„ORLEN Lietuva“ pagerino savo finansinius rezultatus, nors ir toliau patiria gamybos kaštų spaudimą

22-10-2014  Naujienos

2014 m. III ketvirčio EBITDA pagal LIFO rezultatas sudarė 54 mln. JAV dolerių ir buvo 58 mln. JAV dolerių didesnis (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu) dėl neįprastai palankios makroekonominės aplinkos per minėtą laikotarpį.

2014 m. III ketvirčio pardavimai sumažėjo 10 % (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu) – daugiausia dėl sumažėjusių pardavimų jūra, taip pat Latvijoje ir Estijoje.

Naftos perdirbimo produktų gamyklos našumas optimizuotas pagal produktų poreikį vidaus rinkose. Dėl šios priežasties 12 procentinių punktų (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu metu) žemesnis pajėgumo išnaudojimo koeficientas pablogino 2014 m. III ketvirčio energijos suvartojimo rodiklius (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu).
 
Dėl taikomos vakuuminės rektifikacijos technologijos, šviesiųjų produktų išeigos išaugo 0,7 procentinio punkto (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu).
 

Bendrovės restruktūrizavimas bei palankios makroekonominės sąlygos naftos perdirbimo sektoriuje bei naftos perdirbimo maržų augimas leido bendrovei „ORLEN Lietuva“ III ketvirtį pagerinti savo finansinius rezultatus. Bendrovė III ketvirtį užfiksavo 22 mln. JAV dolerių grynąjį pelną. EBITDA pagal LIFO taip pat buvo teigiamas – 54 mln. JAV dolerių, lyginat su -1 mln. JAV dolerių II ketvirtį.
 
„Per pastaruosius tris mėnesius „ORLEN Lietuva“ pagerino savo finansinius rezultatus. Jau matome teigiamą poveikį savo pastangų, kuriomis siekiame pagerinti mūsų gamybinės veiklos ekonominį efektyvumą, lanksčiai prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Mūsų tikslas – išnaudoti kiekvieną verslo galimybę, pasitaikančią šioje konkurencingoje aplinkoje. Vis dėlto mes taip pat pasiruošę sumažinti savo gamybinius pajėgumus ar net laikinai nutraukti gamybą, jei rinkos sąlygos būtų nepalankios“, – sakė akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

Bendrovė vis dar patiria didelių (ypač lyginant su konkurentais iš kitų šalių) gamybos kaštų, įskaitant logistiką, sąlygojamą spaudimą. Poreikis vidaus rinkose per mažas, kad jose būtų galima parduoti bendrovės pagaminamus produkcijos kiekius, tad ženkli produkcijos dalis eksportuojama jūra. Dėl šios priežasties „ORLEN Lietuva“ turi konkuruoti su naftos perdirbimo įmonėmis visame pasaulyje, kurių gamybos kaštai gerokai palankesni.

Tai aiškiai matyti iš bendro 2014 m. sausio–rugsėjo mėn. rezultato – 126 mln. JAV dolerių nuostolių, neįskaitant turto vertės sumažėjimo, ir neigiamo (-36 mln. JAV dolerių) EBIT.

„ORLEN Lietuva“ ir toliau vykdys savo strategiją, kurios tikslas – lankstus prisitaikymas prie rinkos sąlygų, ir sieks mažinti logistikos kaštus, kad bendrovė taptų konkurencingu iššūkių kupinos rinkos dalyviu.

„ORLEN Lietuva“ yra didžiausia Lietuvos įmonė, eksportuojanti daugiausia produkcijos ir sumokanti daugiausia mokesčių. Nuo 2006 m. PKN ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dolerių Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms į ją. Koncernas dar nėra skyręs „ORLEN Lietuva“ pelno dalies dividendų išmokėjimui, o visus bendrovės finansinius resursus reinvestuoja į jos plėtrą.

AB „ORLEN Lietuva“ valdo vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą, naftotiekių ir produktotiekio tinklą bei jūrinį Būtingės naftos terminalą. 100 proc. įmonės akcijų priklauso Lenkijos naftos koncernui „Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.“.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai