Terminalas ir vamzdynai
Būtingės terminalas

​Būtingės naftos terminalas – tai naftos importo ir eksporto terminalas įsikūręs Palangos miesto savivaldybėje, Būtingėje.
 
Istorija

Būtingės naftos terminalo statybai ir eksploatacijai 1995 m. buvo įkurta AB „Būtingės nafta“, kuri, reorganizuojant Lietuvos naftos sektorių, 1998 m. buvo prijungta prie AB „Mažeikių nafta“ (šiuo metu AB „ORLEN Lietuva“) ir tapo jos padaliniu.

Terminalą suprojektavo JAV bendrovė „Fluor Daniel“, statybų ir inžinerijos korporacijos „Fluor Corporation“ padalinys. Statybos rangos darbus atliko ta pati „Fluor Daniel“ bei Vokietijos bendrovė „Preussag Wasser & Rohrtechnik“.

Būtingės naftos terminalas pradėjo veikti 1999 m. Pirmasis terminale aptarnautas tanklaivis „Centaur“, į kurį tų metų liepos mėnesį buvo pakrauta 68,544 tūkst. tonų naftos.

Iki 2006 m. liepos mėn. Būtingės naftos terminalas dirbo eksporto režimu ir vykdė naftos eksportą. Nuo 2006 m. liepos mėn., nutrūkus naftos tiekimui į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą - „Družba“ vamzdynu, terminalas pradėjo dirbti importo režimu, aprūpindamas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą žaliava.

Įrenginiai

Naftos terminalą sudaro:

- 91,5 km ilgio naftotiekis, jungiantis Būtingės terminalą su Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamykla;

- Naftos rezervuarų parkas, kurį sudaro 6 rezervuarai ir viso gali sutalpinti 306 000 m³ naftos;

- Vienataškis tanklaivių švartavimo plūduras (SPM) Baltijos jūroje;

- 10 km ilgio jūrinis vamzdynas, jungiantis SPM plūdurą su Būtingės terminalo rezervuarais.

Faktai

- Per metus Būtingės naftos terminale iškraunama vidutiniškai 95 tanklaiviai; importuojama 9,5 milijonai tonų naftos.

-  Būtingės naftos terminalas gali aptarnauti tanklaivius, kurių maksimalus dedveitas yra 150 000 mt., grimzlė 16 m., ilgis iki 279 m., plotis 50 m.


Magistraliniai vamzdynai. Biržai

Pagrindinė Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ eksploatuojamų vamzdynų paskirtis – žalios naftos ir naftos produktų transportavimas per Lietuvos teritoriją į Ventspilio uostą Latvijos Respublikoje bei naftos perdirbimą Lietuvoje vykdančiai akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“. Įmonei Lietuvos teritorijoje priklausantys vamzdynai nuosekliai sujungti į bendrą Rusijos, Baltarusijos ir Latvijos Respublikų naftotiekių tinklą. 

1969 m. gruodžio mėn. Biržų rajone, Stačkūnų kaime pradėjo veikti Novopolocko magistralinių naftotiekių valdybos „Družba“ padalinys, tarpinė linijinė – gamybinė dispečerinė stotis „Biržai“, kurios paskirtis – aptarnauti magistralinius vamzdynus Lietuvoje ir Latvijoje. 1991 m., atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos, Latvijos teritorijose esantis turtas, skirtas naftos bei naftos produkto transportavimui perėjo tų valstybių nuosavybėn ir 1992 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija bei Mažeikių valstybinės naftos perdirbimo įmonės „Nafta“ generalinis direktorius įsteigė Biržų valstybinę naftos transportavimo įmonę „Naftotiekis“. Nuo 1998 m. gruodžio 1 d., reorganizavus tris, savarankiškas veiklas vykdžiusias įmones – Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, Būtingės naftos terminalą ir Biržų naftotiekį, įsteigta viena akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“. AB „Naftotiekis“ veiklą tęsė kaip AB „Mažeikių nafta“ Biržų filialas, o nuo 2009-09-01 iki šiol kaip Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio magistralinių vamzdynų eksploatavimo grupė.

AB „ORLEN Lietuva“ eksploatuoja įmonei priklausančius:

- Biržų ir Joniškio naftos perpumpavimo stotis;

- Mažeikių naftos apskaitos punktą;

Naftotiekio „Polockas – Biržai – Ventspilis“ dalį Lietuvoje, kurios ilgis 87,3 km, vamzdyno diametras – 720 mm, projektinis našumas - 16 mln. t naftos per metus. Naftotiekis pradėtas eksploatuoti 1969 metais, skirtas žalios naftos eksportavimui per Ventspilio naftos terminalą. Transportavimas vamzdynu sustabdytas 2003 metų sausio 1 d.

Produktotiekio „Polockas - Ilūkstė – Biržai - Ventspilis“ dalį Lietuvoje, kurios ilgis 87,3 km, vamzdyno diametras – 530 mm, projektinis našumas - 8 mln. t naftos produktų per metus. Produktotiekis pradėtas eksploatuoti 1971 metais, yra skirtas šviesių naftos produktų eksportavimui per Ventspilio naftos terminalą.

Naftotiekio „Polockas – Biržai - Mažeikiai“ dalį Lietuvoje, kurios ilgis 223 km, vamzdyno diametras – 720 mm, projektinis našumas - 16 mln. t naftos per metus. Naftotiekis skirtas žalios naftos transportavimui į Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklą, o nuo 1998 metų ir naftos eksportavimui per Būtingės terminalą. Transportavimas vamzdynu sustabdytas 2006 metų liepos mėnesį.

Naftotiekį „Mažeikiai – Būtingė“ kurio ilgis 91,5 km, projektinis našumas – 14 mln. t naftos per metus, vamzdyno diametras – 559 mm. Naftotiekis skirtas naftos eksportui/importui per Būtingės terminalą, pradėtas eksploatuoti 1998 metais. 2006 m. Liepos mėnesį nutraukus naftos transportavimą iš Rusijos naftotiekiu „Polockas – Biržai – Mažeikiai“ Mažeikių ir Būtingės kryptimis, Būtingės Terminalas naudojamas tik žalios naftos importavimui. 

Naftotiekių trasose maždaug kas 120 km pastatytos didesnio ar mažesnio pajėgumo perpumpavimo stotys. Lietuvos teritorijoje yra 3 naftos perpumpavimo stotys. Vamzdynuose maždaug kas 20 km sumontuotos sklendės. Naftos perpumpavimo stočių sklendės ir siurbliai valdomi iš centrinės dispečerinės Biržuose, naftotiekio „Mažeikiai – Būtingė“ sklendės ir siurbliai valdomi iš Būtingės dispečerinės, tokiu pat būdu kontroliuojami slėgiai vamzdyne.

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai