Occupational Safety and Health Documents

All the following information is related to Occupational Safety and Health issues applicable to Contractor employees.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Jest tu zamieszczona informacja dla pracowników firm podwykonawczych dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Здесь размещена вся информация по вопросам охраны труда и здоровья, необходимая работникам подрядных организаций. 

Document Title / Dokument / Документ EN​ ​PL ​RU
​Rules of three-level response system in case of COVID-19 infection risk Download
COVID-19 questionnaire / COVID-19 kwestionariusza  ​/ COVID-19 анкеты ​Download Poberz Скачать
​Summary of legal requirements for foreigners for entry to Lithuania Download 2.pdfDownload
​Instructions on Actions of Contractors' Employees Exposed to a Person with Kniwn COVID download1.pdfDownload
​Legal requirements for travelers arriving to the Republic of Lithuania Download.pdfDownload
​Evaluation of contracting organizations in terms of occupational health and safety Rastas_rangovams DDS_ENGL TR.pdfDownload
REGULATIONS ON MOTIVATION SYSTEM FOR CONTRACTORS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AREA Motivation System for Contractors in Occupational Health and Safety Area.pdfDownload
Report on Dangerous Place Report on Dangerous Place.docxDownload
​Evacuation plan Evacuation plan.pdfDownload

MEMO FOR CONTRACTORS
INSTRUKCJA WYKONAWCOM
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

MEMO FOR CONTRACTORS_EN.pdfDownload INSTRUKCJA WYKONAWCOM_PL.pdfPoberz
​BDS-1 Introductory procedure​
           Instrukcji wprowadzającej dotyczącej         
Вводная инструкция
BDS-1 ENGL.pdfDownload BDS-1 2017_11_09_pl.pdfPoberz BDS-1 2017_11_09_RU.pdfСкачать
​BDS-4 Maintenance of Work Equipment
           Konserwacja sprzętu roboczego Konserwacja sprzętu roboczego
           Обслуживание рабочего оборудования
BDS-4 EN.pdfDownload Instrukcija BDS-4 2020_08_19 pakoreguota_pl.pdfPoberz Instrukcija BDS-4 2020_08_19 pakoreguota_RU-TR.pdfСкачать

​BDS-5 Works irrelevant to equipment unsealing
           Prace niezwiązane z rozszczelnieniem urządzeń

           Работы, не связанные с разгерметизацией оборудования

BDS-5 EN.pdfDownload BDS-5_PL.pdfPoberz BDS-5 2019_09_25_RU-TR.pdfСкачать

​Permit for Works Form for BDS-5
Zezwolenie na prace na BDS-5
Допуск на проведение работ BDS-5

Darbų leidimo forma EN.docxDownload BDS-5 leidimas PL.docxPoberz BDS-5 leidimas RU.docxСкачать
​BDS-6.1 Equipment depressurization and maintenance works
             Prace rozszczelnienia i remontu urządzeń

             Работы по разгерметизации и/или ремонту оборудования
BDS-6-1 EN.pdfDownload BDS-6-1 2017_11_16_pl.pdfPoberz BDS-6-1 2017_11_16_RU-TR.pdfСкачать
​​BDS-6.2 Work in Confined Spaces
             Prace w pojemnikach zamkniętychPrace w pojemnikach zamkniętych

             Работы в закрытых емкостях 
BDS-6-2 EN.pdfDownload BDS-6-2 2017_11_16_pl.pdfPoberz BDS-6-2  2017_11_16_RU-TR.pdfСкачать

​​BDS-7 Hot Works 
           Prace z ogniem 
           Огневые работыОгневые работы

BDS-7 ENGL.pdfDownload BDS-7 2017_11_23 LT_pl.pdfPoberz BDS-7 2017_11_23_RU.pdfСкачать
BDS-9  Refueling
           Tankowanie
           Заправка топливом
BDS-9 REFUELING.pdfDownload BDS-9_PL.pdfPoberz BDS-9 2020_01_20_RU.pdfСкачать

​BDS-10 Use of Work Equipment in Potentially Explosive Atmospheres
            Używanie środków roboczych w potencjalnie wybuchowym środowisku
            Применение рабочего оборудования и средств в потенциально взрывоопасной среде

BDS-10_EN.pdfDownload BDS-10 2019_05_30 pl.pdfPoberz BDS-10  2019_05_30_RU.pdfСкачать

​BDS-10 Attachment 1
            Załącznik 1
            Приложение 1

BDS-10 Attachment 1.docxDownload BDS-10 leidimas PL.docxPoberz BDS-10 Допуск на применение рабочего оборудования в потенциально взрывоопасной среде.docxСкачать
BDS-11 Work at Height
            Prace na wysokości 

            Высотные работы
BDS-11 2020_12_14 EN.pdfDownload BDS-11 2020_12_14 PL.pdfPoberz BDS-11 2020_12_14 RU.pdfСкачать
​BDS-11 Amend part 58 BDS-11_EN.pdfDownload
​BDS-12 Use of Portable Gas Analyzers or Detectors
            Używanie przenośnych analizatorów gazuUżywanie przenośnych analizatorów gazu
            Применение портативных газоанализаторов 
BDS-12_EN.pdfDownload BDS-12 2019_06_18 pl.pdfPoberz BDS-12 2019_06_18_RU.pdfСкачать
BDS-17 Storage and Handling of Chemical Substances
            Dot. magazynowania i użytkowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych 
             Хранению и использованию опасных химических веществ и препаратов
BDS-17 ENG.pdfDownload BDS-17 pl.pdfPoberz BDS-17_RU.pdfСкачать
​BDS-19 Use of Rubber Hoses
            Eksploatacja węży gumowychEksploatacja węży gumowych
Эксплуатации резиновых шлангов
BDS-19 ENG.pdfDownload BDS-19_pl.pdfPoberz BDS-19_RU.pdfСкачать
BDS-20 Barriers
            Ogrodzenia
            ОгражденияОграждения
Download.pdfDownload BDS-20 2019_01_07_pl.pdfPoberz BDS-20 2019_01_07_RU.pdfСкачать
​BDS-26 Asbestos handling
            Работы с асбестом
            Prace z azbestem
BDS-26 ENGL.pdfDownload Instrukcija BDS-26 2020_06_08_pl.pdfPoberz Instrukcija BDS-26 2020_06_08_RU-TR.pdfСкачвть
BDS-27 High-Risk Works
            Prace o zwiększonym ryzykuPrace o zwiększonym ryzyku
            Работы с повышенным рискомРаботы с повышенным риском
BDS-27_ENG.pdfDownload BDS-27 2018_05_09 _pl.pdfPoberz BDS-27 2018_05_09_RU.pdfСкачать
​BDS-29 Equipment isolation
            Izolacja urządzeń 
            Изоляция оборудованияИзоляция оборудования
BDS-29 EN.pdfDownload BDS-29 2019_10_07_pl.pdfPoberz BDS-29 2019_10_07_RU.pdfСкачать
​BDS-29 Equipment isolation (from30-11-2020)
            Izolacja urządzeń (od 30-11-2020)
            Изоляция оборудования (с 30-11-2020)
BDS-29 2020_09_07 EN.pdfDownload BDS-29 2020_09_07_pl.pdfPoberz BDS-29 2020_09_07_RU_tr1.pdfСкачать

BDS-31 Earthworks​
            Roboty ziemne
            Земляные работы

BDS-31 EN.pdfDownload BDS-31 Žemės darbai 2018_11_22 _pl.pdfPobierz BDS-31 Žemės darbai 2018_11_22_RU.pdfСкачать
BDS-32  Gas Welding and Cutting
             Spawanie i cięcie gazem 
             Газовая сварка и резка
BDS-32 EN.pdfDownload BDS-32 2020-06-15_pl.pdfPobierz BDS-32 2020-06-15_RU-TR.pdfCкачать
BDS-33 Operation of Litfting Cranes
             Instrukcja bezpiecznej eksploatacji dźwigów
             Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов​
BDS-33_TV1(1.2-1)-514.EN.pdfDownload BDS-33 Kėlimo kranų priežiūra ir naudojimas pl.pdfPobierz ​

BDS-33 Kėlimo kranų priežiūra ir naudojimas_LT-RU.pdfСкачать

​BDS-40  Procedure for Contractors 
             Instrukcija bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców 
             По безопасности и здоровью подрядчиков
BDS-40 EN.pdfDownload Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 2020_09_04_pl.pdfPobierz Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 2020_09_04_RU-TR.pdfСкачать
​BDS-40 Amendment to point 19 Instrukcijos BDS-40 dalinis pakeitimas EN.pdfDownload

BDS-40 Attachments 
            Załącznik
            Приложение 

BDS-40 2020_09_09_ENGL.docxDownload Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 2020_09_04_pl.docxPobierz Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 2020_09_04_RU-TR.docСкачать
Effective from 15/07/2021 BDS-40 Procedure for Contractors  Occupational Health and Safety Procedure for Contractors BDS-40.pdfDownload
Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.1 Annex 1 to Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.2 Annex 2 OHS Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
​Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.3 Annex 3 OHS Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
​Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.4 Annex 4 OHS Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.7 Annex 7 OHS Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
​Effective from 15/07/2021 BDS-40 Annex No.8 Annex 8 OHS Procedure for Contractors BDS-40.docxDownload
​BDS-41 Safety and Health Signs
             Znaki bezpieczeństwa i higieny            
             Знаки по охране труда и технике безопасности
EN.pdfDownload BDS-41_2018-07-30_pl.pdfPobierz BDS-41_2018-07-30_RU-TR.pdfСкачать
BDS-42 Working in Potentially Explosive Atmosphere
            Dla pracowników wykonujących czynności w atmosferze zagrożonej wybuchem
            Работы в потенциально взрывоопасной среде​
Download ​ Pobierz ​ Скачать​

BDS-42 Attachment
             Załącznik
 ​​            Приложение​​​​ 

Download ​ Pobierz ​ Скачать​
BE-2 Operating Procedure for Electrical Equipment
        Instrukcja eksploatacji mechanizmów z napędem elektrycznym​
Download Pobierz​
BE-16 Electrical Equipment Temporary Powering Procedure
          Instrukcja tymczasowego przyłączenia urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz
BE-16 Attachment. Application Form for Temporary Powering
          Załącznik. Wniosek o tymczasowe przyłączenie urządzeń elektrycznych​
Download Pobierz

Safety Requirements for Visitors

Lankstinukas lankytojams 2015 11 23_ENG.pdfDownload

Occupational risk identification card
Karta ocenty ryzyka wykonawanych prac
Карточка оценки рисков, связанных с выполнением работ

Specimen Risk IdentificationCard.docxDownload

KARTA OCENY RYZYKA WYKONYWANYCH PRAC PL.docxPobierz

КАРТОЧКА ОЦЕНКИ РИСКОВ.docxСкачать
 
 

ORLEN Group brands