„Mažeikių naftos“ akcininkų susirinkimas pritarė pelno paskirstymui

29-04-2005  Naujienos

MAŽEIKIAI — Šiandien AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės 2004 metų finansinius rezultatus ir veiklos ataskaitą.

Bendrovė 2004 m. uždirbo 721,883 mln. litų (261,103 mln. JAV dolerių) audituoto konsoliduoto grynojo pelno pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP).

Akcininkų susirinkimas patvirtino 2004 metų pelno paskirstymą: pervesti 34.782.345,00 litus grynojo pelno į privalomąjį rezervą, skirti 247.608.946,00 litus dividendams išmokėti, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į ateinančius metus.

Data: 2005-04-29
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 610) 6 52 98
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai