Akredituotas „Mažeikių naftos“ kokybės tyrimų centras

03-11-2005  Naujienos

MAŽEIKIAI — Šiandien Lietuvos nacionalinis akreditavimo biuras AB „Mažeikių nafta“ kokybės tyrimų centrui įteikė Europos Sąjungoje pripažįstamo akreditavimo pažymėjimą.

Šis pažymėjimas patvirtina, kad kokybės tyrimų centro (KTC) atliekami šviesiųjų naftos produktų tyrimai atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto taikomo laboratorijų kompetencijos nustatymui reikalavimus. Akredituotą veiklą sudaro 53 tyrimo metodai ir  2 ėminių metodai. Nuo šiol „Mažeikių naftos“ išduodami tyrimo protokolai turi akreditavimo simbolį, kuris patvirtina, kad kokybės tyrimų centre sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės sistema.

„Mažeikių nafta“ daug dėmesio skiria gaminamų produktų kokybei. Gamybos procese nuolat tikrinama tarpinių produktų kokybė, o pagamintiems produktams išduodami kokybės pažymėjimai. Be to centras atlieka tyrimus ir užsakovų Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje prašymu.

„Mažeikių naftos“ centrinė laboratorija įkurta 1979 m. Jos paskirtis — gaunamos žaliavos ir produkcijos kokybės kontrolė. Laboratorija 2001 m. reorganizuota į kokybės tyrimų centrą. Centre veikia šviesiųjų naftos produktų laboratorija, dujų sieros ir tamsiųjų naftos produktų laboratorija, tiriamųjų darbų ir žaliavos įvadinės kontroles laboratorija, garo, vandens ir oro laboratorija ir aptarnavimo baras. KTC savo veikloje vadovaujasi kokybės politika, užtikrinančia gerą profesinę praktiką, bešališkumą ir kokybišką tyrimų atlikimą.

Nuo 2000 metų kokybės tyrimų centras sėkmingai dalyvauja profesionalumo tikrinimo testuose Nyderlanduose ir Prancūzijoje. 2004 m. Nyderlandų laboratorinių tyrimų institutas suteikė tris meistriškumo pažymėjimus („Certicate of Excellence“) už reaktyvinio kuro ir dyzelino tyrimus bei cetaninio skaičiaus nustatymą.

AB „Mažeikių nafta“ kokybės tyrimų centras taip pat dalyvauja  Europos komisijos etaloninių (paliudytųjų) medžiagų ir matavimų instituto organizuotoje tarptautinėje matavimų vertinimo programose IMEP.

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai