Pristatyti Būtingės terminalo aplinkos monitoringo rezultatai

28-01-2005  Naujienos

BŪTINGĖ — Šiandien Būtingėje valstybinių institucijų atstovams ir specialistams pristatyti AB „Mažeikių nafta“ Būtingės terminalo aplinkos stebėjimų rezultatai 2004 metais. Koordinuojant Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui, stebėjimus vykdo Jūrinių tyrimų centro, Žuvininkystės tyrimų laboratorijos, Ekologijos instituto, Vilniaus universiteto, UAB „Grota“ specialistai.

„Nors aplinkos monitoringas yra vykdomas nuo pat terminalo darbo pradžios, tačiau praėjusiais metais stebėjimai atlikti pagal naujai parengtą ir Aplinkos ministerijos patvirtintą programą, — sakė Bendrovės vamzdynų ir terminalo operacijų direktorius Oleg Ukrainec. — Šis monitoringas — sudėtinė aplinkosaugos programos, aktyviai ir plačiai diegiamos terminale, dalis.“

Apibendrinus sukauptą stebėjimų patirtį ir ekologinės situacijos dinamiką, išplėstas monitoringo tinklas jūroje. Vandenyje, nuosėdose ir biotoje pradėti stebėti policiklinių aromatinių angliavandenilių, vanadžio, nikelio kiekiai. 2004 m. pradėjus tirti šiuos komponentus konstatuota, kad naftos ir jos sudėtyje esančių junginių koncentracijos aplink Būtingės terminalo plūdurą bei tanklaivių inkaravietės rajone atitinka gamtinius lygius ir aplinkos būklę gretimuose jūros rajonuose. Naftos angliavandenilių poveikio neparodė ir hidrobiologiniai tyrimai.

Kaip ir visam jūros krantui, ties Būtingės terminalu aktualūs kranto zonos būklės stebėjimai. „Deja, dar prieš terminalo statybą šis kranto ruožas buvo išskiriamas kaip vienas iš labiausiai ardomų. Nors pastaraisiais metais padėtis čia šiek tiek stabilizavosi, tačiau smėlis vis dar išplaunamas ir nešamas Latvijos link — dėl to terminalui rekomenduota vykdyti kopagūbrio priežiūros darbus apie 1 km ruože, — sakė vamzdynų ir terminalo operacijų direktorius.

Mažiausi neigiami kopagūbrio pokyčiai įvyko centrinėje atkarpos dalyje, kur kasmet pagal savo gamtosaugos planus krantotvarkos darbus atlieka Būtingės terminalas, tvirtindamas kopagūbrį pynutėmis. Čia kopagūbrio papėdėje vyko nešmenų akumuliacija.

Pasak O. Ukrainec, atsižvelgus į žvejų pageidavimus ir mokslininkų rekomendacijas, ypač suintensyvintas ichtiologinis monitoringas, kuris nuo šiol vykdomas kiekvieną metų sezoną. „Žuvų rūšinė sudėtis metams einant Būtingės rajone labai keičiasi, čia telkiasi jūrinės ir praeivės žuvys, atsigano jų jaunikliai, — komentavo jis. — Džiugina tai, kad greta terminalo esančiuose žvejybos baruose 2004 m. žuvų sugavimai nesumažėjo“.

Pastačius dar du naftos rezervuarus, požeminio vandens būklė terminalo teritorijoje stebima naujai įrengtuose gręžiniuose.

Data: 2005-01-28
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 610) 6 52 98
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai