Occupational Safety and Health Documents

All the following information is related to Occupational Safety and Health issues applicable to Contractor employees.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Jest tu zamieszczona informacja dla pracowników firm podwykonawczych dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Здесь размещена вся информация по вопросам охраны труда и здоровья, необходимая работникам подрядных организаций. 

Document Title / Dokument / Документ EN​ ​PL ​RU
​Legal requirements for travelers arriving to the Republic of Lithuania ​Please follow the link:

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad​

​Evaluation of contracting organizations in terms of occupational health and safety Rastas_rangovams DDS_ENGL TR.pdfDownload
REGULATIONS ON MOTIVATION SYSTEM FOR CONTRACTORS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AREA Motivation System for Contractors in Occupational Health and Safety Area.pdfDownload
Report on Dangerous Place Report on Dangerous Place.docxDownload
​Evacuation plan Evacuation plan.pdfDownload

MEMO FOR CONTRACTORS
INSTRUKCJA WYKONAWCOM
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

1 (1).pdfDownload 2111.pdfPoberz
​BDS-1 Introductory Procedure​
            Instrukcja wprowadzającej dotyczącej         
            Вводная инструкция
OHS Introductory Procedure BDS-1 EN.pdfDownload
BDS-1 PL.pdfPoberz
BDS-1 RU.pdfСкачать
​            Regarding partial amendment BDS-1 EN.pdfDownload
​BDS-4 Maintenance of Work Equipment
            Konserwacja sprzętu roboczego Konserwacja sprzętu roboczego
            Обслуживание рабочего оборудования
BDS-4 EN.pdfDownload Instrukcija BDS-4 2020_08_19 pakoreguota_pl.pdfPoberz Instrukcija BDS-4 2020_08_19 pakoreguota_RU-TR.pdfСкачать

​BDS-5 Cold Repair Works
            
Prace remontowe jest określenie wymagań dotyczących  
            Ремонтные работы

BDS-5 Cold Repair Works.pdfDownload
BDS-5 Remonto darbai 2022_01_24 PL.pdfPoberz BDS-5 Remonto darbai 2022_01_24.pdfСкачать

Annex 1 ​​Permit for Maintenance Works

Załącznik 1 – Formularz zezwolenia na prace remontowe​Приложение 1 Допуска на ремонтные работы​

BDS-5 priedas.docxPoberz
BDS-5 зкшувфы.docСкачать
​BDS-6E Issuing Hazardous Work E-Permits
            Wydawanie zezwoleń na prace niebezpieczne
            Выдача допусков на выполнение работ повышенной опасности​
BDS-6E Issuing Hazardous Work E-Permits.pdfDownload
BDS-6 PL.pdfPoberz
BDS-6 RU.pdfСкачать
​BDS-6.1 Equipment Depressurization Works
               
Prace rozszczelnienia urządzeń
               Работы по разгерметизации оборудования
BDS-6_1 Equipment Depressurization Works.pdfDownload
BDS-6_1 Išsandarinimo darbai 2021_12_22 PL.pdfPoberz BDS-6_1 Išsandarinimo darbai 2021_12_22.pdfСкачать
​​BDS-6.2 Work in Confined Spaces
               
Prace w przestrzeniach zamkniętych
               Работы в закрытой емкости
BDS-6_2 Work in Confined Spaces.pdfDownload
BDS-6_2 Darbai uždaroje talpoje 2022_01_24 PL.pdfPoberz BDS-6_2 Darbai uždaroje talpoje 2022_01_24.pdfСкачать

​​BDS-7 Hot Works 
            Prace z ogniem 
            Огневые работыОгневые работы

BDS-7 Hot Works.pdfDownload BDS-7 Ugnies darbai 2022_01_24 PL.pdfPoberz BDS-7 Ugnies darbai 2022_01_24.pdfСкачать
BDS-9  Refueling
            Tankowanie
            Заправка топливом
BDS-9 REFUELING.pdfDownload BDS-9_PL.pdfPoberz BDS-9 2020_01_20_RU.pdfСкачать

​BDS-10 Use of Vehicles
              Użytkowanie Pojazdów
              
Эксплуатация транспортных средств

BDS-10 Use of Vehicles EN.pdfDownload BDS-10 Transporto priemonių naudojimas 2022_01_17 PL.pdfPoberz BDS-10 RU.pdfСкачать

​Annex 1 Vehicle Entry Permit
Załącznik 2 ​ Z​ezwolwnie na wjazd pojazdu
    Приложение 2 Разрешение (пропуск) на въезд транспортного средства  

BDS-10 Annex 1 VEHICLE ENTRY PERMIT.docxDownload BDS-10 Transporto priemonių naudojimas 2022_01_17 PL.DOCPoberz BDS-10 Transporto priemonių naudojimas 2022_01_17.docСкачать
BDS-11 Work at Height
             Prace na wysokości 

             Высотные работы
BDS-11 2020_12_14 EN.pdfDownload BDS-11 2020_12_14 PL.pdfPoberz BDS-11 2020_12_14 RU.pdfСкачать
​BDS-11 Amend part 58 BDS-11_EN.pdfDownload
​BDS-12 Use of Portable Gas Analyzers or Detectors
              Używanie przenośnych analizatorów gazuUżywanie przenośnych analizatorów gazu
              Применение портативных газоанализаторов 
BDS-12_EN.pdfDownload BDS-12_EN_2023.pdfPoberz BDS-12_PL.pdfСкачать
​BDS-14E Issuing Hazardous Work E-Instructions
BDS-14E Issuing Hazardous Work E-Instructions.pdfDownload ​​BDS-14 Pavojingi darbai ŠE PL.pdfPoberz
BDS-17 Warehousing and use of hazardous substances and mixtures
              Przechowywanie i stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin 
              Хранениe и иcпoльзованиe опасных химических веществ и препарoв
BDS-17 2022-11-30_EN.pdfDownload
BDS-17 2022-11-30 PL.pdfPoberz
BDS-17 2022-11-30_RU.pdfСкачть
​BDS-19 Use of Rubber Hoses
              Eksploatacja węży gumowychEksploatacja węży gumowych
             Эксплуатации резиновых шлангов
BDS-19 ENG.pdfDownload BDS-19_pl.pdfPoberz BDS-19_RU.pdfСкачать
BDS-20 Barriers
             Ogrodzenia
             ОгражденияОграждения
BDS-20_ENGL.pdfDownload
BDS-20 2019_01_07_pl.pdfPoberz BDS-20_RU.pdfСкачать
​BDS-26 Asbestos Handling
             Работы с асбестом
             Prace z azbestem
BDS-26 ENGL.pdfDownload Instrukcija BDS-26 2020_06_08_pl.pdfPoberz Instrukcija BDS-26 2020_06_08_RU-TR.pdfСкачвть
BDS-27 High-Risk Works
             Prace o zwiększonym ryzykuPrace o zwiększonym ryzyku
             Работы с повышенным рискомРаботы с повышенным риском
BDS-27 High-Risk Works.pdfDownload
BDS-27 2018_05_09 _pl.pdfPoberz BDS-27 2018_05_09_RU.pdfСкачать
​BDS-29 Equipment Isolation
             Izolacja urządzeń 
             Изоляция оборудованияИзоляция оборудования
BDS-29 EN.pdfDownload BDS-29 PL2.pdfPoberz
BDS-29_RU.pdfСкачать

BDS-31 Earthworks​
              Roboty ziemne
              Земляные работы

BDS-31 Earthworks EN.pdfDownload
BDS-31 Žemės darbai 2022_01_17 PL.pdfPoberz BDS-31 Žemės darbai 2022_01_17 (1).pdfСкачать
​Annex 8 Territory plane for ground works 8 priedas Padaliniams priskiriamų teritoriju planas žemės darbams[EN].pdfDownload
BDS-32  Gas Welding and Cutting
               Spawanie i cięcie gazem 
               Газовая сварка и резка
BDS-32 EN.pdfDownload BDS-32 2020-06-15_pl.pdfPobierz BDS-32 2020-06-15_RU-TR.pdfCкачать
BDS-33 Operation of Litfting Cranes
              Instrukcja bezpiecznej eksploatacji dźwigów
              Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов​
BDS-33_TV1(1.2-1)-514.EN.pdfDownload BDS-33 Kėlimo kranų priežiūra ir naudojimas pl.pdfPobierz ​

BDS-33 Kėlimo kranų priežiūra ir naudojimas_LT-RU.pdfСкачать

​BDS-40  Procedure for Contractors 
               Instrukcija bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców 
               По безопасности и здоровью подрядчиков
Occupational Health and Safety Procedure for Contractors BDS-40  EN.pdfDownload BDS-40_PL.pdfPobierz
BDS-40_RU.pdfСкачать

Attachments 
             Załącznik
             ​Приложение 

OHS Procedure for Contractors BDS-40  Annex.docxDownload
BDS-40_priedai_pl.docxPolierz
BDS-40_priedai RU.docxСкачать
​BDS-41 Safety and Health Signs
              Znaki bezpieczeństwa i higieny            
              Знаки по охране труда и технике безопасности
EN.pdfDownload BDS-41_2018-07-30_pl.pdfPobierz BDS-41_2018-07-30_RU-TR.pdfСкачать
BDS-42 Working in Potentially Explosive Atmosphere
              Dla pracowników wykonujących czynności w atmosferze zagrożonej wybuchem
             Работы в потенциально взрывоопасной среде​
BDS-42_TV1(1.2-1)-551.EN.pdfDownload ​ BDS-42 PL.pdfPobierz
BDS-42 RU.pdfСкачать

BDS-42 Attachment
              Załącznik
 ​​             Приложение​​​​ 

Download ​ Pobierz ​ Скачать​
BE-2 Operating Procedure for Electrical Equipment
         Instrukcja eksploatacji mechanizmów z napędem elektrycznym​
Download Pobierz​
BE-16 Electrical Equipment Temporary Powering Procedure
           Instrukcja tymczasowego przyłączenia urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz
BE-16 Attachment. Application Form for Temporary Powering
           Załącznik. Wniosek o tymczasowe przyłączenie urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz

Safety Requirements for Visitors

Lankstinukas lankytojams 2015 11 23_ENG.pdfDownload

Occupational risk identification card
Karta ocenty ryzyka wykonawanych prac
Карточка оценки рисков, связанных с выполнением работ

Specimen Risk IdentificationCard.docxDownload

KARTA OCENY RYZYKA WYKONYWANYCH PRAC PL.docxPobierz

КАРТОЧКА ОЦЕНКИ РИСКОВ.docxСкачать
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

ORLEN Group brands