„Mažeikių nafta“ praneša apie gerus 2004 m. veiklos rezultatus

21-02-2005  Naujienos

MAŽEIKIAI — „Mažeikių nafta“ Vilniaus vertybinių popierių biržai pranešė apie preliminarius konsoliduotus 2004 metų finansinius veiklos rezultatus.

2004 metais bendrovė uždirbo 721,8 mln. litų (260,8 mln. JAV dol.) grynojo pelno pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP). 2003-aisiais metais per tą patį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas siekė 220,9 mln. litų (71,9 mln. JAV dol.).

Bendrovės pajamos pasiekė 7,6 mlrd. litų (2,7 mlrd. JAV dol.), arba 2,3 mlrd. litų (1  mlrd. JAV dol.) daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

„2004-ieji metai tapo pačiais sėkmingiausiais Bendrovės istorijoje“, — sakė „Mažeikių naftos“ generalinis direktorius P. Nelson English. — Mūsų darbuotojų novatoriškumas ir pasiaukojamas darbas, bendrovės akcininkų — „Yukos“ ir Lietuvos Vyriausybės — parama, „Yukos“ sugebėjimas tiekti papildomus naftos kiekius, viršijusius mūsų metiniame plane numatytuosius, bei ypatingai aukštos naftos perdirbimo maržos tapo pagrindiniais veiksniais, nulėmusiais mūsų sėkmę“.

Per 2004 metus „Mažeikių nafta“ perdirbo 8,66 mln. tonų naftos — 1,5 mln. tonų daugiau, nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Įmonės perdirbimo apimtys gruodžio mėn. pasiekė rekordinį skaičių — perdirbta 832 tūkst. tonų naftos.

Per Būtingės terminalą šiuo laikotarpiu perkrauta 7,24 mln. tonų naftos, o 2003 metais — 10,71 mln. tonų naftos. Per 2004 metus terminalas aptarnavo 72 tanklaivius, per tą patį 2003 m. laikotarpį — 106 tanklaivius.

Biržų naftotiekiu 2004 m. transportuota 19,67 mln. tonų naftos ir dyzelino (20,56 mln. tonų — 2003 metais).
2004 metais „Mažeikių nafta“ surinko ir sumokėjo 2 mlrd. litų mokesčių.

Bendrovė taip pat grąžino 28 mln. litų (10,2 mln. JAV dol.) ilgalaikių paskolų, bei sumokėjo 71,8 mln. litų (25,9 mln. JAV dol.) palūkanų, įskaitant beveik 59 mln. litų (21,3 mln. JAV dol.) palūkanų, sumokėtų į Lietuvos biudžetą.

„Mažeikių naftai“ priskaičiuotas pelno mokestis, siekiantis 137,5 mln. litų (49,4 mln. JAV dol.), tapo didžiausiu Lietuvos istorijoje.

UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai, dukterinė „Mažeikių naftos“ įmonė, sėkmingai tęsia savo veiklą strateginėse rinkose.

Benzino, dyzelino ir kitų naftos produktų pardavimai Lietuvoje siekė 1,6 mln. tonų, 595 tūkst. tonų — Latvijoje, 427 tūkst. tonų — Estijoje ir 546 tūkst. tonų — Lenkijoje. Tuo tarpu 2003 metais Lietuvoje buvo parduota 1,5 mln. tonų, Latvijoje — 503 tūkst. tonų, Estijoje — 332 tūkst. tonų ir Lenkijoje — 300 tūkst. tonų.

Pardavimai į Vakarų Europą, JAV bei kitas pasaulio šalis per Klaipėdos uostą siekė 4,7 mln. tonų naftos produktų, tuo tarpu 2003 m. parduota 3,7 mln. tonų produktų.

Data: 2005-02-21
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 610) 6 52 98
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai