Sutartys tarp ORLEN koncerno ir ENI grupės

17-06-2014  Naujienos

​Lenkijos naftos koncernas ORLEN S.A. (PKN ORLEN) informuoja, kad 2014 m. birželio 17 d. pasirašė vienkartinę sutartį su „Eni Trading and Shipping SPA“ (Roma, Italija), kuri yra ENI grupės narė, dėl žalios naftos pristatymo bendrovei „ORLEN Lietuva“. Numatoma grynoji sutarties vertė yra apie 77 milijonus JAV dolerių (t.y.  apie 236 milijonus Lenkijos zlotų pagal 2014 m. birželio 17 d. PLN/USD kursą, kurį skelbia Nacionalinis Lenkijos bankas).

PKN ORLEN ir ENI grupės pasirašytų sutarčių per pastaruosius 12 mėnesių bendra numatyta vertė siekia apie 2306 mln. zlotų. PKN ORLEN antrinių įmonių ir ENI grupės bendrovių sutarčių per pastaruosius 12 mėnesių bendra numatyta vertė siekia apie 1174 mln. zlotų.

2013 m. gruodžio 30 d. sudarytos sutarties suma yra didžiausia suma palyginus su kitomis sutartimis, sudarytomis tarp ORLEN koncerno ir ENI grupės per pastaruosius dvylika mėnesių. Sutartis buvo sudaryta tarp „Unipetrol Services s.r.o.“ ir „ENI Česká Republika, s.r.o“ dėl naftos produktų pardavimo. Numatyta sutarties vertė siekia apie 857 mln. zlotų.

PKN ORLEN S.A. valdo 62,99 proc. bendrovės „Unipetrol a.s.“  akcijų, „Unipetrol a.s.“ valdo 100 proc. bendrovės „Unipetrol Services s.r.o.“ akcijų. PKN ORLEN S.A. valdo 100 proc. „ORLEN Lietuva“ akcijų.

Remiantis 2009 m. vasario 19 d. finansų ministro nurodymu „dėl aktualios ir periodinės informacijos, kurią turi publikuoti vertybinių popierių emitentai, o taip pat dėl sąlygų, kuriomis tokia informacija gali būti pripažinta ekvivalentiška informacijai, kurios reikalauja valstybės, kuri nėra valstybė narė, teisės aktai“, nurodytos sutartys yra „reikšmingos sutartys“ dėl to, kad bendra jų vertė viršija 10 proc. koncerno PKN ORLEN nuosavo kapitalo.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai