AB „ORLEN Lietuva“ skelbia 2023 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatus

22-02-2024  

2023 m. ketvirtąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ grupės:

- pajamos siekė 1,766 mlrd. JAV dol.;
- EBITDA pagal LIFO metodiką sudarė 15,9 mln. JAV dol.;
- grynasis pelnas – 7,3 mln. JAV dol.;
- naftos perdirbimo produktų gamykla dirbo panaudodama 87 proc. pajėgumų.

Nors praėjusių metų paskutiniai trys mėnesiai pasižymėjo nestabilia geopolitine situa​cija pasaulyje, vangia paklausa ir neužtikrintumu didžiųjų šalių ekonomikose, akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“ pavyko šį periodą dirbti pelningai. Bendrovės grynasis pelnas 2023 m. IV ketvirtį sudarė kiek daugiau nei 7,3 mln. JAV dolerių, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) pagal LIFO metodiką siekė 15,9 mln. JAV dol.

Dėl nepalankios makroekonominės situacijos, lyginant paskutinius ketvirčius 2022 ir 2023 metais, maždaug 18 proc. sumažėjo AB „ORLEN Lietuva“ grupės pajamos: 2022 m. IV ketv. pajamos sudarė 2,160 mlrd. JAV dol., o 2023 m. ketv. – 1,766 mlrd. JAV dol. Šiam pajamų pokyčiui didžiausią įtaką turėjo spalio – gruodžio mėnesiais kritusios benzino, dyzelino ir aviacinio kuro JET A-1 kainos bei sumažėjusi šių produktų paklausa rinkose.

Išnaudodama beveik 87 proc. faktinio savo pajėgumo AB „ORLEN Lietuva“ valdoma vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo produktų gamykla 2023 spalio – gruodžio mėnesiais perdirbo daugiau nei 2,2 mln. tonų naftos žaliavos. Traukiantis pardavimo apimtims sausumos keliu Baltijos šalyse, bendrovei pavyko pagerinti eksporto rezultatus į Ukrainą bei kaimyninę Lenkiją. 

„Nors makroekonominės sąlygos pasaulyje nuolat kinta bei paskutinį 2023 metų ketvirtį buvo sudėtingos, ORLEN Lietuva grupės finansiniai rezultatai išliko teigiami. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skaičiuojant visus pervestus mokesčius (įskaitant PVM bei akcizo) didžiausia šalies mokesčių mokėtoja praėjusiais metais buvo paskelbta AB „ORLEN Lietuva“, – teigė AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Radoslaw Misztalewski. – „Kaip vienintelis naftos perdirbėjas Baltijos šalyse, jaučiame atsakomybę už viso regiono energetinį saugumą ir, sykiu, džiaugiamės galėdami savo veikla ir investicijomis svariai prisidėti prie šalies ekonominio konkurencingumo bei bendrųjų nacionalinių pajamų stabilumo“.

Nuo 2006 m. ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. AB „ORLEN Lietuva“ neseniai tapo ORLEN S.A. integruotos naftos chemijos grandinės dalimi.  

ORLEN Grupė – tai integruota, diversifikuotą veiklą vykdanti energetikos bendrovė, įtraukta į prestižinius Fortune Global 500 ir Platts TOP250 sąrašus. Tai pirmoji bendrovė regione, paskelbusi siekius užtikrinti poveikio klimato neutralumui tikslus 2050 m. Neseniai užbaigtų įsigijimo ir susijungimo procesų dėka ji prisijungė prie 150 didžiausių pasaulio bendrovių sąrašo. ORLEN Grupė veikia 10-yje rinkų: Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Kanadoje, Norvegijoje ir Pakistane. 

Iki šio dešimtmečio pabaigos ORLEN Grupė numato investuoti daugiau nei 320 mlrd. zlotų strateginių projektų įgyvendinimui, iš kurių apie 40 proc. bus skirta žaliosioms investicijoms, įskaitant jūrines ir žemynines vėjo jėgaines, saulės jėgaines, biodujas ir biometaną, biodegalus, elektromobilumą, žaliąjį vandenilį ir sintetinius degalus.

ORLEN Lietuva inf.

12DSC04271.jpg

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai