Didindama veiklos efektyvumą „ORLEN Lietuva“ siekia sumažinti makroekonominių sąlygų poveikį

24-01-2014  

Finansiniai rezultatai 2013 m. IV ketv., lyginant su 2012 m. IV ketv.:
 
• 7 % išaugę pardavimai vidaus rinkose (11 proc. 2013 m. / 2012 m.);
• 24 % didesni pardavimai į NVS ir kitas rinkas (11 proc. 2013 m. / 2012 m.);
• 3 % didesni pardavimai į Baltijos šalių rinkas (9 proc. 2013 m. / 2012 m.);
• 2 procentiniais punktais (p.p.) išaugęs pardavimų vidaus rinkose ir jūra santykis (4 p.p. 2013 m. / 2012 m.);
• 18 % sumažėjusios pajamos iš produkcijos pardavimų (1 proc. 2013 m. / 2012 m.);
• 8 p.p. didesnis įrenginių tinkamumo naudoti rodiklis 2013 m. / 2012 m.;
• Rekordiškai žemas vidinis kuro vartojimas ir nuostoliai – 0,2 proc. punktais mažesnis 2013 m./2012 m.
 
Nepalankios makroekonominės sąlygos ir ženkliai mažėjančios naftos perdirbimo maržos visoje Europoje turėjo didelės įtakos bendrovės „ORLEN Lietuva“ veiklai, todėl 2013 m. IV ketvirtį bendrovės pajamos sumažėjo 18%, lyginant su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. EBITDA (pelnas iki palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir nusidėvėjimo atskaitymų) pagal LIFO apskaitos metodą 2013 m. IV ketvirtį siekė -48 mln. JAV dolerių (USD).
 
Itin didelė konkurencija pasaulinėse degalų rinkose, paradigminiai pokyčiai, susiję skalūnų naftos gavyba Jungtinėse Amerikos Valstijose, bei bendrovei nepalankios logistikos sąlygos turėjo labai didelės neigiamos įtakos „ORLEN Lietuvos“ rezultatams. Dėl susiklosčiusios padėties sumažėjo bendrovės pajamos, o ji pati 2013 metais buvo priversta mažinti  perdirbimo apimtis.
 
„ORLEN Lietuva“, didžiausia Lietuvos bendrovė ir eksporto lyderė, stabilią ir sėkmingą veiklą gali užtikrinti tik sumažindama sąnaudas, o ypač logistikos srityje. Naujasis produktotiekis iš Mažeikių į jūrų terminalą yra gyvybiškai būtinas, siekiant išlaikyti lietuviškų naftos produktų konkurencingumą pasaulinėse rinkose ir sukurti tvirtą pagrindą ilgalaikei bendrovės veiklai“, – teigia „ORLEN Lietuvos“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.
Siekdama sumažinti nepalankių rinkos sąlygų poveikį, bendrovė 2013 m. IV ketvirtį 15 p.p. sumažino įrengimų išnaudojimą, lyginant su 2012 m. IV ketvirčiu. Tačiau metinis įrenginių išnaudojimo rodiklis išaugo 5,72 p.p.
Nuolatinis dėmesys Baltijos šalių rinkų plėtrai lėmė, kad paskutinį 2013 m. ketvirtį per metus 11% išaugo pardavimai vidaus rinkose bei 2 proc. punktais buvo pagerintas pardavimų vidaus rinkose ir jūra santykis (4 proc. punktais lyginat 2013 m. ir 2012 m.).
 
Nepaisant didesnių pardavimų vidaus rinkose, bendrovės metininės pardavimų apimtys (2013 m. / 2012 m.) sumažėjo 17% dėl 2013 m. IV ketvirtį per metus 35% mažesnių pardavimų jūra apimčių (2% 2013 m. / 2012 m.).
2014 metais „ORLEN Lietuva“ ir toliau sieks įgyvendinti savo veiklos tikslus, susijusius su bendrovės veiklos efektyvumo didinimu. Bendrovė, siekdama padidinti maržą, skirs didelį dėmesį didesnėms šviesiųjų naftos produktų išeigoms, panaudodama visbrekingo likučio vakuuminės rektifikacijos technologiją. Bendrovė taip pat dės pastangas, siekdama padidinti pardavimų vidaus rinkose dalį bei optimizuoti logistikos išlaidas, įgyvendindama produktotiekio statybos į jūrų terminalą projektą.​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai