AB „Mažeikių nafta“ Kolektyvinė sutartis grindžiama socialinės partnerystės principais

23-03-2004  Naujienos

MAŽEIKIAI — Penktadienį, kovo 19 d. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius P. Nelson English ir jungtinės profesinių sąjungų atstovybės įgaliota AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė pasirašė naująją Kolektyvinę sutartį.

Bendrovės darbuotojai konferencijoje patvirtino dvišalės Bendrovės administracijos ir AB „Mažeikių nafta“ bei AB „Naftotiekis“ profsąjungų jungtinės atstovybės komisijos parengtą Kolektyvinės sutarties projektą 2004–2005 metams.

Anot „Mažeikių naftos” generalinio direktoriaus Paul Nelson English, “naujoji Kolektyvinė sutartis atspindi šiandieninę situaciją, administracijos ir profesinių sąjungų siekį tęsti ankstesnius susitarimus, stiprinti socialinę partnerystę.”

AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė pastebėjo, kad “Kolektyvinė sutartis sudaryta tarp dviejų šalių — Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, sutartis galiojimo metu nenutraukiama, apie jos vykdymą bus atsiskaitoma Bendrovės padalinių susirinkimuose, be to, įteisinti ir Kolektyvinės sutarties šalių įsipareigojimai — darbdavio, darbuotojų ir profesinės sąjungos pareigos.”

Data: 2004-03-23
Papildoma informacija: 
Giedrius Karsokas
AB „Mažeikių nafta“
Tel.: (8 610) 6 52 98
Faks.: (8 443) 9 25 79
giedrius.karsokas@nafta.lt

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai