Išleista ataskaita „ORLEN – daugiafunkcinė energetikos organizacija. Bendrovės augimas nuo 2016 iki 2023 metų“

01-02-2024  


54 IMG_5135.JPG

„Nuo darbo ORLEN grupėje pradžios tvirtai tikėjau, kad būti vidutinybe – nėra tinkamas pasirinkimas. Šiandien galiu didžiuodamasis teigti, kad bendromis pastangomis sėkmingai užsitikrinome savo, kaip visaverčio Europos „aukščiausios lygos žaidėjo“ vietą“, – sako Danielis Obajtekas, ORLEN S.A. generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas savo įžanginiame žodyje ataskaitai „ORLEN – daugiafunkcinė energetikos organizacija. Bendrovės augimas nuo 2016 iki 2023 metų“. Šiame leidinyje ORLEN išdėstė pagrindines pastarųjų metų iniciatyvas ir laimėjimus, padėjusius siekiant strateginio tikslo – sukurti didžiausią Vidurio Europos kuro ir energetikos grupę, vykdančią diversifikuotą veiklą, sekančią lanksčiu ir skaidriu verslo modeliu bei gebančia įgyvendinti milijardų eurų vertės energetinio saugumo ir energetikos transformacijos projektus visame regione.

Pastaraisiais metais ORLEN grupė ėmėsi iššūkio sujungti keletą Lenkijos ir regiono energetiniam saugumui itin svarbių bendrovių. Sėkmingi susijungimai su Grupa LOTOS, PGNiG ir Energa paklojo pamatą kuriant stiprią daugiafunkcinės energetikos organizaciją, užsiimančią diversifikuota veikla, pradedant nuo gavybos, naftos perdirbimo bei energijos gamybos ir baigiant didmeninės bei mažmeninės prekybos veikla. Ši augimo trajektorija atitiko ir pasaulines tendencijas pereinant nuo viena kuro rūšimi pagrįstos energijos gamybos prie tvaresnių energijos rūšių derinio, kuriame vyrauja atsinaujinantys energijos ištekliai.

Šių susijungimų dėka ORLEN tapo įmonių grupe, kurios potencialas panašus į kitų pirmaujančių Europos bendrovių, veikiančių šiame sektoriuje, tokių kaip Repsol ar ENI, potencialą. „S&P Global Commodity Insights“ skelbiamame 2022 metų 250 geriausių pasaulio energetikos sektoriaus bendrovių reitinge ORLEN grupė iš 60-osios pakilo į 37-ą vietą. Praėjusių metų prestižinio Jungtinių Valstijų verslo žurnalo „Fortune“ didžiausių pagal pajamas bendrovių sąraše (Fortune Global 500) ORLEN užėmė 216 vietą, aplenkdama tokias korporacijas kaip Airbus, IBM ar Bayer, ir ženkliai pakildama nuo 2015 m. užimtos 454 vietos. Be to, „Fortune 500 Europe“, pirmą kartą paskelbtame 2023 m. lapkritį, ORLEN užėmė 44 vietą, tapdama aukščiausią reitingą turinčia Lenkijos bendrove.

ORLEN – pirmoji Vidurio Europos energetikos kompanija, paskelbusi ambicingą tikslą iki 2050 m. pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumo tikslą. Siekiant tokių ambicingų tikslų būtinos didžiulės investicijos. ORLEN šioje srityje vykdomų investicinių projektų mastą geriausiai iliustruoja skaičiai. 2016 metais jos investicijos sudarė apie 4,7 mlrd. zlotų, 2022 metais – 19,7 mlrd. zlotų, o per pirmuosius tris 2023 metų ketvirčius – 20,4 mlrd. zlotų.

ORLEN grupės augimas yra neatsiejamas nuo didėjančio dėmesio žaliavų ir kuro saugumo klausimams tiek Lenkijoje, tiek ir visame regione. Dėl susijungimų bei sėkmingai užmegztų verslo ryšių visame pasaulyje, taip pat kitų svarbių veiksnių mums pavyko išlaikyti stabilų degalų ir energijos tiekimą savo klientams pandemijos metu ir prasidėjus karui Ukrainoje. Per šį laikotarpį atsikratėme ankstesnės priklausomybės nuo rusiškos naftos, kuri dar 2015 metais sudarė beveik 100 % žaliavos, tiekiamos į ORLEN grupės naftos perdirbimo produktų gamyklas. Šiuo metu mūsų importuojamos žaliavos asortimentas yra pakankamai diversifikuotas, įskaitant naftą, išgautą Šiaurės jūroje, Vakarų Afrikos, Viduržemio jūros, Persijos ir Meksikos įlankos regionų naftą.

Be to, mes sėkmingai diversifikavome gamtinių dujų tiekimą į Lenkiją. 2015 metais „Gazprom“ tiekiamos dujos sudarė beveik 90 % PGNiG importuojamų dujų. Praėjus vos vieneriems metams į Prezidento Lecho Kačynskio vardo Svinouisčio suskystintų gamtinių dujų terminalą prie Baltijos jūros atplaukė pirmasis kito tiekėjo suskystintų gamtinių dujų krovinys. Nuo to laiko importuojamų suskystintų gamtinių dujų dalis nuolat didėjo, o 2022 metais jos tapo pagrindiniu dujų šaltiniu Lenkijos vartotojams Tais pačiais metais pradėtas tiesti „Baltic Pipe“ dujotiekis, sujungsiantis Lenkiją su Norvegijos kontinentiniu šelfu, kuriame ORLEN vykdo intensyvią angliavandenilių gavybą. Todėl nuo 2023 metų Lenkijos ekonomika tapo visiškai nepriklausoma nuo naftos ir dujų tiekimo iš Rusijos.
 
Sėkmingą verslo plėtrą lemia ne tik stabilumas, bet ir pasirengimas diegti pažangiausias technologijas ir sprendimus. Per pastaruosius aštuonerius metus ORLEN daug investavo į įvarius žaliosios energijos projektus, įskaitant jūros ir sausumos vėjo jėgainių, saulės jėgainių, biodujų ir biometano, elektromobilumo ir vandenilio projektus. Planuojama, kad 2023–2030 metais Grupės išlaidos investicijoms iš viso sieks 320 mlrd. zlotų, iš kurių net 40 % bus skirta būtent anglies dioksido išmetimo mažinimo projektams, t. y. atsinaujinančiosios energijos išteklių gamybos plėtrai. 2023 m. ORLEN grupė priėmė galutinį investicinį sprendimą dėl Lenkijos pirmosios jūrinės vėjo jėgainės „Baltic Power“ statybos. Ši jėgainė iki 2026 m. pasieks tokius pajėgumus, kurie leis į šalies elektros energijos tinklus tiekti beveik 1,2 GW švarios energijos, kuri patenkintų 1,5 mln. namų ūkių poreikius. Be to, siekdama užtikrinti pakankamą techninę infrastruktūrą jūrinei pramonei, bendrovė taip pat pradėjo specialaus Svinouisčio terminalo statybą.

„2023 m. vasarį užbaigę eilę susijungimų, peržiūrėjome ORLEN2023 strategiją, pasistūmėdami numatomų investicinių išlaidų prasme nuo 140 mlrd. iki 320 mlrd. zlotų. Vienas iš kertinių ORLEN grupės ateities elementų yra žalieji projektai, kurių leis pasiekti nulinį grynąjį išmetamo anglies dioksido kiekį. Iki 2030 metų šioms iniciatyvoms planuojame išleisti 120 mlrd. zlotų. ORLEN yra energetikos pertvarkos, kuri itin svarbi užtikrinant Lenkijos ekonomikos konkurencingumą, priešakinėse linijose. Sėkmingai įgyvendindami ambicingą investavimo strategiją tuo pat metu liekame įsipareigoję dalytis pelnu su akcininkais“, – teigia Danielis Obajtekas.

2023 m. ORLEN paskirstė rekordinę 6,4 mlrd. zlotų dividendų sumą. Šios išaugusio pelno pasidalijimo galimybės – tai vienas iš daugiafunkcinės energetikos grupės kūrimo proceso rezultatų.

Pastaraisiais metais ORLEN grupė taip pat sistemingai stiprino savo pozicijas biodegalų segmente. 2018 m. buvo patvirtinta Biodegalų programa, kuria siekiama dešimteriopai padidinti bendrovės biodegalų gamybos pajėgumus iki 3 mln. tonų iki 2030 m. Šiam tikslui pasiekti skirta per 15 mlrd. zlotų. ORLEN biodegalų projektai, vystomi Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje, prisideda prie darbo vietų kūrimo ir žemės ūkio produkcijos, naudojamos žaliavai, paklausos stabilizavimo.
 
Kurdama lanksčią daugiafunkcinę energetikos grupę, ORLEN imasi naujų veiklos sričių, tuo pačiu skirdama didelį dėmesį ir savo ištakoms. Todėl 2021 m. pradėta Plocko gamyklos Olefinų gamybos III komplekso plėtra. Tai yra didžiausias pastarųjų dviejų dešimtmečių naftos chemijos investicinis projektas Europoje. Įgyvendinus modernizaciją, šis kompleksas apie 1 mlrd. zlotų prisidės prie ORLEN metinio veiklos pelno ir dėka pačių pažangiausių technologijų padės sumažinti taršos intensyvumą iki 30 proc. pagamintos produkcijos tonai. Olefinų gamybos III komplekso plėtros projektą numatoma užbaigti 2027 m. Įgyvendinusi šį projektą, ORLEN įgys visas galimybes užimti lyderio, kuriam priklauso apie 40 proc. visų regiono olefinų gamybos pajėgumų, pozicijas.

Pastaruosius aštuonerius metus Grupė taip pat intensyviai plėtojo mažmeninės prekybos segmentą. Strategijoje numatyta, kad iki 2030 m. Lenkijoje ir regione Grupė valdytų ne mažiau kaip 3 500 ORLEN prekės ženklo modernių degalinių. Investavę ir užbaigę daugybę įsigijimų, įskaitant trečiojo pagal dydį Austrijos mažmeninės degalų prekybos tinklo perėmimą, jau pasiekėme daugiau kaip 98 % šio tikslo.

Sparčiai plėtodama savo veiklą ir nepaliaujamai investuodama, ORLEN grupė tapo didžiausia mokesčių mokėtoja Lenkijoje, į valstybės biudžetą sumokanti milijardus zlotų. „Didžiuojuosi galėdamas pabrėžti, kad ORLEN yra didžiausia pelno mokesčio mokėtoja Lenkijoje. Mūsų mokestinės prievolės 2022 m. sudarė nemenką 4,37 mlrd. zlotų sumą. Prieš kiek mažiau nei dešimtmetį, 2016 m., šis skaičius siekė 1,14 mlrd. zlotų. Tai įtikinamai įrodo, kad einame teisinga kryptimi. Per pirmuosius šešis 2023 m. mėnesius Grupė sumokėjo 36,5 mlrd. zlotų įvairių mokesčių ir įmokų į valstybės ir vietinės valdžios biudžetus. Šios lėšos prisideda prie šalies piliečių nuolatinio gyvenimo kokybės gerinimo“, – naujausioje ataskaitoje pažymi Danielis Obajtekas.

Dar viena veiksminga priemonė, padedanti siekti mūsų Grupės verslo tikslų, yra rėmimo veikla. Pastaraisiais metais ORLEN bendradarbiauja su profesionaliais sportininkais ir neįgaliųjų sporto atstovais bei dalyvauja iniciatyvose, kurių tikslas – pagerinti sąlygas sportuoti 300 000 vaikų ir jaunuolių. Be to, bendrovė bendradarbiauja su kultūros įstaigomis ir remia svarbius bendruomenės projektus.

** Norėdami susipažinti su visa „ORLEN – daugiafunkcinė energetikos organizacija. Bendrovės augimas nuo 2016 iki 2023 metų“ ataskaita, ją rasite adresu: orlen.pl/multi-utility-orlen-report 

ORLEN inf.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai