Preliminarus AB „Mažeikių nafta“ 2005 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas

28-10-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas už 2005 metų 9 mėnesius pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 776,00 mln. litų (224,745 mln. eurų).

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. +443 92608, +610 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

2005 m. spalio 28 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai