AB „ORLEN Lietuva“ antrojo šių metų ketvirčio rezultatai

05-08-2022  

foto1.jpg
2022 m. antrąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ grupės:
 
- pajamos siekė 1,704 mlrd. JAV dol.;
- naftos perdirbimo produktų gamykla perdirbo 1,4 mln. tonų žaliavos;
- EBITDA pagal LIFO metodiką nuostolis sudarė 255 mln. JAV dol.;
- grynasis nuostolis – 209 mln. JAV dol.;
- pardavimai Baltijos šalių rinkose, palyginus su pirmuoju ketvirčiu šiais metais, išaugo vidutiniškai 12 proc.
 
Įtempta makroekonominė situacija pasaulyje atsispindi AB „ORLEN Lietuva“ šių metų II ketvirčio rezultatuose. Veiklos nuostolis prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) pagal LIFO metodiką 2022 m. II ketvirtį sudarė 255 mln. JAV dol. (tuo pačiu periodu praėjusiais metais šis finansinis rodiklis buvo taip pat nuostolingas ir sudarė 17,5 mln. JAV dol.). Šių metų antrojo ketvirčio rodikliams didelę įtaką padarė ilgalaikio turto vertės sumažėjimas 162,2 mln. JAV dolerių. Praėjusį ketvirtį AB „ORLEN Lietuva“ patyrė grynąjį nuostolį – 209 mln. JAV dol. (2021 II ketv.  grynasis nuostolis buvo 12 mln. JAV dol.). Turto vertės sumažėjimo rezultatus lėmė nestabili geopolitinė padėtis pasaulyje ir ateities naftos rinkos vertinimų nepastovumas. Vertės sumažėjimo testas atliktas remiantis iš PKN ORLEN S.A. gautomis būsimų laikotarpių makroekonominėmis prielaidomis. Šio vertinimo metu buvo nustatyta, kad turto atsiperkamoji vertė yra mažesnė už turto balansinę vertę.
 
Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ antrojo šių metų ketvirčio pajamos, lyginant su tuo pačiu periodu praėjusiais metais, ūgtelėjo 46 procentais (nuo 1,165 mlrd. JAV dol. 2021 m. II ketv. iki 1,704 mlrd. JAV dol. 2022 II ketv.). Ženkliai didesnes pajamas sąlygojo šių metų pavasarį sparčiai augusios pasaulinės naftos žaliavos ir naftos produktų kainos. Palyginus I ir II šių metų ketvirčius, daugiau produkcijos parduota visose Baltijos šalyse: Lietuvoje – 9 proc., Latvijoje – 15 proc., Estijoje – 14 proc.
 
Praėjusį ketvirtį beveik 40 dienų vienintelės Baltijos šalyse naftos perdirbimo produktų gamyklos technologiniai įrenginiai buvo sustabdyti kapitaliniam remontui ir modernizacijai. Per likusį periodą gamykla perdirbo kiek daugiau nei 1,4 mln. tonų žaliavos (2021 m. per tris II ketvirčio mėnesius perdirbta beveik 2 mln. tonų žaliavos).
 
„Nors makroekonominės sąlygos pasaulyje nuolat kinta bei kartais tampa itin sudėtingos, ORLEN ženklas siekia stiprinti padėtį naftos rinkoje ir planuoja didžiules investicijas į plėtrą,“ – teigė AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnicki. – „Šių metų rugpjūčio 11 dieną vienintelėje Baltijos šalyse naftos perdirbimo produktų gamykloje bus iškilmingai paminėta Žaliavos likučio konversijos įrenginio statybų pradžia. Viso regiono ekonomikai ir energetiniam saugumui itin svarbus projektas sykiu yra ir didžiausia Lenkijos kapitalo investicija Lietuvoje. Įgyvendinus šį projektą galėsime gaminti vertingesnius naftos perdirbimo produktus, padidinsime bendrovės pelną ir sustiprinsime jo stabilumą.“
 
ORLEN Lietuva inf.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai