Įtempta situacija naftos perdirbimo sektoriuje privertė „ORLEN Lietuvą“ sumažinti turto vertę

23-07-2014  Naujienos

• 2014 m. II ketvirčio pajamos 1,7 mlrd. USD;
• EBITDA pagal LIFO nuostolis 2014 m. II ketvirtį 770 mln. USD;
• 24 procentiniais punktais kritęs bendras pardavimų kiekis dėl sumažėjusių pardavimų jūra, taip pat Latvijos ir Estijos rinkose.

Neigiamos makroekonominės aplinkos poveikis naftos perdirbimo sektoriui ir privalomo ilgalaikio turto vertės sumažėjimo patikrinimo rezultatai turėjo reikšmingos įtakos „ORLEN Lietuvos“ finansiniams 2014 m. I pusmečio rezultatams.

„ORLEN Lietuvos“ finansinius rezultatus švelnino tik mūsų Nenumatytų priemonių plano įgyvendinimas, kuris padėjo pagerinti bendrovės finansinę būklę. Nežymus naftos perdirbimo maržų padidėjimas 2014 m. antrame ketvirtyje taip pat šiek tiek sumažino neigiamus bendrovės pinigų srautus. Tačiau esmine sąlyga stabiliai Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos veiklai ir toliau išlieka visų sąnaudų, ypač logistikos srityje, mažinimas“ – sakė Ireneusz Fąfara, „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius.

Nuolatinį nuosmukį naftos perdirbimo sektoriuje atspindi ilgalaikio „ORLEN Lietuvos“ turto vertės testai. Taikoma apskaitos sistema ir tarptautiniai buhalterinės apskaitos standartai reikalauja, kad kas ketvirtį būtų atliktas turto vertės patikrinimas, kurio metu nustatomos pinigų srautų generavimo galimybės ateityje. Turto vertės sumažinimo testą „ORLEN Lietuvą“ be kita ko paskatino atlikti didelis konkurencinis spaudimas pasaulinėms naftos perdirbimo maržoms bei labai prastos vietinės logistikos sąlygos.

Antrąjį šių metų ketvirtį „ORLEN Lietuva" lanksčiai reagavo į pagerėjusias naftos perdirbimo maržas padidindama perdirbimo pajėgumus. Todėl pirmąjį 2014 m. pusmetį EBITDA, apskaičiuota pagal LIFO atsargų įvertinimo metodą, sumažėjo 834 mln. USD daugiausia dėl ilgalaikio turto nurašymo, kurio vertė siekė 769 mln. USD.

Bendras pardavimų kiekis per 2014 m. I pusmetį, lyginant su tuo pačiu 2013 metų laikotarpiu, sumažėjo 24% dėl 37% mažesnių pardavimų jūra ir 7% sumažėjusių pardavimų vietos – Latvijos ir Estijos – rinkose.

Dėl nepalankios makroekonominės aplinkos sumažėjusios perdirbimo apimtys per 2014 m. I pusmetį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, 0,7 p procentinio punkto padidino naftos perdirbimo gamyklos vidaus suvartojimą bei 24% sumažino gamybos pajėgumų panaudojimą.

Nepalankios makroekonominės sąlygos ir toliau darys spaudimą „ORLEN Lietuvos“ finansiniams rezultatams. Per artimiausius mėnesius bendrovė daugiausia dėmesio skirs sprendimų paieškai ir įgyvendinimui, kurie galėtų prisidėti prie „ORLEN Lietuvos“ situacijos pagerinimo trumpalaikėje perspektyvoje, o ypač logistikos srityje. Šiuo atžvilgiu „ORLEN Lietuva“ iš Lietuvos institucijų tikisi ne ypatingos paramos, o lygiaverčio verslo partnerio požiūrio.

Todėl, norėdama pasiekti rinkos vertę atitinkančius pasiūlymus geležinkelių transporto tarifams, „ORLEN Lietuva“ tiesiogiai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kaip „Lietuvos geležinkelių“ savininkę. Tačiau iki šiol girdėjome tik deklaracijas, o jokių konkrečių veiksmų Lietuvos institucijos nesiėmė.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai