Sutarties pasirašymas su PKN ORLEN dėl naftos tiekimo

08-01-2007  Esminiai įvykiai

Informuojame, kad 2007 m. sausio 5 d. AB „Mažeikių nafta“ („Mažeikių nafta“) pasirašė sutartį su Lenkijos naftos koncernu Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN“), didžiausia naftos perdirbimo kompanija centrinėje Europoje, pagal kurią PKN ORLEN suteikiamos išimtinės teisės tiekti naftą „Mažeikių naftai“ (toliau – „Sutartis“). Sutarties pasirašymas susijęs su naftos tiekimo PKN ORLEN grupei centralizavimu, įskaitant tiekimus į Lenkijos, čekijos ir Lietuvos naftos perdirbimo įmones.

Sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui ir įsigaliojo jos pasirašymo datą.

Su šia Sutartimi susiję naftos tiekimai bus vykdomi per „Družba“ naftotiekį ir Būtingės terminalą.

Sutarties pasirašymo dieną apskaičiuota naftos tiekimo į „Mažeikių naftą“ sandorio vertė per pirmuosius penkerius metus pasieks beveik 19 milijardų JAV dolerių (t.y. pagal Lietuvos banko JAV dolerio/lito kursą 2007 m. sausio 5 dieną, apie 49,8 milijardo litų).

2007 m. sausio 5 dieną PKN ORLEN priklausė 84,2% „Mažeikių naftos“ įstatinio kapitalo.

Darius Žilinskas
įmonių valdymo skyriaus viršininkas
tel. +370 443 92442, darius.zilinskas@nafta.lt

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai