AB „Mažeikių nafta" valdyba patvirtino 2004 metų finansinius rezultatus bei bendrovės akcininkų susirinkimo datą

29-03-2005  Naujienos

Kovo 25 d. AB „Mažeikių nafta“ valdyba patvirtino bendrovės 2004 m. audituotus konsoliduotus finansinius rezultatus bei veiklos ataskaitą.  Finansinių rezultatų auditą atliko bendrovė „PricewaterhouseCoopers“.

Bendrovė 2004 m. uždirbo 721,883 mln. litų (261,103 mln. JAV dolerių) grynojo pelno pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP). Tuo tarpu 2003 m. bendrovės uždirbtas pelnas siekė  220,946 mln. litų (71,962 mln. JAV dolerių).

„Mažeikių naftos“ pajamos 2004 m. pasiekė 7,663 mlrd. litų (2,760 mlrd. JAV dolerių), tuo tarpu 2003 m. jos siekė 5,297 mlrd. litų (1,736 mlrd. JAV dolerių).

Audituoti finansiniai rezultatai bus pateikti tvirtinti bendrovės akcininkų susirinkime. 

Valdyba taip pat pritarė AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų pelno paskirstymo projektui. Siūloma pervesti 5 proc. grynojo pelno į privalomąjį rezervą, o likusį nepaskirstytą pelną perkelti į ateinančius metus. Galutinį sprendimą priims Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB „Mažeikių naftos“ valdybos sprendimu nutarta, kad bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks 2005 m. balandžio 29 d. Mažeikiuose.

Valdyba taip pat patvirtino Sauliaus Vorausko kandidatūrą eiti akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ asocijuoto direktoriaus pavaduotojo pareigas.

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai