Sutartys tarp ORLEN koncerno ir „Vitol“

23-12-2014  Naujienos

​Lenkijos naftos koncernas „ORLEN S.A.“ (toliau – PKN ORLEN) informuoja, kad 2014 m. gruodžio 23 dieną jis pasirašė trumpalaikę sutartį su „Vitol S.A.“, Ženeva, Šveicarija (toliau – „Vitol“), žaliavinės naftos tiekimui į AB „ORLEN Lietuva“.

Bendra per visą laiką nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. tarp PKN ORLEN ir „Vitol“ pasirašytų susitarimų vertė siekia apie 556 mln. JAV dolerių (t.y. apie 1 870 mln. zlotų, taikant vidutinį PLN/USD valiutų keitimo kursą, galiojantį susitarimų pasirašymo dienomis ir skelbiamą Nacionalinio Lenkijos banko).

2014 m. spalio 3 d. sudarytos sutarties suma yra didžiausia iš visų per laikotarpį nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. tarp PKN ORLEN ir „Vitol“ sudarytų susitarimų sumų. Apytikrė sutarties vertė – apie 69 mln. JAV dolerių (t.y. apie 240 mln. zlotų, taikant 2014 m. spalio 3 dienos vidutinį PLN/USD valiutų keitimo kursą, paskelbtą Nacionalinio Lenkijos banko). Sutartis buvo sudaryta dėl naftos tiekimo akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“.

PKN ORLEN valdo 100% įstatinio AB „ORLEN Lietuva“ kapitalo.

Remiantis 2009 m. vasario 19 d. Lenkijos finansų ministro nurodymu „Dėl aktualios ir periodinės informacijos, kurią turi publikuoti vertybinių popierių emitentai, o taip pat dėl sąlygų, kuriomis tokia informacija gali būti pripažinta ekvivalentiška informacijai, kurios reikalauja valstybės, kuri nėra valstybė narė, teisės aktai“, nurodytos sutartys yra „reikšmingos sutartys“ dėl to, kad bendra jų vertė viršija 10 proc. koncerno PKN ORLEN nuosavo kapitalo.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai