Ekologinė situacija Būtingės terminalo zonoje stabili

01-03-2004  Naujienos

BŪTINGĖ — Penktadienį, vasario 27 d. Būtingėje valstybinių institucijų atstovams ir  specialistams buvo pristatyta AB „Mažeikių nafta“ Būtingės terminalo aplinkos monitoringo 2003 metų ataskaita. Aplinką ties Būtingės terminalu jau ketvirtus metus stebi, monitoringo metu atliekamus tyrimus koordinuoja Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Monitoringo 2003 metais surinkti duomenys rodo, kad ekologinė situacija Būtingės terminalo zonoje  yra stabili ir atitinka dabartinę Baltijos jūros būklę.

Terminalo poveikio zonos oro monitoringą ketvirtus metus atlieka AB „Mažeikių nafta“ aplinkos tyrimų laboratorija, kuri praėjusiaisiais metais nenustatė atmosferos užterštumo leistinos ribos viršijimo atvejų. Kranto zonos monitoringą atliko Vilniaus Universiteto mokslininkai, požeminio vandens monitoringą — UAB „Grota”, hidrogeocheminį ir hidrobiologinį monitoringą — Jūrinių tyrimų centras, ichtiologinį monitoringą — Žuvininkystės tyrimų laboratorija.

Pasak AB „Mažeikių nafta“ vyriausiojo ekologo Arvydo Kukulskio, „Per ketverius Būtingės terminalo veiklos metus aplinkos monitoringo metu sudaryta išsami ir patikima duomenų bazė. Aplinkosauga buvo ir lieka svarbi mūsų kompanijos veiklos sritis, šiandien jau matome šios veiklos rezultatus.”

UAB „Grota” ekspertų duomenimis, gruntinio vandens sudėtis Būtingės terminalo zonoje atitinka šioms apylinkėms būdingo gruntinio vandens sudėtį.

Vilniaus universiteto mokslininkų, stebėjusių jūros krantą ties Būtingės terminalu, duomenimis,  pastaraisiais metais nustatytos teigiamos kranto raidos tendencijos. Ataskaitoje pateikiami duomenys, kad paplūdymyje susiformavo storesnė nešmenų danga, pustomas smėlis kaupiasi kopų papėdėje.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūros siūlymu, suderino naują aplinkos monitoringo programą 2004–2006 metams, Būtingės terminalo aplinka bus atidžiai stebima ir toliau.

Data: 2004-03-01
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 610) 6 52 98
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai