„ORLEN Lietuva“ pasiekė naują saugos darbe rodiklių rekordą ir dirbo pelningai

30-01-2020  

08CM9113t.jpg

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ pasiekė:

 
-       16 mln. JAV dol. EBITDA pagal LIFO;
-       22 mln. JAV dol. grynąjį pelną;
-       14 % didesnius metinius pardavimus žemyninėse rinkose.
 
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ susidorojo su nepalankiomis rinkos sąlygomis nuolat didindama pardavimus žemyninėse rinkose ir šitaip gerindama savo veiklos rodiklius. Bendrovė padidino šviesiųjų naftos produktų pardavimus visose žemyninėse rinkose, taip pat bitumo eksporto apimtis. 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ pardavimai žemyninėse rinkose išaugo 7 %, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir 14 % per metus, o tai yra teigiamas veiksnys tokioje dinamiškoje rinkoje.
 
Visa tai sąlygojo gerus 2019 m. ketvirtojo ketvirčio finansinius rezultatus. Lyginant su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, ketvirtąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ pajamos šiek tiek sumažėjo (1,3 mlrd. JAV dol., lyginant su 1,28 mlrd. JAV dol.). Bendrovės grynasis pelnas išliko stabilus ir 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 22 mln. JAV dol. 
 
„Paskutinį 2019 m. ketvirtį „ORLEN Lietuva“ užbaigė su teigiamais rezultatais. Mes sugebėjome išlaikyti panašų grynojo pelno ir pajamų lygį. Prie teigiamų rezultatų prisidėjo rekordiniai saugos darbe rodikliai – jau daugiau kaip 640 dienų „ORLEN Lietuva“ dirba be nelaimingų atsitikimų. Tai yra naftos perdirbimo produktų gamyklos, kuri dirba jau beveik 40 metų, rekordas", pažymėjo „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnicki.
 
„ORLEN Lietuva“ veiklai neigiamą įtaką darė 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį susidariusios prastesnės makroekonominės sąlygos. Šie pokyčiai atsispindėjo kituose bendrovės finansiniuose bei pardavimų rezultatuose. 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį EBITDA pagal LIFO buvo žemesnis, lyginant su tų pačių metų trečiuoju ketvirčiu (16 mln. JAV dol. ir, atitinkamai, 46 mln. JAV dol.). Nepaisant to, „ORLEN Lietuva“ fiksavo didesnį metinį EBITDA pagal LIFO (128 mln. JAV dol. 2019 m., lyginant su 57 mln. JAV dol. 2018 metais).
 
2019 m. ketvirtąjį ketvirtį „ORLEN Lietuva“ sustiprino savo padėtį taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos partneriais dėka. „Lietuvos geležinkeliai“, konsultuodamiesi su „ORLEN Lietuva“, atstatė dar 2008 m. išmontuotą 19 km ilgio geležinkelio ruožą tarp Mažeikių ir Rengės. Tokiu būdu buvo atkurtas trumpiausias maršrutas iš Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos į Latviją. Netrukus pradėjus šį ruožą eksploatuoti, naftos produktai bus pristatomi į Latvijos ir Estijos rinkas trumpesniu maršrutu, nei pastarąjį dešimtmetį gabenta daug sudėtingesniu ir brangesniu, virš 150 km ilgesniu maršrutu.
 
AB „ORLEN Lietuva“ yra didžiausia Lietuvos įmonė, gaunanti didžiausias pajamas, eksportuojanti daugiausiai produkcijos ir sumokanti daugiausia mokesčių. Nuo 2006 m. PKN ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. Tai yra vienintelė naftos perdirbimo produktų gamyklą Baltijos šalyse, kuri neseniai tapo PKN ORLEN integruotos naftos chemijos grandinės dalimi. „ORLEN Lietuva“ išlieka svarbia Grupės nare, užtikrinant naftos produktų tiekimą į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją.
 
PKN ORLEN yra pažangus kuro ir energijos rinkos dalyvis bei didžiausia įmonė Centrinėje ir Rytų Europoje, įtraukta į prestižinį Fortune Global 500 sąrašą, taip pat Platts TOP250 ir Thomson Reuters TOP100 sąrašus.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai