„ORLEN Lietuva“ skelbia dėl palankios makroekonominės aplinkos pagerėjusius finansinius rezultatus

23-04-2015  Naujienos

2015 metų I ketvirtį „ORLEN Lietuva“ užfiksavo:
- 101 mln. JAV dolerių EBITDA pagal LIFO,
- 12 procentinių punktų (lyginant su praėjusių metais) padidėjusį gamybos pajėgumų panaudojimą,
- 17 procentų (lyginant su praėjusiais metais) išaugusius pardavimus,
- Toliau gerėjančius veiklos rodiklius.

2015 m. I ketvirtį pagerėjusios makroekonominės sąlygos ir puikūs veiklos rezultatai leido akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“ pasiekti 101 mln. JAV dolerių EBITDA pagal LIFO. Tuo pat metu bendrovės grynasis pelnas buvo 47 mln. JAV dolerių.

„ORLEN Lietuva“ yra įsipareigojusi nuolat gerinti savo veiklą, todėl 2015 m. I ketvirtį buvo pasiekti geresni veiklos rodikliai: 0,3 procentiniais punktais (lyginant su praėjusiais metais) padidėjo šviesiųjų produktų išeiga, 0,9 procentiniais punktais (lyginant su praėjusiais metais) sumažėjo vidaus vartojimas, pagerėjo įrengimų eksploatacinė parengtis ir pajėgumų panaudojimas.

„ORLEN Lietuva“ tikslas – lankstumas ir veiklos efektyvumas. Mes bandome prisitaikyti prie aplinkybių ir išnaudojame visas verslo galimybes, siekdami užimti vietą rinkoje, kurioje vyrauja didelė konkurencija. 2015 m. I ketvirtį mums pavyko pasiekti gerų rezultatų, daugiausia dėl palankių makroekonominių sąlygų, tačiau išliekame budrūs, kad, sąlygoms pablogėjus, būtume tam pasiruošę“,– sakė akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

„ORLEN Lietuva“ yra didžiausia Lietuvos įmonė, eksportuojanti daugiausia produkcijos ir sumokanti didžiausius mokesčius. Nuo 2006 m. PKN ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dolerių Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms į ją. PKN ORLEN dar nėra skyrusi „ORLEN Lietuva“ pelno dalies dividendų išmokėjimui, o visus bendrovės finansinius resursus reinvestuoja į jos plėtrą.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai