„Mažeikių naftos“ valdyba priėmė svarbius sprendimus, kurie turėtų pagerinti veiklos finansinius rezultatus

08-07-2003  Naujienos

VILNIUS — „Mažeikių naftos“ valdyba  šiandien posėdžiavo Vilniuje ir priėmė svarbius sprendimus, kurie turėtų pagerinti veiklos finansinius rezultatus, kompanijos akcininkų  bendradarbiavimą ir tapti pagrindu tolimesniam veiklos tobulinimui.

Valdyba patvirtino Investicijų, Akcininkų sutarčių pakeitimus, sustabdė Valdymo Sutarties veikimą, pakeisdama šią sutartį Paslaugų Sutartimi. Šis pakeitimas reiškia, kad kompanija YUKOS, kuri šiandien yra „Mažeikių naftos“ operatorius, atsisakė savo teisių į papildomą 15 procentų faktinių valdymo išlaidų mokestį.

Dar vienas svarbus dokumentas, kurį valdyba patvirtino posėdžio metu, yra Paskolos Sutarties, kurią „Mažeikių nafta“ pasirašė su Lietuvos Vyriausybe,  vienu didžiausių bendrovės akcininkų, pakeitimas. Šis pakeitimas „Mažeikių naftai“ suteikia galimybę perfinansuoti paskolą bendrovei palankesnėmis sąlygomis.

Valdyba taip pat pakeitė „Mažeikių naftos“ biudžetą 2003 metams, papildydama jį naftos talpyklų Būtingės terminale statybos išlaidomis.

Vienas iš valdybos posėdžio klausimų buvo papildymai, kuriais keičiama bendrovės valdymo struktūra. Redas Kristanavičius, kuris iki šiol ėjo „Mažeikių naftos“ generalinio direktoriaus pavaduotojo marketingui pareigas, paskirtas generalinio direktoriaus pavaduotoju naftos ir naftos produktų logistikai. Gintaras Kairys, kuris buvo Saugos direktoriumi, dabar paskirtas generalinio direktoriaus pavaduotoju saugai.

Data: 2003-07-08
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 443) 9 26 08
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai