-16 Electrical Equipment Temporary Powering Procedure
BE-16 Instrukcja tymczasowego przyłączenia urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz
BE-16 Attachment. Application Form for Temporary Powering
BE-16 Załącznik. Wniosek o tymczasowe przyłączenie urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz
List o​f OHS measures​ Download1.pdfDownload

Safety Requirements for Visitors

Lankstinukas lankytojams 2015 11 23_ENG.pdfDownload
Evacuation Plan​ EN Evakavimo planas 2013 04 05.pdfDownload
​Occupational risk identification card Specimen Risk IdentificationCard.docxDownload
​REPORT ON DANGEROUS PLACE (FORM) REPORT ON DANGEROUS PLACE.docDownload
 
 

ORLEN Group brands