ORLEN2030 strategija: ORLEN – žaliosios energetikos lyderis bei energetinio saugumo garantas Vidurio Europoje

02-03-2023  

Prieš dvejus metus ORLEN naftos ir dujų koncernas pristatė ambicingus dekarbonizacijos tikslus. Šiandien ORLEN Grupė sparčiai žengia pirmyn. Atnaujintoje strategijoje iki 2030 m. numatoma didinti investicijas į atsinaujinančią energiją, pažangias naftos chemijos technologijas, plėsti biodujų gamybos apimtis bei vystyti patrauklias alternatyvių degalų perspektyvas, įskaitant ir ženklią elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtrą. Numatomos ORLEN Grupės investicijos į žaliuosius projektus siekia daugiau nei 25 mlrd. EUR (120 mlrd. PLN), kas sudaro apie 40 proc. visų iki 2030 m. numatytų Grupės investicinių išlaidų. Mažindama priklausomybę nuo iškastinio kuro, ORLEN Grupė ir toliau galės didinti energetinį visos Vidurio Europos saugumą, kas itin svarbu besitęsiančios energetinės krizės, kurią dar labiau paaštrino Rusijos invazija į Ukrainą, kontekste. Atnaujintoje ORLEN Grupės strategijoje be ambicingų investicijų, leisiančių užtikrinti stabilų pelną nuolat kintančiomis rinkos sąlygomis, numatomas ir laipsniškas dividendų didėjimas, pradedant nuo 4 PLN už akciją. Dividendams už 2022 m. rekomenduojamas rekordinis 5,5 PLN už akciją dydis.
53 DSC_3290.JPG

ESMINIAI ORLEN2030 STRATEGIJOS AKCENTAI:

ORLEN – energetikos transformacijos lyderė regione
Iki 2030 m. 25 % sumažintas bendras naftos perdirbimo, naftos chemijos ir gavybos sektoriuose išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu 
Iki 2030 m. 40 % sumažintas CO2 kiekis (kg CO2/MWh) energijos gamybos segmente
Iki 2030 m. 15 % sumažintas anglies dvideginio intensyvumo rodiklis (NCI) 
Išmetamo anglies dioksido kiekis iki 2050 m. sumažintas iki nulio 
Apie 40 % plataus masto investicijų, kurios sieks maždaug 70 mlrd. EUR (320 mlrd. PLN), skirta žaliesiems investiciniams projektams 
Daugiau kaip 9 GW energijos pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (sausumos ir jūros vėjo jėgainių, saulės fotovoltų energijos jėgainių)
Daugiau nei 10 000 elektromobilių įkrovimo stotelių Vidurio Europoje
Apie 85 mlrd. EUR (400 mlrd. PLN) EBITDA 2023–2030 m. laikotarpiu
Tolesnis portfelio diversifikavimas, leidžiantis užtikrinti didesnį atsparumą kintančios rinkos sąlygoms
Priklausomybės nuo rusiškos kilmės naftos atsisakymas
Pažangi dividendų politika bei didėjantis dividendų patrauklumas

„Energetikos krizė, prasidėjusi dar prieš karą Ukrainoje, įrodė transformacijos energetikos sektoriuje būtinybę. ORLEN tai seniai suprato. Dar 2020 m. buvome pirmieji Vidurio Europoje, paskelbę strategiją, kurioje įtvirtinome siekį dėl nulinio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o praėjus keletui mėnesių pristatėme Grupės augimo viziją iki 2030 metų. Šis ambicingas, tačiau realistiškas planas jau šiandien pasiteisino. Esame pirmaujanti Vidurio Europos energetikos kompanija, kurios ketvirčio pajamos šiuo metu siekia daugiau nei 20 mlrd. EUR, o investicijoms kasmet galime skirti apie 9 mlrd. EUR. Mūsų stiprybė atsispindi ir atnaujintoje ORLEN Grupės strategijoje. 2022 m. susijungę su kitomis Lenkijos naftos ir dujų bendrovėmis (LOTOS ir PGNiG), iki 2030 m. išlaidas investicijoms, lyginant su 2020 m., galėsime padidinti dvigubai, t.y. iki 70 mlrd. EUR, iš kurių 40 % bus skirta žaliesiems projektams įgyvendinti. Strategijos įgyvendinimas leis sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir užtikrins stabilų pelną, kuriuo norime dalintis su savo akcininkais“, sakė PKN ORLEN S.A. generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Daniel Obajtek.

Ambicingi tikslai iššūkių kupinu laikmečiu 

ORLEN pristato naujus dekarbonizacijos tikslus, kuriais numatoma iki 2030 m. bendrą naftos perdirbimo, naftos chemijos ir gavybos sektoriuose išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti 25 proc., ŠESD kiekį (CO2/MWh) energijos gamybos segmente sumažinti 40 proc., o anglies dvideginio intensyvumo rodiklį (NCI) iki 2030 m. sumažinti 15 proc. ORLEN Grupė taip pat įsipareigojo iki 2035 m. visiškai atsisakyti akmens anglies naudojimo energijos gamybai. Visos šios priemonės padės ORLEN grupei gerokai priartėti prie ambicingo 2050 metams iškelto poveikio klimatui neutralumo tikslo.

Energetinės transformacijos procesas yra pagrįstas Paryžiaus susitarime numatytais tikslais ir sprendimais. Tačiau šiandien būtina kalbėti ne tik apie klimato kaitą ir jos keliamą riziką bei poveikį. Karas Ukrainoje parodė, kad lygiai taip pat svarbu didinti energetinį saugumą, atsisakant priklausomybės nuo žaliavų iš Rusijos. Todėl, vadovaudamasis patvirtinta diversifikacijos strategija, PKN ORLEN plečia savo importuojamų žaliavų portfelį, įtraukdamas žaliavinės naftos ir dujų tiekimo šaltinius iš įvairių pasaulio regionų. Strateginė partnerystė su „Saudi Aramco“ užtikrins žaliavinės naftos resursus, leisiančius patenkinti apie 45 proc. visų ORLEN Grupės naftos perdirbimo produktų gamyklų paklausos. Su JAV kompanija „Sempra Infrastructure“ pasirašyta sutartis dėl 1 mln. tonų suskystintų naftos dujų tiekimo dar labiau padidins žaliavos bei dujų tiekimo šaltinių diversifikaciją.

Žaliosios pertvarkos lyderė regione, turinti platų atsinaujinančios energijos gamybos aktyvų portfelį 

ORLEN Grupė žaliesiems projektams numato skirti daugiau nei 25 mlrd. EUR, itin daug dėmesio skiriant atsinaujinantiems energijos ištekliams. Elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos pajėgumai išaugs keturgubai ir iki 2030 m. pasieks įspūdingą 9 GW lygį. Grupė siekia vystyti tiek žemyninės, tiek jūrinės atsinaujinančios energetikos projektus ne tik Lenkijoje, bet ir tarptautinėse rinkose, investuojant į sausumos bei jūros (daugiausia – Baltijos ir Šiaurės jūrose) vėjo jėgainių, saulės fotovoltinės energijos, energijos kaupimo sistemų ir hidroenergetikos projektus.

ORLEN taip pat siekia tapti biodujų ir biokuro gamybos lydere Vidurio Europoje ir planuoja, kad iki 2030 m. jos eksploatuojamų biologinių dujų gamybos įmonių bendri pajėgumai sieks 1 mlrd. m3. Biokuro gamybos segmente ORLEN Grupė numato pagaminti daugiau kaip 3 mln. tonų biokomponentų per metus. Grupės elektromobilumo planai taip pat įgauna pagreitį: koncentruojantis į Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos rinkas, planuojama įgyvendinti ambicingą tarptautinę elektrinio judumo strategiją, numatant įrengti per 10 000 įkrovimo stotelių.
 
ORLEN siekia lyderystės ir atsinaujinančio vandenilio gamybos, transportavimo, tiekimo ir naudojimo srityse, planuodama metinius 130 kt vandenilio gamybos pajėgumus. ORLEN taip pat numato investuoti į anglies dioksido surinkimo, panaudojimo ir kaupimo infrastruktūrą, taip prisidėdama prie Grupės dekarbonizacijos tikslų siekio. Planuojama, kad surinkto anglies dioksido kiekis per metus sudarys apie 3 mln. tonų. Grupė taip pat planuoja investuoti ir į atominę energetiką. Iki 2030 m. ORLEN planuoja pradėti eksploatuoti vieną 300 MW galios MSR reaktorių, vėlesniais metais numatant tolesnės plėtros galimybes. 

Dabartinės veiklos sričių pelningumo didinimas 

Atnaujintoje ORLEN Grupės strategijoje akcentuojamas lyderystės Vidurio Europos dujų gamybos sektoriuje stiprinimas bei numatomos investicijos plečiant gavybą Norvegijoje (iki daugiau nei 12 mlrd. m3 dujų iki 2030 m.). Sudarydama naujas SND tiekimo sutartis, didindama nuosavų SND tanklaivių skaičių ir bendradarbiaudama su SND vežėjais, ORLEN Grupė siekia įsitvirtinti kaip patikimas dujų tiekėjas regione.

ORLEN Grupė savo pozicijas stiprins ir naftos perdirbimo sektoriuje, siekdama tapti konkurencingiausia naftos perdirbimo aktyvų Vidurio Europoje operatore. Dar vienas svarbus aspektas – stipraus naftos chemijos segmento kūrimas (pažangių ir specializuotų produktų gamyba), siekiant didinti šio segmento dalį Grupės gaminamos produkcijos portfelyje (iki daugiau kaip 25 proc. 2030 m.). Be to, bendradarbiaujant su „Saudi Aramco“, planuojama statyti naują gamyklą, kuri būtų integruota į naftos perdirbimo produktų gamyklą ir leistų išplėsti ORLEN Grupės produktų asortimentą.

Tradicinės elektros energijos gamybos srityje ORLEN numato eksploatuoti kombinuoto ciklo dujų jėgaines bei vystyti naujus projektus, leisiančius subalansuoti Lenkijos energetikos sistemą bei sumažinti jos priklausomybę nuo iškastinio kuro (keičiant senas anglimi kūrenamas ir kogeneracines jėgaines), įskaitant planus Čekijos Respublikoje, Litvinove, statyti naują KCDT bloką, bei numatant, kad bendras Grupės eksploatuojamų KCDT pajėgumas 2030 m. sieks 4 GW.

Mažmeninės prekybos segmente PKN ORLEN siekia ir toliau stiprinti lyderės pozicijas prekybos energetikos produktais srityje. Strategijoje numatoma mažmeninio tinklo plėtra, degalinių skaičių padidinant iki 3 500, taip pat investicijos į ateities energetiką, t.y. mažai anglies dioksido išskiriančių degalų gamybą ir elektrinio judumo vystymą.

ORLEN Grupės strategija parengta remiantis tiksliu finansiniu modeliu. Įvairios vertės kūrimo iniciatyvos leidžia užtikrinti stabilų verslo augimą; šios iniciatyvos leidžia padidinti Grupės atsparumą kintančios rinkos sąlygomis ir įgyvendinti investicinius projektus energetikos transformacijos kontekste, o pasiekti strateginiai tikslai –padvigubinti Grupės EBITDA iki beveik 13 mlrd. EUR (apie 60 mlrd. PLN). Pusė šios augimo sumos lems nauji investiciniai projektai, įgyvendinami derinant juos su ilgalaikėmis technologijų vystymosi, vartojimo ir aplinkosaugos tendencijomis. 

Nepaisant ambicingų investicinių planų, ORLEN strategijoje taip pat numatytas patrauklus pelno skirstymo akcininkams modelis. Atnaujinus strategiją, pristatyta nauja patrauklesnė dividendų politika. Vad​ovaujantis šios naujosios politikos nuostatomis, PKN ORLEN kasmet išmokami dividendai sudarys 40 % pakoreguotos praėjusių finansinių metų ORLEN Grupės laisvų grynųjų pinigų srautų sumos  . Paskirstoma suma bus ne mažesnė nei bazinis dividendų dydis, kuris 2022 m. buvo 4,00 PLN už akciją, kiekvienais metais nuosekliai jį didinant 0,15 PLN iki 5,20 PLN už akciją 2030 metais. Tai reiškia, kad bazinis dividendų dydis per dešimt metų padidės net 49 proc.

Be to, atsižvelgdama į 2022 m. Grupės veiklos rezultatus, valdyba nusprendė teikti rekomendaciją dėl dividendų už 2022 m. skyrimo, išmokant 5,5 PLN už akciją. Galutinė rekomendacija dėl dividendų dydžio patvirtinimo bus paskelbta nedelsiant, kai PKN ORLEN valdyba ir stebėtojų taryba patvirtins audituotas PKN ORLEN metines finansines ataskaitas už 2022 metus. 
 
ORLEN inf.
​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai