AB „ORLEN Lietuva“ komentaras dėl arktinio dyzelino maišymo su biodegalais

04-01-2021  

08CM5580.JPG
Nuo 2020 m. gruodžio vidurio visuomenės informavimo priemonėse publikuojamas Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidento Aušrio Macijausko interviu, kuriame teigiama, jog dėl AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) sprendimo „lietuviškus biodegalus keisti importine žaliava, žemės ūkis negaus daugiau nei 48 mln. eurų pajamų“. Straipsniuose nurodoma, kad Lietuvos ūkininkai kreipsis į Bendrovę su prašymu paaiškinti, kodėl vietoje lietuviškų rapsų į biodegalus maišomas kontraversiškai vertinamas palmių aliejaus produktas (PFAD).

Atkreipiame dėmesį, jog nors minėtas interviu pirmą sykį paskelbtas 2020 m. gruodžio 16 dieną, tačiau iki šiol Bendrovė nėra gavusi straipsniuose minimo Lietuvos ūkininkų kreipimosi. Taip pat patiksliname, jog Palmių riebiųjų rūgščių distiliatas (angl. Palm Fatty Acid Distilate – PFAD) nėra alyvpalmių aliejaus produktas. Tai yra alyvpalmių aliejaus, naudojamo maisto ir kosmetikos pramonėje, gamybos liekana. Pastaroji nėra pripažinta didelę riziką netiesioginiam žemės naudojimo keitimui keliančia žaliava pagal Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/807 nustatytus kriterijus, todėl jos naudojimas biodyzelino gamyboje yra priimtinas. Manoma, kad tai yra vienas efektyviausių šios liekanos panaudojimo būdų, todėl biodyzelino ir parafininio dyzelino gamintojai renkasi šią žaliavą gamybos procese.

Visuomenės informavimo priemonėse skelbiamame Aušrio Macijausko interviu nurodoma, jog „iki šiol „ORLEN Lietuva“ dyzeline naudojo biodegalus pagamintus iš riebiųjų rūgščių metilo esterio (RRME), pagamintus iš vietinio rapsų aliejaus“. Paskelbta informacija nėra tiksli – Bendrovė 2020 metais į dyzeliną maišė biodyzeliną (RRME), pagamintą ne tik iš vietinių (Lietuvoje užaugintų) rapsų aliejų, bet ir panaudoto kepimo aliejaus. Pažymėtina, kad visą 2020 metais rinkoje realizuotą biodyzeliną, pagamintą iš rapsų aliejaus (Rapeseed / Canola), Bendrovė konkurso būdu įsigijo iš Lietuvos ir Latvijos biodyzelino gamintojų. Lietuviškos kilmės rapsų aliejus sudarė 66 proc. Likusios dalies – 34 proc. – rapsų aliejaus kilmės šalys gamintojų deklaruotais duomenimis buvo: Rusija (13 proc.), Latvija (10 proc.), Ukraina, Baltarusija ir kt.

Privalomas reikalavimas į dyzeliną maišyti 7 proc. biodegalų (netaikant jokių išimčių) įsigaliojo 2020 metų balandžio mėnesį. Apie tai, kad šis imperatyvus reikalavimas taps iššūkiu arktinio dyzelino kokybei, Bendrovė aktyviai informavo tiek kompetentingas valstybės institucijas, tiek Lietuvos Respublikos Seimo komitetus ir komisijas. Bendrovė nuosekliai laikosi nuomonės, kad į arktinį dyzeliną reikėtų maišyti neprastesnės kokybės biodegalus, nei bazinis mineralinis kuras. Riebiųjų rūgščių metilesteris (RRME), nepriklausomai nuo to, iš kokios žaliavos jis pagamintas, savo kokybiniais parametrais neatitinka minėtos sąlygos. Atkreipiame dėmesį, jog RRME ir arktinio dyzelino mišinio savybės, bėgant laikui, prastėja. Apie šiuos techninius iššūkius ir galimas maišymo pasekmes buvo vykdyta ne viena vieša diskusija, kuriose Bendrovės atstovai ne kartą deklaravo, kad jokių kompromisų degalų kokybės atžvilgiu Bendrovė nedarys. 

Aukščiau nurodytose publikacijoje Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas Aušrys Macijauskas teigia, jog „kiekvienas uždirbtas euras yra svarbus, todėl su nerimu žiūrima į situaciją rapsų rinkoje, kai vietinę produkciją išstumia pigus importas iš Azijos valstybių“.  Akcentuojame, jog Bendrovė 2020 metais neimportavo biodegalų iš Azijos valstybių. Parafininis dyzelinas (HVO), skirtas maišyti su arktiniu dyzelinu 2020–2021 metų žiemos laikotarpiu, yra įsigytas iš Europos Sąjungoje registruoto gamintojo ir yra pagamintas Europoje.
 
Taip pat pabrėžiame, Bendrovė į rinkai tiekiamus degalus nemaišo ir neplanuoja maišyti biodegalų pagamintų iš alyvpalmių aliejaus (Crude Palm Oil). Alyvpalmių aliejus, kaip biodegalų žaliava, nėra priimtina Bendrovei ir tai esame įtraukę į visų 2020 metais vykusių biodegalų įsigijimo konkursų sąlygas. Dalis mūsų klientų – degalinių tinklų – taip pat šią žaliavą yra įtraukę į nepageidaujamų žaliavų sąrašą. Suprantame vartotojų susirūpinimą dėl šios žaliavos naudojimo biodegalų gamybai. Vykstant viešiems klausymams Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete, Bendrovė palaikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos poziciją biodegalų, kurie yra pagaminti naudojant žaliavas, pripažintas didelę riziką netiesioginiam žemės naudojimo keitimui keliančiomis žaliavomis pagal Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/807 nustatytus kriterijus, ankstesniam uždraudimui, nei to reikalauja Europinės direktyvos, tai yra nuo 2023 m. gruodžio 31 dienos.

Galutiniai vartotojai, pavyzdžiui, ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės, taip pat Lietuvos Geležinkeliai palankiai įvertino AB „ORLEN Lietuva“ tiekiamo šaltojo laikotarpio sąlygas atitinkančio degalų bei biodegalų mišinio kokybę. Dyzelinu, sumaišytu su parafininiu dyzelinu (HVO), didmeninėje rinkoje prekiaujame nuo 2020 m. lapkričio 23 dienos. Bendrovė iki šiandienos nėra gavusi nei vieno kliento skundo dėl kokybės. Tai patvirtina, kad pasirinktas teisingas sprendimas degalų kokybės atžvilgiu. Pažymime, kad Bendrovė nėra gavusi nei vieno paklausimo dėl žaliavų, naudojamų bendrovės maišomų biodegalų gamybai, tačiau gavome ne vieną paklausimą dėl informacijos, kad į degalus žiemos laikotarpiu nebus maišomas riebiųjų rūgščių metilesteris, patvirtinimo.

Norime pabrėžti, kad parafininio dyzelino, pagaminto hidrovalymo būdu, fizinės savybės iš esmės skiriasi nuo Lietuvoje gaminamo riebiųjų rūgščių metilesterio, todėl jų kainų lyginimas nepagrįstas. Dėl gamybos sąnaudų bei išeigų iš tos pačios žaliavos hidrovalymo būdu pagamintas parafininis dyzelinas yra brangesnis, tačiau jo kokybė bei savybių stabilumas žemoje temperatūroje yra veiksniu, kuris atsveria kainų skirtumą. Vykdydama reikalavimą į dyzeliną maišyti 7 % biodegalų, Bendrovė rinkai pasiūlė kokybišką 1 klasės arktinio dyzelino ir parafininio dyzelino (HVO) mišinį. Malonu, kad praėjusių metų gruodžio mėnesį Bendrovės klientai pasirinko įsigyti šiuos degalus. 2020-ųjų gruodį 1 klasės arktinio dyzelino maišymui su biodegalais didmeninės prekybos įmonės neįsigijo. Pagrįstai manome, kad klientai įvertino mūsų pastangas rinkoje nedaryti kompromisų kokybės atžvilgiu.
 
ORLEN Lietuva inf. 

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai