„ORLEN Lietuva“ ir toliau patiria makroekonomikos spaudimą

24-04-2014  

2014 finansinių metų I ketvirčio rezultatai, palyginti su 2013 finansinių metų I ketvirčio rezultatais:

• 43 proc. mažesnės pajamos už parduotus produktus;
• 60 mln. JAV dolerių mažesnis EBITDA LIFO metodu, lyginant 2013 ir 2014 m. I ketvirčius (27 mln. JAV dolerių didesnis EBITDA LIFO metodu, lyginant 2014 m. I ketvirtį su 2013 m. IV ketvirčiu);
• 40 proc. mažesni bendri pardavimai.

Besitęsiančios nepalankios makroekonominės sąlygos ir dėl to itin žemame lygyje besilaikančios naftos perdirbimo maržos visoje Europoje turėjo didelės įtakos bendrovės „ORLEN Lietuva“ 2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatams. Siekiant iki minimumo sumažinti nepalankių rinkos sąlygų įtaką, naftos perdirbimo produktų gamybos apimtys buvo sumažintos iki būtinojo minimumo, t.y. gamykla dirbo 60 proc. faktinio savo pajėgumo. Dėl šios priežasties bendrovės pajamos, lyginant su tuo pačiu 2013 m. periodu, sumažėjo 43 proc. EBITDA (pelnas iki palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir nusidėvėjimo atskaitymų) pagal LIFO apskaitos metodą šių metų I ketvirtį sudarė -21 mln. JAV dolerių, o tai 60 mln. JAV dolerių mažiau nei 2013 m. I ketvirtį. Vis dėlto šis rodiklis buvo 27 mln. JAV dolerių geresnis nei praėjusių metų paskutinį ketvirtį.

„2014 m. I ketvirtį neigiamas makroekonominis naftos perdirbimo sektoriaus klimatas toliau veikė bendrovės „ORLEN Lietuva“ rezultatus, todėl buvome priversti sumažinti Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įrenginių išnaudojimą iki būtinojo minimumo – 60 proc. Bendrovės finansinius rodiklius ženkliai blogino ir didelės logistikos sąnaudos. Nepaisant to, kad įgyvendinome restruktūrizavimo iniciatyvų, 2014 m. I ketvirtį grynasis „ORLEN Lietuva“ veiklos rezultatas buvo neigiamas ir 41 mln. JAV dolerių blogesnis nei 2013 m. I ketvirtį. Šis pokytis puikiai rodo, jog vidinės optimizavimo galimybės yra išnaudotos, todėl siekiame Lietuvos valdžios paramos, ypač mažesnių pervežimo geležinkeliais tarifų klausimu“, – pažymėjo „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

Tolimesnei Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos veiklai užtikrinti būtini konkretūs sprendimai logistikos srityje, todėl „ORLEN Lietuva“ tikisi skubių sprendimų, kuriais būtų sumažinti geležinkeliais gabenamų Bendrovės krovinių tarifai. Šiuo metu jie yra didesni nei moka bendrovės konkurentai iš Baltarusijos bei Rusijos.

Dėl nepalankios situacijos pardavimai Latvijos ir Estijos rinkose 2014 m. I ketvirtį (lyginant su 2013 m. I ketvirčiu) sumažėjo 11 proc.

Sumažinti gamybos pajėgumai atsiliepė gamyklos vidiniam vartojimui – 2014 m. I ketvirtį (lyginant su 2013 m. I ketvirčiu) kuro buvo suvartota 1,4 proc. daugiau.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai